Varkenshouderij

Achtergrond

Markt bijproducten prijshoudend

De prijzen van tarwezetmeel zijn deze week vrijwel alle gelijk gebleven. Er is een goede balans tussen vraag en aanbod. De vaste klanten zijn in ieder geval goed te bedienen.

Er is nog niet zo veel te merken van extra vraag naar tarwezetmeel als gevolg van de zo sterk gestegen varkens- en biggenprijzen. Meer biggen opleggen dan anders is deze dagen een probleem, doordat ze gewoon niet te krijgen zijn. Wat het tarwezetmeel betreft, speelt wel mee dat de CCM bij een aantal varkensbedrijven onderhand is opgeraakt. Bij CCM-voeren wordt tarwezetmeel ook wel toegepast als stuurvloeistof in het brijdistributiesysteem. Dat drukt de vraag iets.

Minder aanvoer reststromen aardappelverwerkers

Vorige week zijn van de aardappelproducten de stoomschillen in prijs verhoogd. De reden is vooral dat de aanvoer van reststromen uit de aardappelenverwerkende sector seizoensmatig tegenvalt. Schaarste aan grondstof en daardoor wat mindere volumes dan gebruikelijk zo zuinig mogelijk verwerken, speelt mee. Bovendien is de vraag vanuit de varkenshouderij momenteel groot. De komende weken zullen stoomschillen hun prijs gemakkelijk vasthouden. Reststroom voorgebakken product wordt deze week € 2 per ton duurder en kost € 70 per ton. Dat is een derde meer dan vorig jaar mei. Ook de prijs van tarwegistconcentraat heeft een behoorlijk stevige basis.

Voorlopig is er stabiliteit. De graanprijzen zijn weliswaar gezakt, maar over 1,5 maand breekt de zomerperiode aan. Dan kan voor sommige producten wat krapte optreden.

Prognose: prijzen gelijk.

Meer informatie over de prijzen van bijproducten vind je in Boerderij Marktprijzen

Aardappelproduct
Tarwegistconcentraten
Tarwezetmelen
Bijproduct zuivel
Overige bijproducten

Of registreer je om te kunnen reageren.