Redactieblog

Risico leverbotinfectie is dit jaar gering

De kans op een leverbotbesmetting is dit jaar kleiner dan voorgaande jaren.

"De leverbotinfectie in Nederland is dit jaar licht", concludeert de werkgroep Leverbotprognose van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Door het gunstige droge herfstweer valt de besmetting mee. Voor het afzetten van een leverbotinfectie door de slak is een combinatie van nat milieu en een voldoende hoge temperatuur noodzakelijk.

De werkgroep adviseert veehouders om schapen en rundvee alleen na onderzoek te behandelen tegen een leverbotbesmetting. Dit om resistentievorming te voorkomen.

De leverbotziekte komt voornamelijk voor bij runderen, schapen en geiten en wordt veroorzaakt door een platworm die zich in de lever bevindt. In de levenscyclus van de leverbot fungeert de slak als tussengastheer die voornamelijk leeft op vochtig grasland.

Leverboteieren komen met mest op het land, waarna uit het ei een larf komt. De larf besmet de leverbotslak die na ontwikkeling staartlarven loslaat die zich aan het gras hechten en via grazen in het dier terecht komt.

Bij ernstige leverbotinfecties kan dat bij schapen en geiten de dood tot gevolg hebben, terwijl bij runderen verminderde melkgift en slechtere groei optreedt.

Of registreer je om te kunnen reageren.