Commentaar

507 x bekeken 4 reacties

LNV werkt mee aan ‘illegale export’

Het bericht deed me al de ogen fronsen. Hier hoe het werkelijk ging, bevestigd door de betreffende varkenshouder en LNV.

Donderdag 6 en vrijdag 7 april worden vijf vrachten SPF-gelten, afkomstig van een bedrijf tegen de Poolse grens, gelost in een leegstaande vleesvarkensstal in Ysselsteyn. Een heel andere ‘stein’ dan LNV en VWA wilden doen geloven. Een deel van de dieren wordt op het leverende bedrijf ten onrechte gecertificeerd voor export door een Duitse dierenarts. Deze vrachten gaan de grens over ver na het ingaan van het exportverbod voor Duitsland dat Brussel afkondigde vanaf vrijdag 7 april 0:00 uur.

Via het Europese uitwisselingssysteem van exportverklaringen is de AID op de hoogte van het transport. De AID en VWA bezoeken zaterdags het bedrijf, en willen van de dieren af. Overleg met Brussel en Berlijn start, doel is vernietiging van de dieren te voorkomen. Dat eindigt erin dat de dieren opgeladen worden en teruggaan naar Duitsland zonder de benodigde verklaringen en keuringen. De leverancier, een SPF-topfokbedrijf, wil ze niet aannemen. Ze worden gelost in een Duitse vleesvarkensstal en eindigen deze week aan de haak, gemiddeld 140 kilo zwaar. De schade gaat richting € 100.000. Onduidelijk is wie die schade moet dragen.

In deze affaire stinken dus meerdere zaken:

De Nederlandse afnemer wist donders best dat Brussel een exportverbod afkondigde vanaf vrijdag 0:00 uur. Maar zijn adviseurs zagen dat de regeling nog niet in de staatscouranten hadden staan, waardoor dat verbod feitelijk niet van kracht was.
Nederland had geen effectief importverbod.
In overleg met Brussel is afgeweken van de 30-dagen regeling, die juist is ingesteld om versleping van ziekten te voorkomen.
Ik zie aankomen dat dit muisje nog wel een staartje krijgt.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Harrie van Gennip

  Er wordt in een van uw artikelen geschreven van illegaal varkenstransport uit Duitsland en bedrijven die de grenzen opzoeken.
  Ik denk dat je eigenlijk moet spreken van:


  onterechte terugzending van hoogwaardige ziektevrije SPF-varkens;
  onverantwoorde gang van zaken van de VWA (vroegere RVV) Nederland, Brussel, Duitsland;
  machtsvertoon en het nemen van onverantwoorde risico’s door de VWA;
  wetend dat de varkens komen, deze laten lossen, stampij maken en weer het nemen van risico’s door ze op te laden en terug te zenden.

  Het transport heeft circa 13 uur geduurd. De varkens kwamen ongeveer 1.000 km hierheen, zijn gelost, 1.000 km terug, daar konden ze niet terecht wegens de hoge gezondheidsstatus van de desbetreffende stal, weer 300 km verder zijn de varkens gelost.
  EN DIT ALLES WETEND VOORDAT ZE GELADEN ZIJN.
  De varkens zijn geheel Nederland en Duitsland doorgereisd - als dit Europees beleid is omtrent ziektebestrijding ….. Dat zou het ware artikel moeten zijn geweest voor Boerderij, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet spannend genoeg zijn.
  De SPF-fokvarkens zijn 4 maanden geleden gekocht van een SPF-bedrijf in het Oosten van Duitsland. De aankoop van dit soort hoogwaardige fokvarkens vraagt een langetermijnplanning. Het is dus niet zo dat je dit soort hoogwaardige, gezonde fokgelten overal vandaan kan halen. De verplichting tot afname bleef bestaan omdat Duitsland pas vrijdagavond na het transport een exportverbod afkondigde en Nederland pas maandag een importstop publiceerde in de Staatscourant.
  Hoe is het in zijn geheel verlopen:


  RVL aangevraagd door varkenshouder voor import à goedgekeurd;
  export aangevraagd vanuit Duitsland richting Nederland à goedgekeurd;
  aanmelding transport vanuit Duitsland op 4 april met routebeschrijving à Nederland was dus 100 % en ruimschoots op tijd op de hoogte van het transport;
  alle fokvarkens zijn op 6 april op transport gegaan, de vertrektijden stonden op het exportcertificaat, ruimschoots voordat Brussel een beslissing nam;
  de fokvarkens zijn op 6 en 7 april gelost op de plaats van bestemming.

  Als verantwoord ondernemende varkenshouder, hadden we dus al onze voorzorgsmaatregelen getroffen. De fokgelten zaten 500 km van de pesthaard verwijderd. We hebben gebeld, laat ze via Noord-Duitsland en Groningen in Nederland komen, dus een langer transport om zo ver mogelijk van het pesthaardgebied verwijderd te zijn, om geen risico’s te lopen. De varkens zijn het dichtst bij het pesthaardgebied geweest op het moment dat ze in de stal lagen (op ongeveer 100 kilometer afstand).
  Wij konden de fokvarkens dus ook zonder enig risico afnemen. Publicaties over een importverbod vanuit de overheid, waren pas vele uren na het lossen van de varkens ter beschikking.

  Het is een puur politieke beslissing, zonder enige rechtsgrond, om de fokgelten terug te sturen, en veterinair gezien zeer onverstandig. Als varkenshouder heb ik gevraagd: als wij een fout hebben begaan, neem dan de varkens in beslag. Taxeer de fokgelten op waarde en vernietig ze, dan vechten we het later wel uit. NEE, dat deden ze niet. Hun beslissing stond vast en daarmee basta. En als ik niet direct medewerking verleende, werd ik meegenomen.

  Door vakkundige en menselijke ondersteuning van de politie Venray heb ik een bevestiging van de VWA gehad dat de retourzending van de fokgelten op hun last werd uitgevoerd. Zonder bijzijn van de politie zou ik deze bevestiging nooit hebben gehad. Ik wil hiermee de politie Venray dan ook bedanken voor haar ondersteuning.

  Toen ik van dit feit bekomen was, heb ik eenieder op de hoogte gesteld van de gang van zaken; onder andere het productschap (PVV), Boerenbond IJsselsteijn en de LLTB. Tevens heb ik een bezwaarschrift gestuurd naar de VWA en LNV.

  Harrie van Gennip,
  varkenshouder in Helmond

 • no-profile-image

  lowie kersten

  De varkens hadden naar Rendac in Son gebracht moeten worden. Rekening leverancier!

 • no-profile-image

  peter nouwen Grashoek

  De varkens hadden inderdaad naar Rendac in Son gemoeten en de betreffende varkenshouder had al zijn varkensrechten in moeten leveren.Het kan toch niet dat in deze tijd van dreigende varkenspest, varkens zo ons land binnenkomen. Deze man is het absoluut niet waard om zich varkenshouder te noemen, weg met die man. Corrupte bende

 • no-profile-image

  frans@janssenneerkant.nl

  de wagens reden mischien op vredestein banden NRW BINNEN

Of registreer je om te kunnen reageren.