Redactieblog

Verzekering tegen dierziekten

HCR Advice maakt het voor vee-exporteurs en veehouders mogelijk om hun dieren te verzekeren tegen dierziekten.

Verzekeringsagent Peter Grobben biedt de transportpolis en de stallenpolis aan. “In Engeland en Frankrijk is het vrij gangbaar om vee op deze manier te verzekeren. In Nederland kon het tot nu toe niet op deze manier”, aldus Grobben. Hij biedt de Engelse verzekering van Crow Lifestock Underwriting in Nederland aan.

“Door de problematiek rondom blauwtong en de exportbeperkingen daarmee is opnieuw duidelijk geworden welke gevolgen een uitbraak van dierziekten kan hebben voor de waarde van vee. De waarde van exportvee dat niet geëxporteerd kan worden daalt hierdoor. Deze waardedaling kan via deze verzekering vergoed worden”, legt Grobben uit.

Transport

Ook de transporten van vee kunnen verzekerd worden. “Als een vracht vol drachtige vaarzen op transport gaat naar Rusland, heb je voor een kapitaal aan vee in de wagen. Als onderweg een dier ziek wordt, of als een dier tot 30 dagen na aankomst ziek blijkt te zijn, wordt de schade hiervan vergoed door de verzekering.”

De verzekering dekt alleen schade aan de eigen verzekerde dieren. Als andere dieren ook besmet raken met een ziekte worden die niet door deze verzekering gedekt. “Iedere veehouder verzekert zijn eigen dieren”, aldus Grobben. De premie bij een diertransport bedraagt 2,5 procent van de verzekerde waarde.

Risico

Vee-exporteurs blijken hun transporten nu nauwelijks te verzekeren, omdat het geringe risico niet opweegt tegen de kosten, aldus een woordvoerder van Veepro.

In de stallenpolis is vee verzekerd dat bij een uitbraak van een dierziekte geruimd moet worden, of wanneer door een storing in de techniek de dieren omkomen. Dit laatste wordt ook door de meeste ‘gewone’ agrarische verzekeringen vergoed.

Of registreer je om te kunnen reageren.