Varkenshouderij

Achtergrond

‘Beslisser helpt bij discussie over euthanasie’

Dit voorjaar won Anette van der Aa een internationale dierenwelzijnsprijs voor dierenartsen met de, mede door haar ontwikkelde, beslisondersteuner euthanasie. Met een onderbouwde keuze sta je als varkenshouder sterker in de dialoog als het om euthanasie en dierenwelzijn gaat.

De dierenarts speelt vaak een grote rol in de begeleiding en beslissing van euthanasie, wat niet alleen impact heeft op het betreffende dier, maar ook op de mens. Anette van der Aa wil het onderwerp graag bespreekbaar maken.

Anette van der Aa is dierenarts en werkt bij Anoxia, een bedrijf dat een euthanasieoplossing biedt voor niet levensvatbare biggen. - Foto: Ton Kastermans
Anette van der Aa is dierenarts en werkt bij Anoxia, een bedrijf dat een euthanasieoplossing biedt voor niet levensvatbare biggen. - Foto: Ton Kastermans

Waarom heb je de beslisondersteuner euthanasie ontwikkeld?

“Ik wilde graag een onderbouwd hulpmiddel bieden wanneer wel of niet voor euthanasie te kiezen. Op varkensbedrijven werken vaak meerdere mensen, met verschillende meningen. De beslisser maak het inzichtelijker om over euthanasie te discussiëren en daarnaast biedt het voor onervaren medewerkers een houvast. Door de beslissing tijdig te nemen en de handeling kundig uit te voeren, wordt ook leed bij de verzorger zoveel mogelijk voorkomen.”

Je hebt een internationale prijs gewonnen, wat betekent dat voor je?

“Het was zeer inspirerend en het heeft me opnieuw geleerd om altijd breder naar zaken te kijken en vanuit verschillende hoeken. Het thema euthanasie speelt wereldwijd. Ook al hebben we heel veel verschillende culturen in de wereld, mensen houden van dieren. Geen enkel mens, waar op de wereld ook, voert met plezier euthanasie of ruimingen uit, op wat voor manier dan ook. Dat doet wat met je. Laten we toestaan dat we hier gevoelig voor zijn en ik vind dat we daar een open dialoog over moeten kunnen voeren.”

Ik hoop dat het onderdeel gaat worden van het bedrijfsgezondheidsplan

Uitval van biggen ligt onder vuur, moeten we euthanasie dan wel oprakelen?

“Je kunt van alles vinden over de varkenshouderij, maar als je de keuze voor handelen goed kunt onderbouwen, dan sta je een stuk sterker. Bij duurzame zorg voor dieren hoort ook adequate zorg voor zieke of niet levensvatbare dieren. Euthanasie kan nodig zijn om onnodig lijden te voorkomen. Spontane sterfte wordt beschouwd als een grotere aantasting van dierenwelzijn en euthanasie op een adequate manier wordt op zich gezien als welzijnsneutraal. Daarnaast kan tijdige euthanasie ook een bedrijfseconomisch voordeel opleveren, omdat zieke dieren zonder gunstige prognose ook voer opnemen en zorgtijd kosten. Tot slot en als je bijvoorbeeld veel te kleine, niet levensvatbare biggen euthanaseert en hier adequate registratie aan koppelt, kun je managementmaatregelen nemen met bijvoorbeeld huisvesting, voer of fokkerij.”

Is de beslisondersteuner euthanasie helemaal uitontwikkeld?

“Voor nu is de beslisondersteuner voor jonge biggen tot 5 kilogram uitontwikkeld, een poster voor in de stal is in verschillende talen gratis beschikbaar. Ik hoop echter dat het onderdeel gaat worden van het bedrijfsgezondheidsplan. Zodat het onderwerp op het bedrijf goed besproken wordt met dierenarts, varkenshouder en medewerkers. Voor de toekomst ben ik, samen met de Universiteit Utrecht, Censas, KNMvD en POV, bezig om een soortgelijke, gefundeerde beslisser te maken voor zwaardere dieren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.