Varkenshouderij

Achtergrond 2 reacties

Aanscherpen criteria in overleg pluimveehouders

Het Beter Leven-keurmerk is een succes. De omzet van producten met dit keurmerk is flink gegroeid.

Marijke de Jong, programmaleider bij de Dierenbescherming, steekt haar trots op de groei van het Beter Leven-keurmerk niet onder stoelen of banken. “Beter Leven is het grootst van alle keurmerken, die op voedsel te vinden zijn. Het keurmerk heeft een omzet van € 2 miljard. Al is dat niet het belangrijkste.”

Marijke de Jong is trots op de groei van het Beter Leven-keurmerk.
Marijke de Jong is trots op de groei van het Beter Leven-keurmerk.

“Waar het ons om gaat, is dat het Beter Leven-keurmerk daadwerkelijk bijdraagt aan een beter leven van dieren. Vorig jaar betrof dat in totaal 35 miljoen dieren. Voor pluimvee gaat het om 29 miljoen vleeskuikens, 2,7 miljoen leghennen en 70.000 kalkoenen.”

Hoeveel veehouders produceren volgens het Beter Leven-keurmerk?

“Momenteel hebben we 1.800 boeren die meedoen. Dat zijn veehouders verdeeld over alle veehouderijsectoren. Deze boeren ontvangen een meerprijs als vergoeding voor de maatregelen die ze nemen om hun dieren een beter leven te bezorgen.”

Is die meerprijs toereikend voor de veehouders?

“Als Dierenbescherming bepalen we de criteria waaraan de veehouders moeten voldoen om dieren te verkopen met 1, 2 of 3 sterren van het Beter Leven-keurmerk. Stichting Beter Leven-keurmerk verzorgt de borging.

Over de prijs die de boer ontvangt, gaan wij niet

Daartoe maakt de stichting gebruik van de diensten van geaccrediteerde, certificerende instellingen. Over de prijs die de boer ontvangt, gaan wij niet.

Het is aan marktpartijen om met alle schakels in de productieketen afspraken te maken over het betalen van een faire opbrengstprijs.”

Hoe verklaart u het succes van het Beter Leven-keurmerk in vergelijking met andere marktconcepten waarin vaak ook sprake is van beter dierenwelzijn?

“Maatschappelijke druk was en is voor supermarkten reden om te zoeken naar mogelijkheden om producten aan te bieden die zijn geproduceerd met gecontroleerd beter dierenwelzijn.

Zeker bij kippenvlees zijn diverse concepten waarbij claims en logo’s van alles suggereren, maar waar veel onduidelijkheid is

Ons keurmerk spreekt daarbij aan. Zeker op het gebied van kippenvlees zijn er diverse concepten waarbij claims en logo’s van alles suggereren, maar waarbij onduidelijk is hoe de dieren werkelijk worden gehouden.

We juichen het dan ook toe dat consumenten vaker kiezen voor producten met het Beter Leven-keurmerk. Daarbij is wel duidelijk hoe het leven van de kippen eruit ziet.”

Het Beter Leven-keurmerk onderscheidt drie niveaus, aangeduid met sterren. Vindt u dat 1 ster van het keurmerk de standaard zou moeten zijn bij producten in het winkelschap?

“Als Dierenbescherming zouden we het toejuichen dat consumenten in de winkel geen producten voorgeschoteld krijgen die niet minimaal 1 ster van het Beter Leven-keurmerk dragen. We zien productie volgens criteria die horen bij 1 ster als een stap in de goede richting.”

Waar wilt u dan precies naartoe?

“Naar onze overtuiging is het Beter Leven-keurmerk geen star iets. We vinden het nodig om op alle niveaus van het keurmerk voortdurend stapjes te blijven zetten die bijdragen aan een beter leven voor dieren in de veehouderij. Per sector praten we iedere 2, 3 jaar over mogelijke aanpassingen van de criteria.”

Hebben boeren daar ook iets over te zeggen?

“We betrekken marktpartijen bij de periodieke herziening van de criteria, ook veehouders. Voor de pluimveehouderij geldt dat we vorig jaar enkele bijeenkomsten hebben gehouden voor legpluimveehouders.

Vanaf 2020 maken we onze plannen voor de langere termijn bekend, zodat boeren daar bij hun strategie en/of stalbouw rekening mee kunnen houden

Dit jaar gaan we met vleeskuikenhouders om tafel. Meepraten over mogelijke aanpassingen van criteria helpt om draagvlak te houden. Eventuele aanpassingen moeten in de praktijk ook haalbaar zijn.

Vanaf volgend jaar maakt de Dierenbescherming bekend wat de plannen zijn op langere termijn, zodat veehouders daar rekening mee kunnen houden bij hun strategie en/of nieuwbouw van stallen.”

Laatste reacties

  • HeinCarien

    Goed bezig om de criteria aan te passen. Ik mag hopen dat deze kostprijs verlagend zijn, anders vrees ik het ergste. Wie de ontwikkelingen goed heeft gevolgd weet dat het laatste jaar veel vleeskuikenhouders met beter leven concept vanwege stagnerende, Daniël dalende afzet, om hebben moeten schakelen naar andere concepten zoals GNK cq Kip van morgen. Marges in deze tak waren al minder dan traditioneel........

  • Maas1

    Het financiële risico bij de pluimveehouder leggen,die blijkbaar ook nog moeite heeft of kan krijgen met het draaien van rendement. Tussen tijds de spelregels veranderen of telkens met aanvullende eisen komen is leuk voor het beter leven van het dier,maar uiteindelijk een slecht leven voor de boer.
    Al de handelsverdragen konden wel eens een verziekende werking hebben op een goed bedoeld voedsel pakket.
    Het grootste probleem is wellicht de politieke handel wijze waar aan ons verdien model kapot kan gaan,en dat is een grote zorg!

Of registreer je om te kunnen reageren.