3 reacties

Karren maar

De export van varkens en biggen loopt dit jaar als een trein zou je kunnen zeggen, vooral richting Oost-Europa.

Er zijn dit jaar 11 % meer biggen en 28 % meer varkens naar het buitenland gegaan dan in het eerste halfjaar van 2004.
Landen als Polen, Hongarije en nu ook al Roemenië en Kroatië vragen flinke hoeveelheden. Het is dan ook jammer dat nu de discussie over het vervoer weer losbarst. Immers, iedere regel die Brussel extra uitvaardigt, levert weer een extra hobbel op die veetransport bemoeilijkt en/of kosten met zich meebrengt.

Volgens de vervoerdersorganisatie Saveetra, klagend bij Tweede Kamerleden, is het helemaal mis. Als gevolg van deregulering hoeft een veewagen voor vertrek niet meer te worden gewogen. Saveetra stelt dat malafide vervoerders nu de hand lichten met de beladingsgraad, wat de vervoersbranche in een kwaad daglicht zet.

Opdrachtgevers (lees: vooral veehandelaren) zitten nergens mee en laten de wagens doelbewust tjokvol laden. Als ze er ook nog voor kiezen om Laszlo uit Hongarije of Jacek uit Polen te laten rijden, is het vrachtje extra lucratief. De lage boetes betalen ze schaterlachend.

Saveetra preekt weliswaar voor eigen parochie, maar de handel moet toch oppassen. Als deze klacht serieus wordt genomen, krijgt de aanpassing van andere transportregels ook meer kans. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een partij biggen niet meer op één vrachtwagen mag, maar verdeeld moet worden over twee. Voor de vervoerder meer verdiensten, voor de varkensexport een ramp.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Wilfried Kamphuis

  Ik vind het kleinerend van seveetra om naar de de politiek te lopen met dit probleem. Seveetra transporteurs staan anders hun mannetje ook wel. Ik ben het met hun stelling eens; het kan niet . Zij moeten de handelaren zelf aanpakken en niet de makkelijkste weg kiezen. Nu word er uiteindelijk maar 1 de dupe; de varkenshouder.

 • no-profile-image

  De heer Zegers 2e deel reactie Karren Maar

  Blijkbaar valt het ook niet mee om de zaken waar over wordt gesproken genuanceerd neer te zetten. In de 2e Kamer is op geen enkel moment gesproken over het tjokvol laden van wagens. Sterker nog, op vragen van de kamerleden heeft Saveetra geantwoord dat het niet ging over overtreding van de beladingsnormen (van 235 kg/m2 bij vleesvarkens). Het gaat om overtreding van het totale treingewicht in het buitenland. In Nederland mogen vrachtwagens een treingewicht hebben van 50 ton, terwijl dat in bijvoorbeeld Duitsland maar 42 ton mag zijn. Dat is een heel andere kwestie dan uw stelling dat de dieren in een auto worden gepropt. Wie maakt nou het dierenvervoer kapot? Ik hoop in de Boerderij een positievere column van Henk Dokter, die ook in de Kamer aanwezig was, aan te treffen. Dat verdienen alle goedwillende vervoerders en handelaren. Mr. J.A.G.P.M. Zegers Secretaris Nederlandse Bond van Handelaren in Vee

 • no-profile-image

  De heer Zegers, secretaris NBHV

  Graag wil ik reageren op uw weblog van 29 juni. Wij zijn verheugd dat u het belang van de export onderschrijft en zich met ons zorgen maakt over de discussie over het lange afstandsvervoer van dieren. Pers en bedrijfsleven spelen in dit proces een belangrijke rol. Dus laten wij onze rol goed spelen. De NBHV, belangrijke vervoerders en opdrachtgevers, is van mening dat het welzijn van dieren bij transport het beste gediend is met een goede naleving van de huidige regelgeving. Wij hameren zowel bij onze leden als bij de overheid op het belang van een goede handhaving. Als u zich werkelijk zorgen maakt om de teloorgang van het lange afstandsvervoer van dieren, dient u zich mijns inziens af te vragen of u zelf niet (ten onrechte) bijdraagt aan onjuiste beeldvorming. Ten onrechte, omdat de actie van Saveetra een uiterst positieve is. Saveetra heeft een visie neergelegd over verbetering van het dierenvervoer en daarbij ook oplossingsrichtingen aangeboden. Het gesprek met de 2e Kamer was zeer positief en krijgt een vervolg waar wij graag bij aansluiten. De kop van uw weblog had ook anders kunnen klinken: 'Veevervoerders op de goede weg'.


Of registreer je om te kunnen reageren.