Redactieblog

Onderzoek GD naar acht dierziekten

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gaat komend jaar onderzoek doen naar het vóórkomen van acht dierziekten in Nederland.

Deze zogeheten prevalentieonderzoeken moeten inzicht geven in de gezondheidsstatus van de veestapel. Het onderzoek is in opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV). Het onderzoek dient als basis voor het toekomstige diergezondheidsbeleid.

In het kader van dit onderzoek worden 250 melkveebedrijven onderzocht op Neospora, 220 bedrijven op Salmonella, 280 op Bovine Virus Diarree (BVD) en 815 op leverbot. De onderzoeken verlopen aan de hand van tankmelk- of bloedonderzoek.

Bij de niet-melkveebedrijven doet de gezondheidsdienst onderzoek naar ziektes als salmonella, leptospirose, Q-koorts en para-tbc.
Het onderzoek wordt in het stalseizoen uitgevoerd, bij bedrijven verspreid over heel Nederland. Aan de hand van de resultaten kijkt de GD óf en hoe een dierziekte bestreden moet worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.