Varkenshouderij

Achtergrond

Stalmetingen verrichten met Healthy Climate Monitor

Praktiserend varkensarts Josine Gelauf ontwikkelde in samenwerking met Iconize de Healthy Climate Monitor, om het klimaat in varkensstallen goed inzichtelijk te krijgen.

“In sommige stallen wordt niet goed geventileerd. Met de Healthy Climate Monitor maken we dat inzichtelijk en creëren we bewustzijn. Dat moet leiden tot een beter en aangenamer klimaat, voor zowel de varkens als de mensen die er werken.”

Josine Gelauf besteedde de afgelopen 3 jaar veel tijd en aandacht aan de ontwikkeling van de Healthy Climate Monitor. Het stalmeetsysteem is sinds dit jaar praktijkrijp. “Meetapparatuur was beperkt beschikbaar en ik had verschillende instrumenten nodig om alle waarden en gassen te meten”, aldus Gelauf, die daar in haar dagelijkse werk in dierenartsenpraktijk ULP tegenaan liep.

Technische gegevens

Varkensartsen Wikke Kuller (links) en Josine Gelauf van Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) bij de Healthy Climate Monitor. - Foto: Ulco Wesselink
Varkensartsen Wikke Kuller (links) en Josine Gelauf van Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) bij de Healthy Climate Monitor. - Foto: Ulco Wesselink

De compacte Healthy Climate Monitor is eenvoudig op te hangen in de afdeling. Met behulp van meerdere sensoren worden stalgegevens verzameld. Het meetinstrument is voorzien van een camera. De data en camerabeelden zijn via een mobiele netwerkverbinding real-time beschikbaar via een online applicatie. Het is mogelijk om per gemeten grootheid drempelwaarden in te stellen, om meetwaarden snel te analyseren.

Het meetinstrument kost zo’n € 5.000 en is te huur voor enkele honderden euro’s. Voor varkenshouders die in een of meer stallen kampen met probleemperiodes, kan het huren van meetapparatuur verhelderend zijn. De minimale huurperiode bedraagt 2 weken. Verzamelde data blijven ook na de huurperiode inzichtelijk. Kijk voor meer informatie op www.healthyclimate.nl.

Met meetinstrument luchtwegproblemen verminderen

De Healthy Climate Monitor is voor verschillende doelen inzetbaar, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Met behulp van sensoren worden verschillende gassen en omgevingswaarden gemeten, zoals bijvoorbeeld CO2, ammoniak, fijn stof, methaan en de relatieve luchtvochtigheid. Ook de luchtdruk en temperatuur worden gemeten. Een uniek onderdeel is de camera, die ook in het donker foto’s maakt. “Dieren laten in hun houding en gedrag zien hoe goed het klimaat, de hokindeling en hun gezondheid is. Bovendien laten ze ander gedrag zien als er geen mensen in de afdeling zijn.”

Gelauf wil het meetinstrument vooral inzetten om het CO2-gehalte in stallen te verlagen. “Een hoog CO2-gehalte is gecorreleerd aan luchtwegproblemen. De maximale norm van 3.000 parts per million (ppm, red) is misschien achterhaald. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kans op luchtwegproblemen bij een CO2-gehalte van 3.000 ppm 5 keer groter is dan bij een concentratie van 500 ppm.”

De Healthy Climate Monitor is voor Gelauf een handig gereedschap, dat haar helpt. “Het stalmeetsysteem is voor iedereen bruikbaar, niet alleen voor varkenshouders, maar zeker ook voor dierenartsen en klimaatspecialisten.”

Eindoordeel

Plus

  • stalklimaat meten en inzichtelijk maken
  • de data zijn real-time beschikbaar
  • camera maakt gedrag van de dieren zichtbaar
  • het systeem is ook te huur

Min

  • meetapparatuur is kostbaar
  • nog maar relatief kort op de markt

Of registreer je om te kunnen reageren.