Varkenshouderij

Achtergrond

Varkenshouder kijkt terug op positieve open dag

Peter Koekoek stelde zijn bedrijf open om de sector te promoten tijdens een boerenfietstocht en kreeg 850 deelnemers op bezoek. Het leverde hem positieve energie.

Salland Boert en eet Bewust (SBeeB) verzorgde afgelopen weekeinde samen met LTO Salland een fietstocht waarbij deelnemers een aantal landbouwbedrijven konden bezoeken. Peter Koekoek stelde zijn zeugenbedrijf met 340 zeugen in Olst (Ov.) open, waarbij bezoekers ook een kijkje in de stallen mochten nemen. Met 850 bezoekers en alleen maar complimenten, noemt Koekoek het een positieve dag.

Peter Koekoek stelde zijn bedrijf open om de sector te promoten tijdens een ‘boeren’-fietstocht en kreeg 850 deelnemers op bezoek. Het leverde hem positieve energie. - Foto: Ronald Hissink
Peter Koekoek stelde zijn bedrijf open om de sector te promoten tijdens een ‘boeren’-fietstocht en kreeg 850 deelnemers op bezoek. Het leverde hem positieve energie. - Foto: Ronald Hissink

Je hebt je zeugenbedrijf opengesteld tijdens de boerenfietstocht, waarom?

Ik wil de varkenssector op een positieve manier promoten, dat is ook een van de redenen waarom ik me vorig jaar heb aangesloten bij SBeeB. De beste manier om de sector te promoten is om je bedrijf open te stellen. Dat er veel mensen meedoen aan een dergelijke boerenfietstocht is bekend. Ik heb veel hulp gekregen bij het organiseren en op de dag zelf van SBeeB, LTO Salland, varkenshandelaar, voerleverancier en van de slachterij die broodjes worst heeft geregeld. Maar ook van een aantal collega-varkensboeren die meegeholpen hebben bij het geven van de rondleidingen.

Heb je niet getwijfeld om mee te doen na de inval van activisten in Boxtel, vorige week?

In overleg met de organisatie hebben we besloten om het gewoon door te laten gaan. Ik heb daar zelf niet over getwijfeld. Die activisten hebben een eigen agenda, daar heb je geen invloed op en daar kun je ook geen rekening mee houden. Ik wil ze ook niet teveel aandacht geven; dat heb ik ook bewust aan de lokale media gevraagd die over de fietstocht schreven.

Om de rust te bewaken in de stal, zijn we met kleine groepjes de stal ingegaan

Hoe ben je omgegaan met de hygiëne in de stal?

Ik heb informatie ingewonnen bij de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), over welke maatregelen van belang zijn om te treffen. We hebben een ontsmettingsmat neergelegd, overjassen en -schoenen gebruikt en bezoekers ontsmetten hun handen voordat ze de stal in gingen. Daarnaast hadden we een duidelijke afscheiding gemaakt tussen het gedeelte waar de bezoekers wat konden eten en de ingang naar de stal. Door deze maatregelen is het risico volgens mij beperkt. Het grootste hygiënerisico ligt bij de collega-varkenshouders die ook komen kijken.

Bleven de dieren in de stal rustig?

Om de rust te bewaken in de stal, zijn we met kleine groepjes de stal ingegaan en daar wenden de dieren aan. Bezoekers bleven ook rustig. De meeste mensen zijn nog nooit in een kraamstal geweest en van het kijken naar de biggetjes werden ze stil, zo mooi vonden ze dat. Ze weten dan even niet wat ze moeten zeggen en na een paar minuten komen dan pas de vragen.

Het grootste hygiënerisico ligt bij de collega-varkenshouders die ook komen kijken

Hoe heb je de dag ervaren?

Het was zeker de moeite waard. Een dag met alleen maar complimenten, dat is ook goed om eens te ervaren. Of elke varkenshouder dit moet doen weet ik niet, je moet er wel zelf achter staan. Ik kijk in elk geval terug op een drukke, maar een positieve dag waar ik goed kon laten zien hoe ik mijn varkens houd.

Of registreer je om te kunnen reageren.