De sleutel ligt bij Veerman

Voor varkenshouders is er geen touw meer aan vast te knopen hoe het nu staat met het entverbod voor Aujeszky. Er is tot nu nog steeds een entplicht, want de voorgenomen beleidswijziging met entverbod van het PVV ligt nog bij de SER.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), lees Vion, stemde op 12 april tijdens de vergadering van het PVV-bestuur tegen de verordening beleidswijziging ziekte van Aujeszky met daarin opgenomen een entverbod. De nieuwe verordening ‘hangt nu voor’ bij de Sociaal Economische Raad (SER). Mits er geen bezwaren komen bij de SER, komt de verordening weer terug bij het bestuur van het PVV. Dan moet de verordening nog aangevuld worden met een bestrijdingsdraaiboek en moeten er afspraken worden gemaakt met de overheid over inzet van bijvoorbeeld VWA en AID. En de COV wil dat de eindverantwoording bij LNV ligt en niet bij het PVV.

Overleg met LNV

Op woensdag 20 september heeft het PVV overleg met het ministerie van LNV. Belangrijk onderwerp is de verantwoordelijkheid van LNV binnen de totale verordening. Aangezien het PVV een privaatrechtelijke instantie is, heeft deze geen zeggenschap over overheidsinstanties als de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de Algemene Inspectiedienst (AID). En deze diensten zijn domweg nodig bij een mogelijke herbesmetting. LNV ziet ook in dat deze overheidsinstanties in de totale aanpak onmisbaar zijn. En dat LNV daarmee ook een verantwoordelijkheid krijgt in de totale verordening, een van de belangrijke eisen van de COV om in te stemmen met de verordening.

Overheid nodig bij herbesmetting

Wanneer Nederland overgaat op de nieuwe Aujeszky-verordening, dan is altijd een belangrijke taak weggelegd voor de minister van LNV. Bij een herbesmetting moet hij de andere EU-lidstaten uitleg geven en verantwoording afleggen over de aanpak bij een herbesmetting. Tevens moet hij buiten de EU aan overheden en individuele afnemers het Nederlandse beleid en de aanpak verdedigen, opdat de economische schade voor de slachterijen tot een minimum beperkt blijft. De sleutel voor de impasse om te komen tot een door alle geledingen van het bedrijfsleven gesteunde verordening ligt dus waarschijnlijk op het bureau van minister Veerman. Als hij verantwoording neemt, zijn de bezwaren van de COV mogelijk opgelost. Dan kan met algemene stemmen de verordening voor een entverbod aangenomen worden. Tot nu toe is enten echter nog gewoon verplicht.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.