1 reactie

Misverstanden over tijdstip entstop

Bij varkenshouders blijkt in de praktijk de nodige valse hoop te bestaan over het tijdstip waarop zij moeten stoppen met enten tegen de ziekte van Aujeszky.

De laatste weken heb ik een paar vleesvarkenshouders bezocht voor het maken van een reportage. Tijdens de bezoeken bleek er behoorlijk wat valse hoop te bestaan over het tijdstip van ingaan van de entstop. De datum is nog onbekend, want de conceptverordening, goedgekeurd met meerderheid van stemmen door het PVV-bestuur, moet eerst goedgekeurd zijn door de Sociaal Economische Raad (SER). De streefdatum van het PVV is nu bijgesteld naar 1 oktober.

Er bestaat echter geen enkel verband tussen het ingaan van de entstop en de status voor Aujeszky van Nederland. Momenteel heeft ons land de artikel 9- status, waarbinnen het toegestaan is binnen de Brusselse regelgeving om de entstop in te voeren. Een vleesvarkenshouder met een stal in Duitsland verwachtte dat de uit Nederland te leveren biggen nu wel snel goedkoper zouden worden als Nederland de artikel-10 status zou krijgen. Van dit laatste is echter nog lang geen sprake.

Dan moet er eerst een jaar lang niet meer geënt zijn in het land en moet de regering deze status in Brussel aanvragen. En zolang een land de 10-status niet heeft en wil exporteren naar een land welke deze status wel heeft, blijven de noodzakelijke onderzoeken bestaan. Met de daaraan verbonden kosten. Dus bij de huidige stand van zaken kan Nederland op zijn vroegst vanaf 1 oktober de 10-status aanvragen.

Echter, dan is er nog een flink probleem. De overheid evenals het bedrijfsleven willen naar een bestrijdingsaanpak van een herbesmetting zonder ruimen en met enten in een artikel 10-status. Het beleid in Brussel zal dus veranderd moeten worden, want het kent deze aanpak niet. U weet allemaal dat ambtelijke molens langzaam werken, zeker in Brussel. Het zal dus nog lang duren eer Nederland de 10-status heeft, of dat uiteindelijk de Nederlandse bestrijdingsaanpak door Brussel is goedgekeurd. Reken uzelf voorlopig dus nog niet rijk.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    B S

    Elke varkenshouder die nu stopt met Aujeszky enten en een A-status heeft of organiseert kan met een jaar exporteren, waar moet hij nog op wachten. Wanneer veel varkenshouders dit doen en vooral diegene die nu aan het aanpassen zijn zal dit ook tot gevolg hebben dat er sneller aan een algemene 10 status gewerkt wordt. Succes

Of registreer je om te kunnen reageren.