Commentaar

En weer meer. . . .

Het dioxine-probleem blijft niet langer beperkt tot Nederland en België.

Bouman heeft namelijk niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland voer afgeleverd, bevestigt de VWA. Zeven Duitse eindgebruikers zijn nu ook geblokkeerd. Of er meer volgen is onduidelijk.
Een ander open einde is de herkomst van de dioxine, waarop Mts. Roelofs terecht wijst. Het gehalte dioxine in het voedervet is relatief laag. De ongunstigste vracht bevatte 400 nanogram dioxine per kilo vet, dat is 0,4 gram dioxine per ton. Dat is een hoeveelheid die niet wijst op bewust mengen met een afvalstof. Ter vergelijking: tijdens de dioxinecrisis van 1999 was transformatorolie in het vet gemengd. Er zat toen meer dan 10.000 nanogram per kg in Verkests vetten. Het dioxinegehalte was toen minstens 25 keer zo hoog. Een lekkend roerwerk bij de beursgenoteerde firma GB Gelatins waarvan ProFat de grondstof betrok ligt dan ook meer voor de hand dan een bijmenging. Maar ja, sluit niets uit. Want ProFat is al eens door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest OVAM geverbaliseerd vanwege foutieve opslag van producten. Maar dat betrof wel een licht vergrijp.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.