Redactieblog

535 x bekeken 8 reacties

Actie of reactie

Opnieuw is er ophef over de intensieve veehouderij. Varkens In Nood maakt bekend dat elk jaar vijf miljoen biggen voortijdig het loodje leggen.

Je zou zeggen dat deze club daar blij om is, want deze dieren wordt een verdere martelgang bespaard. Ik moet eerlijk zeggen dat ook ik schrok van de aantallen. Vijf miljoen is veel, maar er zijn nog veel meer biggen die overleven. Heel veel. De boeren krijgen de schuld van de sterfte: moordenaars zijn het. Natuurlijk verdedigen boeren en hun organisaties zich. Annechien ten Have (LTO) vond Varkens in Nood zelfs onbeschoft. Uit de reacties van de landbouw op het bericht blijkt volgens mij dat men zich weer eens heeft laten verrassen. Biggensterfte wordt hooguit als een economisch probleem gezien en niet als een ethische kwestie.

Zijn boeren en landbouworganisaties wel bezig met het imago van de sector? Is men op de hoogte van de eigen zwakheden en erkent men die ook? Waar liggen de bedreigingen en wat kunnen ze daaraan doen? En bij 'actie' denk ik niet aan het goedpraten van alles, maar verbeteringen proberen door te voeren. Niet altijd weer: economie, lage prijzen, dood hoort erbij, kijk eens naar de kinderen in Afrika.

Ik zou wel eens een reactie willen lezen als deze: "Biggensterfte is een probleem dat we al lang onderkennen. Het is natuurlijk economisch een slechte zaak als varkens zomaar dood gaan. Maar het gaat elke boer ook aan het hart als een biggetje het niet haalt. Hij weet dat het erbij hoort, maar het is nooit gemakkelijk te accepteren. Daarom zijn wij al sinds 1976 bezig, samen met gerenommeerde onderzoeksinstituten, om te onderzoeken of er iets aan gedaan kan worden. Daar is veel geld in gestoken. En de resultaten van de verschillende programma's laten zien dat sommige maatregelen goed werken. Zo zijn we al teruggegaan van 10 procent sterfte in 2001 naar 6 procent in 2008. Mooi, maar niet genoeg. We nemen aan dat Varkens In Nood ons wil steunen bij verdere verbeteringen en misschien zelfs een financiële bijdrage wil leveren."

Misschien is het te veel gevraagd, maar een sector die zich altijd maar weer onbegrepen voelt, begrijpt er zelf niet veel van.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Willem, denk jij dat boeren er echt niet alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te halen. Varkens in nood en verwanten ageren tegen de intensieve veehouderij en proberen onwetenden wijs te maken dat biologisch het paradijs voor dieren is. Even google aanslingeren et voila:

  Praktijkonderzoek Veehouderij - PraktijkRapport Rundvee 32

  5 Conclusies
  Gezondheid biologische versus gangbare varkenshouderij
  • De indruk bestaat dat op biologische varkensbedrijven meer problemen voorkomen met de
  longgezondheid dan op gangbare varkensbedrijven; stalstof kan hieraan ten grondslag liggen.
  • Slachthuisonderzoek in Nederland uit 2002 laat zien dat het percentage aangetaste longen van
  vleesvarkens, afkomstig uit biologische systemen, hoger is dan bij van varkens uit gangbare systemen.
  • Er komt meer kreupelheid voor bij de biologische zeugen dan bij gangbaar gehouden zeugen.
  • Zeugen in biologische systemen hebben vaker last van huidbeschadigingen door zonnebrand,
  vechtwonden en Actinomycose (knobbeluier) dan zeugen in de gangbare varkenshouderij.
  • De biggenuitval in het kraamhok, door doodliggen, is hoger in biologische systemen dan in gangbare
  systemen.
  • Zowel in de literatuur als uit Nederlandse slachterijgegevens blijkt dat het percentage aangetaste levers
  (white spots) bij biologisch varkens hoger is dan bij gangbaar geslachte varkens.
  • In biologische bedrijfssystemen worden meer parasietensoorten aangetoond en de prevalentie van
  voorkomen is hoger dan in de gangbare varkenshouderij. In Nedeland komen rode maagworm en
  longworm niet voor bij varkens met uitloop.
  • Risicofactoren zoals een hoge veebezetting op grasland, buitenuitlopen, volledig dichte vloer,
  strobedding en slechte hygiëne zorgen voor een hogere parasitaire infectiedruk op biologische
  bedrijven.
  • Een seizoensvariatie in de prevalentie van parasieten wordt wel gezien op biologische bedrijven, maar
  niet op gangbare bedrijven.
  • De samenstelling en kwaliteit van de voeding in de biologische varkenshouderij is vaak minder dan in de
  gangbare houderij.
  • Uitval voor en na spenen is een groter probleem in de biologische houderij dan in de gangbare houderij.
  • Biologische vleesvarkens kunnen eenzelfde groei halen als gangbare varkens, waarbij ze echter slechter
  classificeren en een ongunstigere voederconversie hebben.
  • Zeugen en vleesvarkens zijn niet in staat om een lagere krachtvoergift volledig te compenseren met
  ruwvoer.
  Gezondheid biologische versus gangbare melkveehouderij
  • Mastitis komt meer voor op biologische bedrijven dan op gangbare bedrijven. Op biologische bedrijven
  was het aantal mastitisgevallen in de droogstand driemaal zo groot als op de gangbare bedrijven, waar
  mastitis veel meer tijdens de lactatie voorkomt.
  • Hygiëne rond het melken is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van mastitis op biologische
  bedrijven.
  • Het celgetal op biologische bedrijven, en op bedrijven in de omschakeling naar biologisch, is gemiddeld
  hoger dan op gangbare bedrijven volgens sommige onderzoekers; andere onderzoekers beweren
  echter het tegenovergestelde.
  • In biologische systemen komen minder kreupelheden voor dan in gangbare systemen.
  • Melkproductie en het vet- en eiwitgehalte van de melk ligt op biologische bedrijven lager dan op ganbare
  bedrijven.
  • Slepende melkziekte en melkziekte komen minder vaak voor op biologische melkveebedrijven dan op
  gangbare melkveebedrijven.
  • De vruchtbaarheid van melkkoeien is beter op biologische bedrijven dan op de gangbare bedrijven. Er
  zijn minder inseminaties nodig om een koe drachtig te krijgen, de gemiddelde tussenkalftijd is een week
  korter en het drachtigheidspercentage na eerste inseminatie is hoger op biologische bedrijven dan op
  gangbare bedrijven.
  • Op biologische bedrijven zijn de intervallen tussen inseminaties in de zomer wat langer dan in de rest van
  het jaar.
  • Gemiddeld worden de dieren op biologische bedrijven na 4 jaar afgevoerd, wat 1 jaar later is dan het
  landelijke gemiddelde op gangbare bedrijven.
  • Op biologische bedrijven voert men een hoger percentage dieren af wegens ouderdom en een slechte
  productie dan op gangbare bedrijven.
  • Wormen vormen geen probleem in de biologische- en gangbaremelkveehouderij.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Janny, op mijn zoektocht naar resultaten ben ik alleen nog een lopend onderzoek van WUR tegengekomen. Project gezondheid bio varkens lopend van jan 2005 tot dec 2007. Als je hiervan betere cijfers hebt is dat alleen maar toe te juichen. Ik vraag me wel af waarom het rapport nog niet openbaar is, maar misschien heeft Willem connecties in Wageningen die ons verder kunnen helpen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  en hier zijn meer cijfers, die de boel in een heel ander licht stellen: http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/het_rekenwerk_van_varkens_in_nood/

 • no-profile-image

  janny van den bogert

  Beste Paul. In een uitgebreide reactie heb je o.a. geschreven over de verschillen in gezondheid van varkens in de biologische varkenshouderij en de gangbare varkenshouderij. Jammer dat je er niet bij vermeldt dat het een literatuuronderzoek uit 2003 betreft, waarbij gegevens gebruikt worden uit de jaren 80, 90 en als meest recente jaren worden 2001 en 2002 genoemd. We zijn nu 6 jaar verder en ik kan je vertellen dat de cijfers er voor de huidige biologische varkenshouderij op de meeste punten veel beter uit zouden zien. Helaas is het nog wel zo dat de biggensterfte in het kraamhok hoog is, hoger dan in de gangbare varkenshouderij. Maar net als een gangbare varkenshouder doet een biologische varkenshouder er alles aan om die sterfte omlaag te krijgen, bijvoorbeeld met (onderzoek naar)aanpassingen in het kraamhok en onderzoek (samen met fokkerijorganisaties) naar een zeug die minder, maar sterkere biggen werpt.

 • no-profile-image

  ja

  de schrijver van de blog heeft op zich wel gelijk. De aanpak die hij noemt is beter. Maar het is toch ook frustrerend hoe, onder andere, varkens in nood telkens weer handelt. Steeds moeten de (varkens)boeren weer aan nieuwe regeltjesvoldoen en steeds zoeken betreffende 'goede doelen' weer iets nieuws om de boeren alsnog kopje onder te drukken. Bovendien worden boeren als een stelletje gevoelsloze barbaren neergezet. Ik vind dat wel frustrerend....

 • no-profile-image

  Chris Verlaek

  Ter info: wij kennen hier enkele grote varkensboeren die er in geslaagd zijn het risico op biggensterfte drastisch terug te dringen dankzij een nieuw reinigingsmiddel: PIP AHC (www.CHRISAL.BE). Het rare is dat een keer hun eigen bedrijf veel minder behoefte heeft aan medicijnen en bezoeken van de dierenarts, de varkenshouders niet geneigd zijn dit bekomen voordeel te verkondigen aan de collegae varkenshouders. Rara wie er ook geen belang bij hebben. ;-)

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ach Willem, wat is verrassen. Iemand die een stok zoekt om te slaan vindt er altijd eentje. Om in juridische termen te blijven; ik zou durven stellen dat groeperingen zich jegens de landbouw bedienen van een typisch staaltje van detournement de pouvoir, vrij vertaald machtsmisbruik. Machtsmisbruik van het instrument media vanwege het voorrecht hebben om aan de knoppen draaien.
  Dit zou een raadsman die knokt voor een client die het recht volledig aan zijn zijde heeft, doch waarvan de een positief vonnis als maatschappelijk ongewenst wordt gekwalificeerd met als uitkomst een negatief vonnis, bekend in de oren moeten klinken. Hoe zou jij je dan voelen als het oordeel van cliënt zou zijn dat je er niks van bakt? Zeg je dan tegen beter weten in; " beste cliënt mea culpa ik zal beter mijn best doen" of scheld je dan (inwendig) de RvS of de Hoge Raad verrot?

 • no-profile-image

  jan vanhumbeeck

  zou biggensterfte onnatuurlijk zijn?
  volgens sommige mensen blijkbaar wel.
  Ik heb eigenlijk te doen met deze mensen want zij leven zelf zo onnatuurlijk; dat ze niet begrijpen dat de manier waarop ze hun eigen huisdieren behandelen, net het zelfde is als wat de boer met zijn dieren doet.
  Je zal maar als kat of hond op een flat zitten vol van sex en jachtdriften.
  Ook niet echt diervriendelijk, maar blijkbaar wel maatschappelijk aanvaard.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.