Honoreren

De Duitse slachterij heeft in zijn streven naar een stabiele aanvoer van varkens de eerste slag gewonnen, doordat de Nordwestpreis nu ééns per week wordt vastgesteld, in plaats van op donderdag met een correctie op de maandag.

Boeren hielden tot nog toe hun varkens nogal eens vast, als ze prijsverbetering na het weekeinde zagen opdoemen. Dat speculeren is er nu af. Maar het kan altijd nog beter, nóg stabieler. Bestuursvoorzitter dr. Uwe Tillmann van Vion opperde onlangs al dat een prijsstelling eens per maand mogelijk zou moeten zijn. Een van zijn Duitse concurrenten, de in Münster gevestigde 'eingetragener Genossenschaft', oftewel coöperatieve vereniging, Westfleisch, wil nu zelfs het experiment aangaan met een kwartaalprijs. Deze wordt voor iedere week vastgesteld door het gemiddelde te nemen van de actuele weekprijs en de zes weken ervoor en erna. Betaling na 43 dagen, inclusief een rentevergoeding. Boeren zullen best willen meewerken, mits de liefde van twee kanten komt. Met andere woorden: mag het ook iets méér zijn?

Of registreer je om te kunnen reageren.