Varkenshouderij

Achtergrond 2 reacties

Zeugenbedrijf opstarten met hulplijnen

Sinds een jaar is Derk Veenstra varkenshouder, opgegroeid als hij is tussen de koeien. Met een afgeronde sportopleiding raakte hij door schoonfamilie besmet met het varkensvirus.

Drie jaar geleden kocht Hans Elshof, de schoonvader van Derk Veenstra, een zeugenbedrijf in Oosterwolde (Fr.). Na twee jaar met een bedrijfsleider en buitenlandse medewerkers ging het bergafwaarts met het zeugenbedrijf. Technisch draaide het niet goed, er waren veel terugkomers, de zeugen werden niet meer vervangen, ook niet meer gevaccineerd en er was veel achterstallig onderhoud.

Vorig jaar heeft Derk Veenstra, net afgestudeerd van een sportopleiding, met hulp van Elshof het zeugenbedrijf overgenomen.

Hij ging drie grote uitdagingen aan:

 • Ten eerste het vak van varkenshouder onder de knie krijgen.
 • Daarnaast het zeugenbedrijf technisch weer op de rails zien te krijgen.
 • Tegelijk met een uitbreiding van de zeugenstapel ook nog eens de inrichting vernieuwen bij een nieuwbouw.

Lees verder onder de foto.

Dierenarts Robin van Kampen meet met de warmtebeeldcamera op zijn smartphone de temperatuur van de biggennesten. - Foto's: Mark Pasveer
Dierenarts Robin van Kampen meet met de warmtebeeldcamera op zijn smartphone de temperatuur van de biggennesten. - Foto's: Mark Pasveer

Er is het afgelopen jaar een nieuwe kraamafdeling gerealiseerd, de nieuwe dekstal is bijna klaar en de plannen om de oude dekstal om te bouwen tot biggenstal en extra ruimte voor de dragende zeugen te maken in de huidige kapschuur liggen er.

“De technische kengetallen zijn nog niet op het gewenste niveau”, vertelt Veenstra.

Ook cijfers zijn nieuw voor nieuwbakken varkenshouder

Veenstra moest naast de praktijk ook de theorie met kengetallen leren. Dat hij het snel oppakt, blijkt wel uit het feit dat met de huidige zeugenstapel alweer 30 biggen per zeug per jaar gespeend worden. “De zeugenstapel was erg verouderd, er waren zelfs achttiendeworpszeugen op het bedrijf aanwezig”, vertelt Veenstra.

Hij heeft niet alle oude zeugen afgevoerd, maar geleidelijk de zeugenstapel met gelten vernieuwd. “Als ik alle oude zeugen afvoer, ontstaat er een te groot gat in de weekplanning”, aldus de zeugenhouder die graag biggen levert met de huidige prijzen.

Lees verder onder de foto.

Met warmtebeelden is goed in beeld te brengen wat de temperatuur in de afdeling is en waar het afwijkt van de gewenste waarden.
Met warmtebeelden is goed in beeld te brengen wat de temperatuur in de afdeling is en waar het afwijkt van de gewenste waarden.

Zeug moet minimaal twaalf biggen spenen

De zeugen moeten wel minimaal 12 biggen spenen om opnieuw voor een dekking in aanmerking te komen. Veenstra wijst een dertiendeworpszeug aan die de laatste worp nog 12,5 biggen heeft gespeend.

De TN70-gelten worden dekrijp en nu soms ook gedekt aangevoerd. Ze komen van het zeugenbedrijf van Elshof in Marum. Als eindbeer wordt de Maxter ingezet.

Lees verder onder de foto.


 • Derk Veenstra (24) houdt samen met zijn vriendin Sanne Elshof in Oosterwolde 600 zeugen, is bezig met uitbreiden naar 700 zeugen en stapte een jaar terug zonder enige kennis van varkens in de varkenssector. Met verschillende hulplijnen van schoonfamilie en dierenarts zet hij het zeugenbedrijf weer op de rit.

  Derk Veenstra (24) houdt samen met zijn vriendin Sanne Elshof in Oosterwolde 600 zeugen, is bezig met uitbreiden naar 700 zeugen en stapte een jaar terug zonder enige kennis van varkens in de varkenssector. Met verschillende hulplijnen van schoonfamilie en dierenarts zet hij het zeugenbedrijf weer op de rit.

 • Zeugenbedrijf opstarten met hulplijnen

Varkensvleesketen Porc D‘Or

De biggen gaan rond 25 kilo naar een vleesvarkenslocatie van Elshof in Nieuw-Roden. De varkens blijven hiermee binnen de keten van Porc D’Or, waarmee dfamilie Elshof varkensvlees produceert in het noorden van Nederland. Het label heeft een aantal kernwaarden, waaronder imago en transparantie. Kennis wordt binnen de keten uitgewisseld, waardoor Veenstra goede hulplijnen heeft en er niet alleen voor staat.

Met veel enthousiasme loopt de jonge ondernemer door de stallen. Er is afgelopen jaar al veel opgeknapt en ook het gedeelte van de kraamstallen dat verouderd is, ziet er netjes uit. Robin van Kampen, dierenarts bij de Oosthof Dierenartsen, begeleidt Veenstra en komt maandelijks langs.

Vloerverwarming voldoet niet

De dierenarts heeft vorig jaar met een warmtebeeldcamera op de smartphone in kaart gebracht of de warmtevoorziening voor de biggen in de kraamstallen voldeed. Hieruit bleek dat er in de kraamafdelingen met tien kraamhokken op een vloerverwarmingspomp onvoldoende capaciteit was om alle biggennesten voldoende te verwarmen. De vloerverwarming in het eerste hok was minstens 5 graden warmer dan in het laatste hok op het circuit. Bij de nieuwbouw van de nieuwe kraamafdeling heeft Veenstra dit gegeven meegenomen en is er per vijf kraamhokken een vloerverwarmingspomp aangesloten.

Warmteverdeling in de biggennesten

Ter controle meet Van Kampen met zijn smartphone met daarop een warmtebeeldcamera de warmteverdeling van de biggennesten in de nieuwe kraamafdeling van 25 hokken. De temperatuur van deze biggennesten zijn netjes op de gewenste temperatuur. “Er is misschien niet altijd meteen een oplossing te realiseren voor het probleem”, vertelt de dierenarts. “Het is wél van belang dat je als zeugenhouder ervan bewust bent.”

Lees verder onder de foto.

De biggennesten moeten op de juiste temperatuur zijn. Met een warmtebeeldcamera is dit exact te meten en zijn problemen in kaart te brengen.
De biggennesten moeten op de juiste temperatuur zijn. Met een warmtebeeldcamera is dit exact te meten en zijn problemen in kaart te brengen.

De vloerverwarming ligt er wel of niet en de lengte van een circuit is niet eenvoudig aan te passen. Als de laatste hokken niet warm genoeg worden, kun je daar de biggenlampen langer laten hangen of een onderkruip realiseren. Opdraaien van de temperatuur van de vloerverwarming is geen optie omdat dan de biggennesten in de eerste hokken te warm worden.

Gelten kun je dan beter niet aan het einde van de afdeling plaatsen, maar in de ‘warmere’ hokken

Ook de plaatsing van zeugen is van belang. De biggen van gelten zijn over het algemeen kleiner, hebben minder weerstand en krijgen minder energie dan biggen bij oudere zeugen. “Gelten kun je dan beter niet aan het einde van de afdeling plaatsen, maar in de ‘warmere’ hokken”, stelt Van Kampen. “Maar ook niet aan het begin van de afdeling in verband met tocht.”

Van Kampen gaat niet maandelijks met de warmtebeeldcamera de stal in. Het meten met de warmtecamera is vooral nuttig voor de bewustwording en ter ondersteuning van het management op het bedrijf.

Lees verder onder de foto.

Veenstra heeft vier verschillende kraamafdelingen. Van Kampen geeft advies over de verschillende mogelijke oplossingen per afdeling.
Veenstra heeft vier verschillende kraamafdelingen. Van Kampen geeft advies over de verschillende mogelijke oplossingen per afdeling.

Zeugenhouder Derk Veenstra (24) in Oosterwolde (Fr.) – Bedrijfsgegevens:

600 zeugen TN70 x Maxter als eindbeer
30 gespeende biggen per zeug per jaar
1 jaar actief als zeugenhouder
4 verschillende typen kraamafdelingen
25 nieuwe kraamhokken bijgebouwd
30 worpen per week is het streven

Niet alle kraamafdelingen hebben vloerverwarming, dan is het van belang om met warmtelampen de juiste temperatuur te realiseren.
Niet alle kraamafdelingen hebben vloerverwarming, dan is het van belang om met warmtelampen de juiste temperatuur te realiseren.

Het gebruik van een warmtebeeldcamera zorgt voor meer bewustwording op het bedrijf

Laatste reacties

 • truusjetrap

  Hoe speen je 12,5 biggen bij 1 zeug? Ik vind dat een hele uitdaging.

 • arkova

  dan eet je vast van een big de helft op.

Of registreer je om te kunnen reageren.