Commentaar

Groeiend aantal bedrijven

Het gaat bij het huidige dioxine-geval net als bij de MPA. Het aantal varkensbedrijven dat getroffen is groeit en groeit. Dat zal nog wel even doorgaan.

Gistermiddag in de vergadering van het incidententeam van het Productschap Diervoeders betrof het nog 13 bedrijven die de slachterijen zouden uitsluiten van levering. Op dat moment sloten de slachterijen er al 28 uit. De NBHV stuurt haar leden een lijst met 38 UBN’s rond. Ze vergeet het dringende advies mee te zenden van deze bedrijven geen varkens te exporteren, maar bedoelt het ongetwijfeld wel zo. Directeur Willie van Lieshout van Bouman voeders heeft het over een kleine 50 bedrijven waar aanvullend onderzoek nodig is. Een geheugensteuntje: bij MPA hadden we eerst 2 geblokkeerde bedrijven, daarna 22, daarna 51, 55, totdat uiteindelijk zo’n 8.000 bedrijven onder het ‘schoon voer’ regime vielen.

Ik ga er vanuit dat het aantal dioxine-bedrijven zal groeien, namelijk tot alle varkenshouders die voer afnamen geproduceerd door O. Bouman voeders in Andel. Waarom? Omdat Bouman meer dan een enkele verontreinigde vracht varkensvet verwerkte. In het crisisberaad dat nu loopt van 10 tot 12 uur zal de VWA aangeven dat er minstens 5 vrachten verontreinigd vet geleverd zijn door Verkest. Een voorspelling: rond 12 uur komt er een nieuwe lijst met UBN’s. Dit keer een officiële lijst van de VWA met bedrijven waar nader onderzoek nodig is. Bedrijven die vrijwillig zullen afzien van levering. Nee, geen blokkade, want het dioxinegehalte levert waarschijnlijk geen gevaar op voor de volksgezondheid. Het probleem ligt daarmee op het bordje van het bedrijfsleven. Wordt vervolgd.

Of registreer je om te kunnen reageren.