Commentaar

Dit gebeurt na een uitbraak

Termen als buffergebied en Raesfeld klinken bekend. Hierbij wat uitleg.

Het is voor mij macht der gewoonte, gesneden koek. De terminologie rond uitbraken en EU-beleid heb ik me in de afgelopen jaren noodgedwongen eigen gemaakt. Het gevaar is dan groot dat je dingen voor een ander bekend veronderstelt. En omdat ik zelf veel contacten heb in Duitsland, vergeet je wel eens dat je ook schrijft voor Brabanders, Zeeuwen en Friezen die niet zo goed weten waar Raesfeld en Haldern liggen. Daarom een kaartje op de site en wat termen verklaard.

Een uitbraak van een aangifteplichtige dierziekte (of lijst-A - dierziekte, vroeger veewetziekte genoemd) moet bevestigd worden door een door Europa benoemd laboratorium, het zogenoemde referentielab. In Nederland is dat het CIDC in Lelystad. Zodra deze bevestigd is, moet op basis van EU-regels een toezichtsgebied met een straal van minimaal 3 kilometer rond de haard worden benoemd, en daaromheen een beschermingsgebied met een straal van 10 kilometer vanaf de haard. In beide gebieden geldt een directe standstill voor dieren die voor de ziekte gevoelig zijn. In het toezichtsgebied moeten controles uitwijzen of er meer zieke dieren op de daar aanwezige bedrijven zijn.

Nederland heeft afwijkend beleid. Het kondigt direct een volledige standstill voor alle diersoorten in het hele land af na een uitbraak van een lijst-A ziekte. 72 uur lang is dan vervoer van dieren, melk, voer en mest verboden.

In Duitsland is nu rond de twee toezichtsgebieden nog een extra bufferzone met een straal van circa 25 kilometer afgekondigd. Bedrijven daar kunnen wel dieren rechtstreeks afzetten naar de slachterij. Alle andere vervoer is verboden.

Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt waarom de bufferzone onder Haldern zo klein is. Dat heeft alles te maken met de omgeving. Ten zuiden van Haldern ligt het Ruhrgebied. Je kunt de hoogovens al zien vanaf de getroffen bedrijven. Naast hoogovens vind je er veel woningbouw, maar geen enkel varkensbedrijf.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.