Døgnieten

De internationale varkenssector was weer goed vertegenwoordigd op 27 en 28 september tijdens de Schweinehandelstag in het Zuid-Duitse Burg Warberg.

Een mooie gelegenheid voor de Duitse, Nederlandse en Deense organisaties van varkenshouders om hun hart eens te luchten. Dan komt uiteraard de varkensvleesprijs ter sprake, maar ook de overheid die zoveel invloed heeft op hun bedrijf. In Denemarken is het wat dat laatste betreft toch wel een graadje erger dan hier. Managing director Hans Aarestrup van Danske Svineproducenter, de zusterorganisatie van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, behield er zijn humeur nog wel bij, maar eigenlijk is het om te huilen.
De Deense overheid voert eensgezind een ronduit repressief beleid tegen de varkenshouderij. Dat uit zich in zeer strenge mestwetgeving en recent nog weer draconische nieuwe maatregelen om de diertransporten tot een minimum te beperken. Sinds 15 augustus moeten dierentransporten vier dagen van tevoren zijn aangemeld en ook zijn er verscherpte technische eisen waaraan de vrachtauto’s moeten voldoen om inspectie te vergemakkelijken. De regels zijn zelfs de Europese Commissie te gortig, maar werden gewoon ingevoerd.

Het gaat de zo vlot verlopende export van Deense varkens en biggen, oftewel slagtesvin en smågrise, ongetwijfeld een flinke deuk opleveren. Daar heeft de Deense overheid maling aan in de aversie tegen die vermaledijde, niet deugende varkensboeren. Hans Aarestrup: „We moeten als varkenshouders het publiek en de politiek overbrengen hoe aardig we zijn. Dat lukt dus niet. Nu zijn we al heel tevreden als we geduld worden...”

Of registreer je om te kunnen reageren.