Redactieblog

Veel gas bij vergisting concentraat rode kool

Rodekoolconcentraat als nevenproduct in een co-vergistingsinstallatie zorgt voor de meeste biogasproductie per ton.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Animal Sciences Group op het praktijkcentrum in Sterksel, in opdracht van het Productschap Vee en Vlees en Senter Novem. In het onderzoek werd gekeken welk bijproduct uit de levensmiddelenindustrie in combinatie met vleesvarkensmest het beste resultaat geeft.

Het toevoegen van beukergist, een bijproduct uit de alcoholproductie uit tarwezetmeel, levert met 0,46 kuub gas per kilo organische stof de hoogste gasproductie, gevolgd door maiskweekwater en kwalizuivel met 0,40 kuub gas per kilo organische stof. Met rodekoolconcentraat wordt de hoogst gasproductie per ton product behaald: 122 kuub gas. maiskweekwater levert 103 kuub gas per ton product en aardappelzeetmeelslib 91.

Het financieel rendement van covergisting wordt echter niet alleen bepaald door de gasopbrengst, maar ook door de aankoopkosten van coproducten, de samenstelling en de biogasproductie van coproducten, het rendement van de WKK-installatie en de uiteindelijke afzetkosten van het digestaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.