Redactieblog

Commissie: beoordeling resultaten mestbeleid te beperkt

De Technische Bodem Commissie (TCB) pleit voor een verbreding van informatie van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).

De commissie doet dit na een evaluatie van het het meetnet.

In het meetnet worden de effecten van het mestbeleid gemonitord. In de huidige vorm gebeurt dit alleen op basis van chemische parameters in de vorm van hoeveelheid nutriënten en metalen in het grondwater. Hierdoor kan kan met het meetnet slechts een beperkte indruk worden gegeven van het effect van het mestbeleid. TCB vindt dat er ook een relatie moet worden gelegd met het effect op het ecosysteem en de natuurlijke functies van het ecosysteem in de bodem, zoals de bodemvruchtbaarheid, het ziekte- en plaagwerend vermogen, het aanpassingsvermogen bij ander grondgebruik en het zelfreinigend vermogen.

De bodemgezondheid wordt op dit moment in het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit wel gecontroleerd op de werking van het ecosysteem. De TCB adviseert om dergelijke systemen meer te integreren en ook te kijken naar andere compartimenten zoals oppervlaktewater, lucht en bodem.

Of registreer je om te kunnen reageren.