Commentaar

6 reacties

Onthutsend rapport

Vanmorgen zat bij de post een LEI-rapport: Voedselveiligheid, ketens en toezicht op controle. Het kon niet op een beter tijdstip komen nu dioxine de varkenshouderij in zijn greep krijgt.

De conclusies en aanbevelingen zijn spijkerhard. "Duidelijke overzichten van voedselveiligheidswetgeving ontbreken nagenoeg geheel. Nergens is terug te vinden welke wetgeving geldt, op sector of schakelniveau. Ook komt voor dat wetgeving nog niet in werking is getreden of niet geldt voor alle schakels in de keten."

,,De overheid dient aan te geven welke wetgeving en wettelijke eisen relevant zijn om op te nemen in private systemen. De eigenaren van de private stelsels dienen aan te geven op welke wijze wettelijke eisen zijn opgenomen in het systeem."

„Om tot toezicht op controle over te kunnen gaan dient de overheid een ‘adequate’ controle en sanctionering verder uit te werken, zodat duidelijk is aan welke eisen moet worden voldaan. Tevens is het wenselijk dat de overheid meer inzicht geeft in het eigen controlesysteem, bijvoorbeeld via het publiceren van controlelijsten."

Oftewel in leesbaar Nederlands: iedereen doet maar wat, ongetwijfeld met de beste bedoelingen. Niemand kan de regels en normen vinden. Als je ze vindt, zijn ze onduidelijk of gelden ze niet voor jouw bedrijf. En het is nog niet goed geregeld met het voorgenomen toezicht op controle, waarbij het bedrijfsleven de voedselveiligheid borgt onder het wakend oog van de overheid. Onthutsend, want waar zijn de overheid en de sector de laatste jaren dan mee bezig geweest? Geen wonder dat keer op keer voerschandalen opduiken.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Gertjan Vullings

  Ik betreur de titel van uw stuk, omdat het mijns inziens stemingmakend is. Tot nu toe zijn de effecten van het dioxineschandaal nog zeer beperkt en doet de tracking en tracing zijn werk. Mischien was het beter geweest de negatieve stemingmakerij aan de gewone pers over te laten en zelf de positieve kanten van de zaak te belichten. Het stuk dat u schrijft is aanzienlijk positiever dan de kop die u er boven zet, jammer

 • no-profile-image

  W.R.L. Rielen

  Uw conclusies zijn wellicht juist doch een belangrijk gegeven is onderbelicht! Waarom is de primaire sector niet staat deze zaken uit te bannen? Lees varkenshouderij. Het antwoord is éénvoudig: de primaire sector is sterk gefragmenteerd, onvoldoende winstgevend en alles behalve professioneel. De instanties welke op komen voor de belangen van de varkenshouderij hebben geen belang bij een sterke primaire sector. Het zou immers hun eigen positie (lees macht) schaden. Daarnaast zijn er veel te veel rommelaars welke ook door de varkenshouderij in stand worden gehouden. Professionaliseer, stimuleer schaalvergroting, zorg voor voldoende winstgevendheid (reële verdeling van de winst in de keten, welke nu uit balans is) en last but not least ban al die (goed)bedoelde praatgroepen, cooperaties, belangenbehartigers, LTO enzovoort, enzovoort, de wereld uit, of laat ze werken voor hun centen. Daarbij komt dat de overheid wars is van alle adviezen uit de dagelijkse en echte praktijk. Men luistert en spreekt met partijen welke zetelen op hoogpolig tapijt en zelf nog nooit stront hebben gezien. Een goed voorbeeld is het mestbeleid met AGR en GPS. De apparatuur om deze systemen te omzeilen zijn al ruim één jaar voorhanden! Het AGR- GPS systeen is derhalve voor invoering al niet meer fraude bestendig. Ondanks deze wetenschap drukt men dit gewoon door. Vragen welke door ons worden gesteld aan de overheid inzake het ingevoerde beleid en de wetgeving

 • no-profile-image

  Marc Simons

  Belachelijke stelling die U hier verspreid, niet iedereen doet maar wat. Na alle schandalen van de afgelopen jaren zijn de controles door de overheid steeds toegenomen en de normen steeds hoger gelegd. Daartegenover moet ik u wel in het gelijk stellen met uw stuk over normen en regels en waar men deze kan vinden in het oerwoud van alle regels en richtlijnen die de sector worden opgelegd door de nationale en internationale wetgeving, maar ik durf wel te beweren dat zoals het in Nederland is, zo is het in geen tweede land binnen of buiten de EU. Waarom vertrekken dan veel Nederlandse bedrijven anders naar het buitenland? Toch alleen maar dat daar de nationale regelgeving toch net even iets soepeler is dan hier in Nederland en dat geld voor de hele sector

 • no-profile-image

  Anneke Kranenburg

  Dom verhaal: toont weer de kwaliteit van de verslaggevers van Boerderij.

 • no-profile-image

  Gerard Olijmulder

  Hoe goed een controle systeem ook werkt, honderd procent garantie is er nooit mogelijk. Bij stoplichten gebeuren ook ongelukken wat ook niet zou mogen! Kloppen de stoplichten dan niet? Dat er aan het controlesysteem gewerkt heeft en ook zal blijven, is een feit en een must. Maar dat geeft niet de garantie dat er niet iets mis kan gaan, ook niet in de toekomst! Het controle systeem heeft wel gewerkt want het is zeer snel geconstateerd en er is ook gereageerd. Ik neem dan ook aan dat er geen kwade bedoelingen in het spel zijn, maar dat zal nog wel uitgezocht worden. Zolang het systeem aan de consument wordt aan geprezen als 100% zeker het blijft het Russisch roulette. Wie is de volgende en wanneer?

 • no-profile-image

  Rob Claesen

  De mengvoedersector loopt dagelijks met honderden voorlichters op de baan, om een ieder duidelijk te maken hoe je je staande moet houden, op lange en korte termijn, in agrarische diersector. Helaas brengen ze nu wederom de sector in een negatief daglicht. Er wordt wel eens gesproken over je eigen nest bevuilen, dit is nu duidelijk weer het geval. Hoe groot de schade voor de veehouders wordt is moeilijk te voorspellen, maar dat ze het kind van de rekening worden is iets wat zeker is.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.