Varkenshouderij

Achtergrond 2 reacties

Wat wil China nu echt met ban op varkensvlees?

De verstoring van de varkensmarkt door het coronavirus lijkt een nieuw hoofdstuk in te gaan. Er is echter nog veel onduidelijk over de achtergronden bij de Chinese ban op Nederlands varkensvlees.

De Europese varkensprijsvergelijking schetst een onevenredig beeld. De gemiddelde varkensprijzen in Denemarken en België daalden vorige week 4 tot 5 cent. In andere delen van Europa bleef de prijs gelijk, maar in Zuid-Europa stijgen de noteringen juist.

De hoop richt zich daar op het op gang komen van het toerisme, nu de coronamaatregelen versoepelen. Zelfs in Italië, dat sterk werd getroffen door het virus, trekken de varkensprijzen aan. Dit komt door de verwachting dat de vraag in Italië aantrekt met het opstarten van de horeca.

In Spanje nemen volgens Duitse varkensvakbond ISN de karkasgewichten af. Met het stijgen van de temperatuur wordt groeivertraging en verlaging van het aanbod verwacht. De Spanjaarden zien daarbij bovendien de vraag uit China stijgen.

Veel onduidelijkheid over Chinese ban Nederlands varkensvlees

China houdt ook in Nederland de gemoederen bezig, nu een aantal grote slachterijen zijn China-erkenning kwijt is. Er is nog veel onduidelijkheid over de redenen en achtergronden. De grote vraag is: ‘Wat wil China nu echt?’ De beslissing heeft te maken met corona, maar of het nu een link heeft met het aantal besmette medewerkers of de gedachte dat het coronavirus op het vlees kan zitten, is nog niet duidelijk.

Als dat laatste het geval is, is de ban op import van vlees een heel zware sanctie. Juist ook omdat de Chinese overheid recent concludeerde dat er geen bewijs is dat corona via voedsel wordt verspreid.

Bovendien is in Nederland heel accuraat opgetreden. Zelfs bij de relatief lage besmettingsgraad, in vergelijking met de besmettingspercentages bij het Duitse Tönnies, zijn er volop maatregelen genomen. Het geeft in de varkenssector het gevoel dat je onterecht in de problemen komt, juist als je het goed wilt doen en daar openlijk voor uitkomt.

Chinese maatregel vanwege volksgezondheid of strategische zet?

De dieperliggende vraag die in de sector leeft, is dan ook of de Chinese maatregel voortkomt uit oprechte zorg over de volksgezondheid of dat het een slimme zet is in een prijsonderhandelingsstrategie, door op deze manier wereldwijd varkensmarkten te verstoren. Want het gaat wel om grote bedragen.

In 2019 voerde Nederland 299.000 ton vlees uit naar China voor een totale waarde van € 335 miljoen. In de eerste maanden van 2020 is al 195.000 ton varkensvlees geëxporteerd naar China. Het belang van die exportstroom neemt dus flink toe.

Ondertussen werkt de sector naarstig aan een rapport dat moet aantonen dat het niet zo slecht gesteld is in de Nederlandse slachterijen. Met een uitgebreide opsomming over de genomen maatregelen hopen slachterijen snel de erkenning terug te hebben.

Waar de DCA Beursprijs 2.0 vrijdag 26 juni, voordat de nieuwe perikelen rondom China zich aandienden, nog onveranderd noteerde op € 1,52, was alle onduidelijkheid over de afzet voor Vion maandag 29 juni aanleiding om niet met een notering uit te komen. Het wel of niet terugkrijgen van de erkenning op korte termijn is van belang op de hoogte die de notering over deze week (met terugwerkende kracht) gaat krijgen.

Zo’n 10% van het varken gaat naar China

Dat maakt een groot verschil in de prijs, want het is vooral de afzet van de bijproducten die knelt. Koppen, poten en ander voor Nederlandse begrippen laagwaardig materiaal is elders lastiger en voor lagere prijs af te zetten dan in China.

Op een webinar van de Rabobank verklaarde John de Jonge van Vion onlangs nog dat 9 à 10 kilo, dus 10% van het varken, naar China geëxporteerd werd. Als je daar ineens mee blijft zitten, dan tikt dat wel aan en gaat dat ten koste van het rendement.

Als de erkenning niet op korte termijn terugkomt, krijgen de grootste slachterijen van Nederland het lastiger om varkens tot waarde te brengen. Na stilvallen van transport in China, het lamleggen van export en horeca in Europa en uitval van slachterijpersoneel, dient zich daarmee een volgende fase aan waarin het coronavirus de druk op de varkensprijs verder verhoogt.

Prognose: prijsdruk.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Laatste reacties

 • Oké dan

  Wat wil China nu echt met ban op varkensvlees? Dat alle landen zich niet met China en Hongkong mogen bemoeien, politiek dus!

  PEKING (ANP/AFP) - China heeft woensdag de internationale kritiek op de nieuwe veiligheidswet voor Hongkong gepareerd door te zeggen dat andere landen zich er niet mee moeten bemoeien.
  "Wat is er met jullie aan de hand? Het is jullie zaak niet", reageerde Zhang Xiaoming van het Hongkong- en Macao-bureau van de Chinese Staatsraad. "De landen die nu zeggen dat ze strenge sancties willen opleggen aan Chinese regeringsfunctionarissen. Dat is de logica van bandieten."

 • Alco

  @Oké dan.
  Je kon weleens dicht bij de waarheid zitten.

Of registreer je om te kunnen reageren.