Commentaar

Totale standstill

10:40 uur. Het eerste besluit van de Europese Commissie is naar buiten gekomen. Er geldt met onmiddellijke ingang een totaal vervoersverbod voor varkens in Noordrijn Westfalen (NRW).

Aanleiding is de uitbraak van zaterdag in Raesfeld, ver buiten de 10-kilometerzone rond Haltern. De maatregel is een teken aan de wand, want het maakt duidelijk dat Brussel vindt dat de Duitsers de situatie nog lang niet onder controle hebben. ,,Zo lang de epidemiologische situatie in het getroffen gebied nog niet stabiel is, is een standstill in een groot gebied nodig om het risico van verdere verspreiding te verkleinen. Deze maatregel bleek in vergelijkbare gevallen (dus Nederland in 1997) effectief.’’

Onder de Brusselse verordening is een-op-een afvoer van slachtdieren rechtstreeks naar de slachterij mogelijk. Daarvoor is een speciale vergunning vereist. De dieren mogen eventueel zelfs naar andere deelstaten. Levende export uit NRW is echter verboden. De slachterijen in NRW mogen wel varkens betrekken vanuit andere deelstaten en het buitenland. Aan de afzet van het vlees zijn nog geen eisen gesteld.

Ook andere deelstaten krijgen te maken met restricties. Export van varkens is alleen toegestaan als ze minimaal 30 dagen op het leverende bedrijf aanwezig waren en in die 30-dagenperiode geen dieren op het bedrijf zijn aangevoerd.

Scofcah is nog bijeen, er volgt dus nog meer.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.