Varkenshouderij

Achtergrond

Varkens in Nood biedt 5-sterren varkensboeren podium

Varkens in Nood heeft tot nu toe 36 varkensboeren gekwalificeerd met 5 sterren.

Het gaat hier volgens Frederieke Schouten van Varkens in Nood niet om een keurmerk of concept, maar met de 5-sterrenkwalificatie wil de dierenwelzijnsorganisatie een platform bieden aan bedrijven die eigen varkensvlees verkopen en veel aandacht besteden aan dierenwelzijn.

Waarom publiceert Varkens in Nood een lijst met 5-sterren varkensboeren?

“We zijn hier een aantal jaren geleden mee begonnen doordat we in het veld deze, vaak kleinere, bedrijven tegenkwamen. De bedrijven produceren volgens de criteria die voldoen aan de eisen die Varkens in Nood belangrijk vindt. Het zijn bedrijven die nog aandacht hebben voor de dieren, ‘echt’ diervriendelijk vlees produceren en het vlees verkopen zonder tussenhandel. Deze bedrijven willen we een platform bieden om reclame te maken voor hun vlees en als een plek waar mensen varkens kunnen zien die hun natuurlijk gedrag uiten. Daardoor ontdekken mensen hoe leuk en sociaal varkens zijn.”

Wat zijn de criteria waaraan een 5-sterren varkenshouder moet voldoen?

“Dat is een hele lijst van voorwaarden, het gaat voornamelijk om welzijnseisen waaraan moet worden voldaan, zoals een wroetbare uitloop, altijd toegang tot deze uitloop, geen werpbox en de transporttijd naar de slacht mag niet langer dan een uur zijn. Alle eisen staan vermeld op de site, sommige zijn strenger dan de biologische varkenshouderij, maar het is geen voorwaarde, zo mag er ook gangbaar voer gebruikt worden.”

Lees verder onder de foto

Frederieke Schouten van Varkens in Nood: "Door 5-sterren varkenshouders een podium te bieden, kunnen mensen ontdekken hoe leuk en sociaal varkens zijn." - Foto: Varkens in Nood
Frederieke Schouten van Varkens in Nood: "Door 5-sterren varkenshouders een podium te bieden, kunnen mensen ontdekken hoe leuk en sociaal varkens zijn." - Foto: Varkens in Nood

Is er een minimale en maximale grootte voor 5-sterren varkensbedrijven?

“Er is geen eis voor een minimale of maximale grootte van het bedrijf. Ook een bedrijf met 2 varkens dat daarvan het vlees zelf verkoopt, kan zich aanmelden. De maximale grootte van een bedrijf is er van nature wel door de voorwaarden, zoals dat de varkens meer dan 2 vierkante meter buitenruimte moeten hebben.”

Kan iedereen zich aanmelden, en wie bepaalt of ze voldoen aan de 5 sterren?

“Soms komen we zelf een bedrijf tegen, maar meestal worden ze aangemeld. We hebben nu 36 bedrijven geselecteerd. Er komen jaarlijks steeds bedrijven bij en er vallen jaarlijks ook wel bedrijven af die gestopt zijn. Als bedrijven zich aanmelden, worden ze eerst gebeld en aan de hand van een vragenlijst controleren we of ze voldoen aan de criteria. Als dat het geval is, gaan we op bezoek en maken we foto’s voor op de website. Elk jaar bellen we de bedrijven op en elke 2 jaar gaan we fysiek op controle en beoordelen dan de situatie ter plekke. Het zijn niet onze boeren, we hebben ook geen officieel keurmerk of certificaat en er zijn ook geen kosten aan verbonden.”

Zijn deze vaak kleine varkensbedrijven wel voldoende bewust van hoe ze varkens moeten verzorgen?

“Ook al heeft niet elk persoon met een varkensbedrijf een opleiding in het houden van dieren, dat wil niet zeggen dat ze niet goed voor de dieren zorgen. Omdat het bij deze 5-sterren varkenshouders vaak om kleine aantallen dieren gaat, krijgen ze wel veel aandacht en ook dat vinden we van belang. Daarnaast zijn de bedrijven verplicht om contact te hebben met een geborgde varkensdierenarts.”

Is er voldoende aandacht voor dierziekten zoals Afrikaanse varkenspest (AVP)?

“We hebben vorig jaar alle boeren via een brief geïnformeerd over de dreiging van AVP, geadviseerd om geen swill aan de varkens te voeren en ook de bezoekers te informeren over de risico’s. We zien echter geen aanleiding om de dieren binnen te houden, veel varkenshouders hebben niet eens een stal, of hebben alleen een schuilhut.”

Of registreer je om te kunnen reageren.