Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Omschakelaar naar spek maakt meer rendement

Het aantal vleesvarkens dat wordt geleverd met meer spek, neemt al jaren toe. Degenen die de overstap maken, zien dat positief terug in de cijfers.

De laatste jaren staat het gebruik van beren die harder groeien en meer spek overerven, in de belangstelling. De verandering komt na jarenlange fokkerij op magerheid bij eindberen én fokzeugen. Deze magere varkens passen niet meer bij de marktvraag, waardoor slachterijen vette varkens in aangepaste schema’s weer beter uitbetalen. Het produceren van vleesvarkens met wat meer spek kan dus interessant zijn, omdat hard groeiende varkens ook andere economische voordelen hebben. Fokkerijorganisaties zien de veranderende berenmarkt in hun afzetcijfers van eindberen (zie kader).

Verschuiving te zien in afzet sperma

In de afzetcijfers van fokkerijorganisaties is de verandering op de eindberenmarkt goed te zien. Volgens Roy Strikkeling, Marketing & Projectmanager bij Topigs Norsvin, bedraagt het aandeel TN Tempo ongeveer 70% en dat percentage is stijgend, ten koste van TN Select (Piétrain). Uit cijfers van 2017 tot en met 2019 blijkt het TN Select met 4% te zijn afgenomen, TN Talent met 1% afgenomen en TN Tempo met 5% toegenomen.
Robuust-concept van Vion
De verschuiving naar meer groei en spek is ook te zien binnen de lijnen; tussen 2018 en 2019 vond binnen de TN Tempo een verschuiving van TN Tempo – Muscle naar TN Tempo – Growth en TN Robusto plaats. Deze laatste is geselecteerd voor het Robuust-concept van Vion. “Varkenshouders kunnen door € 1 per dosis extra te investeren in sperma van deze beren varkens produceren die nog beter aansluiten op de vraag vanuit de markt.” Strikkeling hanteert, afhankelijk van de huidige bedrijfssituatie en -resultaten, een gemiddeld voordeel van deze beren van € 2 per vleesvarken. Hij ziet het daarom als een investering die snel uit kan.

Berenkieswijzer

Om naar het potentiële voordeel van de verschuiving voor vleesvarkensbedrijven te kijken, heeft Tom van Horrik, adviseur vleesvarkenshouderij bij Topigs Norsvin, met de zogenoemde berenkieswijzer een aantal berekeningen gemaakt. Het zijn situaties waarbij Van Horrik in de praktijk ziet dat de omschakeling wordt gemaakt.

De keuze voor de best renderende beer is volgens Van Horrik altijd een combinatie van factoren. Hij noemt het uitbetalingssysteem van de slachterij, de bedrijfsomstandigheden en genetische potentie van de beren. De berenkieswijzer maakt op bedrijfsniveau van alle drie een inschatting op basis van aanwezige gegevens.

Lees verder onder foto

Vleesvarkenshouders hebben de laatste jaren meer mogelijkheden varkens wat zwaarder en met meer spek af te leveren. Mits geleverd wordt aan een slachterij die dat beloond kan dat geld opleveren, blijkt uit een modelberekening. - Foto: Henk Riswick
Vleesvarkenshouders hebben de laatste jaren meer mogelijkheden varkens wat zwaarder en met meer spek af te leveren. Mits geleverd wordt aan een slachterij die dat beloond kan dat geld opleveren, blijkt uit een modelberekening. - Foto: Henk Riswick

Wijzigingen doorgerekend

Van Horrik heeft twee wijzigingen in keuze van eindbeer doorgerekend en van elke wijziging een gemiddelde (100%) en hoge (125%) voerwinst. Dat is belangrijk omdat deze laatste bedrijven in staat zijn meer uit de potentie van de beren te halen. Bedrijven met de TN Select – Growth Excellent (de hardst groeiende Piétrain) leveren in het concept ‘luxe’ van de slachterij; bedrijven met TN Tempo – Muscle Excellent (de meest vleesrijke TN Tempo) in het concept ‘breed’. Luxe is meer gericht op spierdikte en/of type en een wat duidelijker optimum aan spek. Breed heeft een hogere focus op spekdikte en wat bredere brandbreedte aan gewicht.

De wijzigingen van beurkeuze betreft van TN Select – Growth naar TN Talent – Muscle. De tweede verandering is van TN Tempo – Muscle naar de TN Tempo – Growth. In het eerste geval is de stap het grootst; in het tweede geval blijft de verandering binnen dezelfde lijn maar wel een ander type (van vlees naar groei).

Lees verder onder tabel

Meeropbrengst realiseren

In de bovenstaande tabel staat de doorrekening voor 4 bedrijfstypen die alle omschakelen naar een harder groeiende, minder vleesrijkere beer. Uit het overzicht blijkt dat de grootste winst wordt gemaakt op de beter presterende bedrijven die van TN Select – Growth naar een TN Talent – Muscle overstappen (bedrijf A en B). Deze bedrijven realiseren een meeropbrengst van € 2,06 per vleesvarken. Het voordeel zit vooral in lagere voerkosten, een hogere groei en hogere uitbetaling van spek. Ook het bedrijf dat technisch wat minder presteert, haalt nog een voordeel bij deze omschakeling, namelijk € 1,44 per varken.

De omschakeling naar een ander harder groeiende TN Tempo (bedrijf C en D) levert deze bedrijven bij de gekozen uitgangspunten ook geld op. Het bedrijf met de hoogste voerwinst pakt iets meer voordeel (€ 0,4 ten opzichte van € 0,33 per varken), maar de verschillen tussen beide bedrijven zijn beperkt. Het betere bedrijf profiteert wel wat meer van de wat hogere groeicapaciteit van de beer, maar voordeel in uitbetaling ten opzichte van het gemiddeld presterende bedrijf is er niet.

Plaatje anders uitzien

Kortom, overschakelen op een hard groeiende beer met meer spek is in al deze situaties interessant. Niet helemaal verwonderlijk, want het zijn bedrijfstypen die in de praktijk ook de omschakeling overwegen of al hebben gedaan. Dat is mede te danken aan de goede groei op de bedrijven en het passende slachterijconcept.

Vanzelfsprekend kan het plaatje er onder andere omstandigheden anders uitzien, benadrukt Van Horrik. Hij adviseert regelmatig, bijvoorbeeld één keer per jaar, de slachtresultaten te evalueren om te bekijken of die nog overeenkomen met de marktvraag. “Daarbij rekening houdend dat bij een wisseling in eindbeer het tien maanden duurt voordat de nieuwe varkens aan de haak hangen.”

Eén reactie

  • massy

    Waarom wordt er weinig of geen rekening gehouden met de beren die na het slachten zo,n fijne geur bij hebben want dat heb je wel heel makkelijk bij dat zwaar afleveren .je kunt geen pakje snijwaren open maken of die( fijne geur) komt vrij.

Of registreer je om te kunnen reageren.