Redactieblog

1 reactie

Beste wensen

In sommige gezelschappen vertelt men liever niet dat men jurist is. Boeren bijvoorbeeld reageren meestal met grote afkeuring op deze beroepsgroep.

Zij bevinden zich daarbij in het vertrouwde gezelschap van uiteenlopende groepen als gemeentelijke bestuurders, dictators van schurkenstaten en kleine criminelen.

Dezer dagen is het lot van economen echter ook niet te benijden. Er is volgens mij geen enkele econoom die de huidige crisis met enige concreetheid heeft voorspeld. En ze weten nu ook niet echt hoe het verder moet. Als ik econoom was zou ik dat verzwijgen. Al met al heeft het jaar 2009 tot nu toe niet veel goeds gebracht.

Wat mij betreft: auto total loss, server naar de knoppen, drie dagen op de pot zitten, familielid probeert je te belazeren, voor niks naar Groningen gereden, pukkel op een verkeerde plaats, tandarts, kapper, en het nodige kleine leed.

Ook in de landbouw lijkt het niet goed te gaan. De varkensprijzen zijn onverminderd laag, melk valt in 2009 enorm tegen. En onze regeringen zinnen weer op extra moeilijkheden. Zo moet het ammoniakplafond weer verder omlaag en moeten meer bedrijven onder de IPPC-richtlijn vallen.

De Rabobank wil meer duurzaamheid en in de toekomst alleen nog geld verstrekken aan bedrijven die verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen, mensen en dieren. Extra eisen en extra kosten dus. Inmiddels verwacht de helft van de boeren in 2009 een slechter resultaat te boeken dan in 2008.

Het crisisgevoel blijft aanwezig en wordt eigenlijk nog steeds sterker. Toch hoeven we niet pessimistisch te zijn. De landbouw hoeft niet bij de pakken neer te zitten volgens onze economen. De prognoses op de lange termijn zijn goed. De wereldbevolking groeit nog steeds en de vraag naar voedsel dus ook. Over dertig jaar komt alles in orde, zo verzekeren alle onderzoekers.

Juristen zijn van nature bescheiden. Economen zouden dat moeten zijn, maar zijn het niet. Ze gaan onverminderd voort met het voorspellen van ontwikkelingen op korte, middellange en lange termijn. Voorspellingen die zeker niet zullen uitkomen. Hoopgevend is misschien wel dat de Grote Obama de landbouw een goed hart toedraagt.

In zijn speech zei hij: "Aan de volkeren van arme naties, zeg ik dat we met u zullen samenwerken om uw boerderijen te laten opbloeien en schoon water over uw land te laten stromen; om uitgehongerde lichamen en hongerige geesten te voeden." Prachtig gezegd. Wat het precies betekent weet ik niet, maar met mij gaat het intussen toch wel wat beter. Ik ben natuurlijk ook geen econoom en dat is toch ook wel weer een mooi begin van 2009. Tel je zegeningen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    melkveehouder

    Mr Bruil, waarop baseert u uw stelling dat boeren met afkeuring reageren op de beroepsgroep juristen? Zo heb ik het nog nooit ervaren bij collega's. Wel bestaat inmiddels enige aversie tegen het rechtssysteem, waarbij met name de sector bestuurrecht het moet ontgelden. Maar dat is niet alleen bij boeren het geval. Uw collega, hoogleraar bestuursrecht, prof. dr. Twan Tak weet hierover inmiddels hele boeken te schrijven. Talloze voorbeelden over het onrecht burger versus machtige overheid.
    En dat wordt hem in het machtige bolwerk van ons rechtssysteem niet in dank afgenomen. Hij heeft vaak gelijk maar krijgt het zelden. Het neigt naar represaille van de rechtsmacht.
    En hiermee raak je de kern in dit "democratisch" landje; beleid dient aan het recht onderworpen te kunnen worden, maar met zorgvuldig toegepast recht kun je geen beleid uitvoeren. En daar lopen (ook) de boeren zich helemaal kapot op. De tijd van scheiding der machten ligt ver achter ons. En hiermee wordt het respect voor de rechtsspraak aangetast.

Of registreer je om te kunnen reageren.