Zwakke broeder

Het gaat niet goed met de varkenshouders in Polen. Ze hebben nu de laagste varkensprijs binnen de hele EU en er is niet direct zicht op verbetering.

En ondanks de lage prijzen grijpen de Poolse vleesverwerkers blijkbaar liever naar import, wat weer te maken heeft met de kwaliteit, of liever gezegd het ontbreken ervan. Ze kopen niet graag voorraad op in Polen waarvan ze de herkomst niet exact kunnen nagaan.
En er komt nog zo’n zwakke broeder aan. Roemenië werkt zich een ongeluk om maar aan de EU-eisen voor definitieve toetreding te kunnen voldoen. Dat heeft al verbetering opgeleverd van de levensstandaard, oftewel een groter besteedbaar inkomen, maar dat laat evengoed nog zeer veel te wensen over. Er moet nog zeer veel opgebouwd worden.

Daarvoor krijgt Roemenië ook steun van de EU, onder meer via zogeheten ‘Sapard’ fondsen, die zijn bedoeld voor herstructurering van de landbouw. Er is voor 2006 een bedrag van €175 miljoen beschikbaar.

Als je dan berichten hoort dat Smithfield zoveel investeert in Roemenië is dat beter verklaarbaar. Iedere investeerder is bijzonder welkom. In voorgaande jaren is Roemenië er namelijk niet eens in geslaagd om alle EU-steun daadwerkelijk te gebruiken. Die bestaat namelijk niet uit blanco cheques, maar fondsen waaruit de Roemenen kunnen putten om al verrichte investering uit terug te krijgen. Zie de in dit opzicht interessante bijdrage op de weblog van PvdA-kamerlid Harm Evert Waalkens .

Mijn misschien wat wrange conclusie is voorlopig: we kunnen er na de toetreding nog meer biggen kwijt dan nu. Misschien zelfs ook veel vleesvarkens, want de sterk kleinschalige varkenshouderij krijgt nu en direct na de toetreding tot de EU een enorme dreun, zoals dat in alle nieuw toegetreden landen gebeurde.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.