Varkenshouderij

Achtergrond 2 reacties

Renovatie om vleesvarkens sneller te voeren zonder storingen

De vleesvarkenslocatie die Wiebe in ’t Hout en Marijke Folkers kochten, had nogal wat mankementen. De brijvoerinstallatie wordt nu aangepakt.

In het weidse Groningse landschap met voornamelijk akkerbouw zijn veestallen best een bijzonderheid. Dat is echter niet het geval in de straat waar Wiebe in ’t Hout en zijn zus Marijke Folkers drie jaar geleden een vleesvarkenslocatie bijkochten. Broer en zus hadden op het ouderlijke bedrijf al varkens en kippen en door gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden paste deze locatie goed.

Dat was mede te danken aan de mogelijkheid om bijproducten te voeren, met tien bunkers en zeven silo’s voor droge grondstoffen. Ze zijn goed bekend met voeren van brijvoer en telen zelf een deel van de granen.

Lees verder onder de foto.

In de voerkeuken wordt hard gewerkt aan verbeteringen van de bestaande brijvoerinstallatie. De monteur staat bij de filterkast van de hamermolen. - Foto's: Hans Banus
In de voerkeuken wordt hard gewerkt aan verbeteringen van de bestaande brijvoerinstallatie. De monteur staat bij de filterkast van de hamermolen. - Foto's: Hans Banus

Varkens op termijn op 1 vierkante meter

Het bedrijf is door de vorige eigenaar 20 jaar geleden nieuw ontwikkeld en oogt bij de tijd. “Er moest wel wat worden aangepast, maar we zijn zo snel mogelijk gaan draaien”, vertelt Marijke. Het idee was om tien jaar met minimale extra kosten te draaien om financiële ruimte te creëren. Daarmee kunnen ze op termijn bijbouwen en de varkens op 1 vierkante meter leggen.

Lees verder onder de foto.

De aansturing via de computer is een stuk overzichtelijker dan in de oude situatie en dezelfde als op de thuislocatie.
De aansturing via de computer is een stuk overzichtelijker dan in de oude situatie en dezelfde als op de thuislocatie.

Alles wat kapot kon, ging kapot

Maar dat draaien viel nog niet mee. “Alles wat kapot kon, ging kapot.” Dat had vooral betrekking op de bestaande brijvoerinstallatie, maar ook het klimaatsysteem was verre van perfect. Dat zat volgens een klimaatspecialist op veel te weinig capaciteit, fouten in de inrichting en moeilijke sturingskasten.

Vanwege de urgentie van een goed klimaat zijn die fouten als eerste aangepakt. Een belangrijke aanpassing is het verruimen van de capaciteit door meer en grotere ventilatoren en nieuwe meet- en smoorunits. Verder zijn de aansturing en de klimaatkasten vervangen. “Het draait al stukken beter.”

Helemaal klaar is het nog niet, want de luchtstroming in de afdeling moet nog beter. Het idee is om een zogenoemde boekenplank boven de hokken te maken met plastic flappen. “We doen dat eerst in de voormestafdeling, kijken hoe het gaat.” Daarna volgt mogelijk de rest van de stal.

Lees verder onder de foto.


 • Wiebe in ’t Hout (38) en Marijke Folkers (36) zijn eigenaar van het varkens-, vleeskuiken- en akkerbouwbedrijf. De locatie in de reportage telt 5.800 vleesvarkens met voormest.

  Wiebe in ’t Hout (38) en Marijke Folkers (36) zijn eigenaar van het varkens-, vleeskuiken- en akkerbouwbedrijf. De locatie in de reportage telt 5.800 vleesvarkens met voormest.

 • Renovatie om vleesvarkens sneller te voeren zonder storingen

Dagelijkse storingen

Op dit moment ligt de focus op de aanpassingen in het brijvoersysteem. Tekortkomingen en fouten in de installatie en een ondoorgrondelijke aansturing zorgde voor dagelijkse storingen, veel te lange voertijden, versleping van componenten en geen optimale rantsoenen. Wiebe: “Er is alles bij elkaar veel verkeerd bezuinigd.”

Als voorbeeld noemt hij dat alle droge voeders via één verzamelvijzel binnenkwamen. Het ging niet alleen ten koste van de resultaten maar zeker ook van het werkplezier in de stal.

Medewerkers van leverancier Weda, bekend van de installatie op de thuislocatie, zijn momenteel druk bezig. Als eerste is de elektrische besturing vernieuwd; nu wordt een grote slag in de voerkeuken geslagen. Het gaat te ver om alle aanpassingen langs te lopen, maar een aantal opvallende aspecten zijn de nieuwe voervijzels per silo, een filterkast op de hamermolen en plaatsing van een nieuwe bruikwatertank.

Daarnaast is de hele bekabeling vernieuwd en worden motoren en pompen waar nodig vervangen. Het enige waar niets aan hoeft te gebeuren, zijn de bunkers van vochtrijke bijproducten. De wanden zijn nog prima en het roerwerk functioneert naar behoren.

Lees verder onder de foto.


 • De nieuwe afsluiters van de bunkers. Tijdens de ombouw krijgen de varkens wel brijvoer in de trog, maar het is wel een vereenvoudigd rantsoen.

  De nieuwe afsluiters van de bunkers. Tijdens de ombouw krijgen de varkens wel brijvoer in de trog, maar het is wel een vereenvoudigd rantsoen.

 • Dankzij een filterkast bij de hamermolen wordt de kwaliteit van het graan verbeterd. Een deel van het graan is eigen teelt.

  Dankzij een filterkast bij de hamermolen wordt de kwaliteit van het graan verbeterd. Een deel van het graan is eigen teelt.

Overigens loopt tijdens de renovatie het voersysteem gewoon door; er wordt zoveel mogelijk tussen voerbeurten gewerkt. Dankzij een vereenvoudigd rantsoen met slechts enkele producten is niet de hele installatie nodig.

Een aantal aanpassingen staat voor de komende weken op het programma. Zo worden de leidingen die met ontelbare bochten door de afdelingen lopen, aangepast; een extra circuit maakt de totale lengte met bijna de helft korter. Dat is niet alleen goed voor de voertijd maar ook kan het drogestofgehalte van het brijmengsel omhoog van zo’n 22 naar 25%.

Mede door de natte brij en regenpijpen die in de mestkelder uitkomen, was de mestproductie 1,3 kuub per varken.

We hadden op hooguit enkele tienduizenden euro’s gerekend, voor wat normaal onderhoud

Varkenslocatie weer helemaal bij de tijd

Als de werkmannen van de brijvoerinstallatie over enkele weken klaar zijn moet alles een stuk beter werken. In de loop van het jaar zijn ook de andere aanpassingen gereed en is de locatie helemaal bij de tijd.

De onvoorziene uitgaven van 2 tot 2,5 ton hebben het financiële plaatje van de locatie wel flink op zijn kop gezet. Wiebe: “We hadden op hooguit enkele tienduizenden euro’s gerekend, voor wat normaal onderhoud.”

Toch bekijken ze het positief; ze hebben een financieel goed jaar achter de rug en het bedrijf is voor de komende tien jaar helemaal bij de tijd.

Brijvoerinstallatie nu begrijpelijk

Het allerbelangrijkste vinden de ondernemers dat ze de brijvoerinstallatie nu begrijpen en dat de aansturing logisch en overzichtelijk is. Dat geldt voor het programma op de computer en ook voor de app op de telefoon.

Geen storingen meer, kortere voertijden en naar verwachting betere resultaten zijn voor beide ondernemers een mooi vooruitzicht

Lees verder onder de foto.

De voertrog en valbuizen in de afdeling blijven hetzelfde. Wel worden de circuits nog aangepast zodat de totale lengte fors afneemt.
De voertrog en valbuizen in de afdeling blijven hetzelfde. Wel worden de circuits nog aangepast zodat de totale lengte fors afneemt.

Wiebe in t Hout (38) en Marijke Folkers (36) in Veendam (Gr.). – Bedrijfsgegevens

* 12.500 vleesvarkens;
* 3 locaties;
* 5.800 vleesvarkens op reportagelocatie;
* 46.000 vleeskuikens;
* 300 hectare akkerbouw;
* 30 hectare CCM.

Laatste reacties

 • Arie van leeuwen

  Goed bezig Marijke en Wiebe!! Mooi om te lezen, jullie hebben er schik ik zo te zien.
  Merkwaardig: geen enkele reactie, zal de kift wel zijn denk ik.
  Als ik ooit in Veendam kom zou ik dan een rondleiding kunnen krijgen?
  Groeten en succes

 • yep

  @arie, wat voor reactie moeten mensen geven?
  ze hebben de locatie zelf gekocht neem ik aan, ik mag hopen dat ze toen dit soort tekortkomingen gezien hebben. Veel bochtenwerk in de voerinstallatie, een centraalvijzel en te kleine ventilatoren lijkt me toch op te vallen als je rond geleid wordt bij een verkoop.
  als een bedrijf 20 jaar oud is, dan lijkt het me een beetje voorspelbaar dat er kosten komen voor onderhoud en dat 10 jaar draaien zonder onderhoud meer hoop is dan realisme.

Of registreer je om te kunnen reageren.