Varkenshouderij

Achtergrond

10-weekse opleiding ‘Verzorgen van Varkens’ vergroot basiskennis personeel varkensbedrijf

De varkenshouderij zit te springen om personeel. Ook willen varkenshouders bestaand en aankomend personeel meer achtergrondkennis laten opdoen. Zone.college in Zwolle verzorgt naast opleidingen in vmbo en mbo ook cursussen voor alle leeftijden onder het motto ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Op 1 oktober begint opnieuw een 10-weekse opleiding ‘Verzorgen van Varkens’ die resulteert in een mbo-certificaat.

Bram Burgler is onderwijskundige bij Zone.college en wil niet alleen opleidingen aan studenten aanbieden, maar ook cursussen aan (jong)volwassenen in meerdere branches, waaronder de varkenshouderij.

Voor welke doelgroep is de opleiding Varkensverzorging?

“Het is een kennismakingcursus, een eerste opstap om met gedegen basiskennis goed mee te kunnen komen op het varkensbedrijf. Vaak worden de handelingen wel uitgelegd, maar de achtergrond van het waarom blijft door tijdgebrek vaak achterwege. De cursus is geschikt voor medewerkers die al op een bedrijf werken of willen werken. Ook is het een kans voor studenten dierverzorging die geen werk kunnen vinden in bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak om zich te verbreden in de varkenshouderij. Er is een dag in de week les op een varkensbedrijf, waar met een combinatie van theorie en praktijk de basiskennis over de varkenscyclus en diergezondheid en hygiëne wordt behandeld. Daarnaast zal de cursist 2 dagen in de praktijk werkzaam zijn om werkervaring op te doen. Iedereen die de Nederlandse taal machtig is, ongeacht leeftijd of vooropleiding, is welkom.”

Bram Burgler is onderwijskundige bij Zone.college: "Binnen Zone.college bieden we ook cursussen aan buiten de scholen om. Deze cursus is een mooie aanvulling."- Foto: Ruud Ploeg
Bram Burgler is onderwijskundige bij Zone.college: "Binnen Zone.college bieden we ook cursussen aan buiten de scholen om. Deze cursus is een mooie aanvulling."- Foto: Ruud Ploeg

Moeten de cursisten zelf een varkensbedrijf zoeken om te werken?

“Meestal komt de vraag vanuit de varkenshouder die het personeel meer kennis wil meegeven. Maar mocht het nodig zijn, dan hebben we genoeg bedrijven in ons netwerk om cursisten te kunnen plaatsen.”

Wie heeft het initiatief genomen voor deze opleiding?

“Binnen Zone.college bieden we ook cursussen aan buiten de scholen om. Deze cursus is een mooie aanvulling. In samenwerking met 3 docenten van verschillende mbo-locaties en gesprekken met varkenshouders en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) begrepen we dat er naast behoefte aan personeel ook behoefte is aan meer achtergrondkennis onder personeel op varkensbedrijven.”

De sector zit te springen om goed personeel. Wil zij dan niet zelf de cursuskosten à € 2.495 dragen?

“Deze mogelijkheid hebben we misschien nog niet volledig benut. We hebben wel contact gehad met de POV en LTO Noord over de inhoud van de cursus, niet over de financiering. Dat bleek tot nu toe ook geen struikelpunt. Er zijn wel subsidiemogelijkheden voor de deelnemers. In Twente is er een budget als een persoon zich om wil laten scholen en landelijk zijn er mogelijkheden voor persoonlijke leergelden.”

Waar wordt de opleiding gegeven?

“De locatie van de theorielessen is afhankelijk van de cursisten. We hebben voor de zomervakantie een opleiding afgerond op een varkensbedrijf in Twente. Maar mochten er meer medewerkers uit andere regio’s in Oost-Nederland komen, dan proberen we daar een geschikte locatie te vinden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.