Varkenshouderij

Achtergrond 2 reacties

Branddetectie via sensoren staat in kinderschoenen

Sensoren voor brandpreventie worden in veel sectoren veelvuldig gebruikt. In veestallen nog niet, omdat veel sensoren niet tegen de stallucht kunnen.

Vanuit het Actieplan Brandveilige Stallen 2018-2022 wordt naar kansrijke systemen gekeken om stalbranden in een vroeg stadium te ontdekken. De nadruk ligt op sensoren om plotselinge temperatuursveranderingen in de stal te detecteren. Daarnaast zijn er sensoren in ventilatiesystemen, technische ruimtes en schakelkasten om temperatuursveranderingen of afwijkend energieverbruik te detecteren. Een volgende mogelijkheid is het koppelen van deze sensortechnologie aan een brandblussysteem in schakel- en sturingskasten. Zodra zo’n sensor kortsluiting waarneemt, treedt het blussysteem in de betreffende kast in werking.

Als verzekeraar zijn we al langere tijd bezig om detectie in de technische ruimtes voor te schrijven

Onderzoekers van Wageningen University & Research inventariseren de mogelijkheden van brandmeldingssystemen. Het rapport moet in december aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) worden geleverd, maar wanneer het ministerie er vervolgens met een Kamerbrief mee naar buiten komt, is nog onduidelijk.

Lees verder onder de foto.

Een van de te onderzoeken opties is het integreren van een mini-blussysteem in schakelkasten. - Foto: Michel Velderman
Een van de te onderzoeken opties is het integreren van een mini-blussysteem in schakelkasten. - Foto: Michel Velderman

Optimaliseren bestaande brandpreventiesystemen

De chemische en petrochemische industrie werkt al lang met sensoren om storingen met brandrisico op te sporen. Deze sensoren zijn echter niet zonder meer te gebruiken in de varkenshouderij. Dergelijke systemen zijn namelijk niet geschikt voor een vochtige of stoffige omgeving of niet bestand tegen de ammoniak in stallucht. Voor de toepasbaarheid in de veehouderij staat sensortechniek wat dat betreft nog in de kinderschoenen.

Toch blijkt bij navraag bij installatiebedrijven dat al een en ander mogelijk is. In bestaande alarmsystemen kunnen naast bijvoorbeeld het uitvallen van de ventilatie of lege silo’s ook andere storingen in de technische systemen opgenomen worden. Daarbij krijgt de varkenshouder niet alleen een melding van bijvoorbeeld het plotseling oplopen van de temperatuur in een afdeling, maar ook een melding bij een plotselinge toename van het energieverbruik van een pomp of vijzel.

Je kunt veel detecteren. Het is belangrijk de alarmsignalen uit die detectie te herkennen

Volgens installateurs is er meer interesse onder varkenshouders om temperatuursensoren in centrale luchtkanalen, afdelingen en in de voerkeuken te plaatsen. Vaak wordt dit ingegeven door verzekeraars. “Als verzekeraar zijn we al langere tijd bezig om detectie in de technische ruimtes voor te schrijven. Het is niet aan te geven of dit effect heeft, er is nog geen link aan te wijzen tussen detectiesystemen en het beperken van de gevolgen van een brand of het beteugelen van een beginnende brand”, legt John de Hoon, sectormanager Agro bij Interpolis, uit.

Lees ook: Stal voor 19.000 varkens zit vol slimme techniek

Yokogawa, dat zich bezighoudt met automatiseringsvraagstukken in de procesindustrie, is een van de bedrijven die zich nu op de veehouderij richt. “We brengen verschillende sensoren aan in potentiële brandhaarden, zodat we wijzigingen kunnen meten in stroomverbruik, temperatuur en gas, gecombineerd met videobewaking. Deze data komen samen in een centraal platform waarna de data worden geanalyseerd. Hiermee word je als veehouder niet alleen geïnformeerd over wat er binnen je bedrijf gebeurt, maar kun je ook preventieve acties uitvoeren om brand te voorkomen”, vertelt Jens van Deuren, consultant stalbranden bij Yokogawa.

Lees verder onder de foto.

Een temperatuurvoeler voor de ventilatie. Dergelijke systemen kunnen op den duur aangepast worden om plotselinge temperatuurstijgingen waar te nemen. - Foto: Bart Nijs
Een temperatuurvoeler voor de ventilatie. Dergelijke systemen kunnen op den duur aangepast worden om plotselinge temperatuurstijgingen waar te nemen. - Foto: Bart Nijs

Technisch is dus veel mogelijk. Alleen is volgens De Hoon de preventieve werking van detectie en alarmering afhankelijk van wat er vervolgens met het alarm gebeurt: “Je kunt veel detecteren. Het is belangrijk de alarmsignalen uit die detectie te herkennen, zodat je weet waarop je moet reageren. Een signaal van de voerinstallatie is minder urgent dan een signaal van een verstoring in de ventilatie of van een oplopende temperatuur. Als je veel loze of minder urgente meldingen ontvangt, is de kans groot dat je de signalering uitzet of er niet adequaat op reageert.”

Laatste reacties

  • john***

    Een goed videobewakingssysteem rondom het bedrijf is vele malen effectiever. Sinds die gast in groningen opgepakt is valt het mij op dat er veel minder stslbranden zijn.

  • Oké dan

    In stallen wordt al lang gebruik gemaakt van sensoren die alarm geven bij snel oplopende temperaturen, namelijk zit dit al standaard in de ventilatiecomputer ingebouwd maar niet iedereen weet dat, maar het werkt wel. Tuurlijk kan het altijd beter en vooral op plaatsen waar nu geen tempetuurvoeler zit (ventilatiekanaal, elektromotoren) , maar het is niet zo dat er helemaal niets gedaan wordt zoals dit artikel suggereert.

Of registreer je om te kunnen reageren.