Varkenshouderij

Achtergrond

Varkensmarkt stabiel met zonnige vooruitzichten

Prachtig voorjaarsweer met in april al dagen met volop zon en zomerse temperaturen. Dat betekent dat veel barbecues al vroeg voor de dag zijn gehaald. Het is een stimulans voor de afzet van varkensvlees aan de retail. Die vraag loopt ook na de paasdagen goed door.

Datzelfde geldt voor de internationale markt. Daar loopt de afzet vlot, met uitzondering van de uitvoer van bacon naar Engeland. De Britse markt loopt volgens exporteurs wat stroef door het uitstel van de brexit. Daardoor weten de Britten dat de invoer van bacon voorlopig ongehinderd door kan gaan. En met de aangelegde voorraden van voor de brexit-beslissing achter de hand, kunnen ze makkelijker een tegenbod uitbrengen.

Varkensprijs komt niet van de plek

Die situatie op de afzetmarkt gecombineerd met korte slachtweken waardoor het krappe aanbod van slachtrijpe dieren minder nijpend is, resulteert erin dat de varkensprijs deze week niet van de plek komt. Vion gaat recht op en neer op een niveau van € 1,80 per kilo geslacht (€ 1,65 exclusief btw). En € 1,65 per kilo is ook het niveau waarop de DCA Beursprijs 2.0 deze week blijft staan. Van Rooi Meat blijft onveranderd op € 1,59 per kilo exclusief btw en Pali Group houdt de € 1,75 per kilo inclusief, wat overeenkomt met € 1,61 per kilo exclusief btw.

Alleen Compaxo haalt 3 cent van de notering af. Deze daalt van € 1,61 naar € 1,58 per kilo exclusief btw. Daarmee staat de basisprijs van Compaxo weer gelijk aan die van de andere noteringen; allen zijn sinds de jaarwisseling € 0,37 per kilo gestegen.

Positief gestemd over varkensmarkt

Handelaren zijn positief gestemd over de varkensmarkt. Ze merken dat slachterijen de varkens heel vlot opnemen. Extra varkens kunnen probleemloos zelfs de volgende dag al geleverd worden. Ook merken ze dat de varkens niet zwaar meer zijn. In weken dat de prijs met 10 cent stijgt brengen zware varkens ook met gewichtskorting nog meer op dan in de gewenste gewichtsklasse. Maar nu de prijs gestabiliseerd is, leveren mesters vlot en op gewicht. Daaruit valt af te leiden dat er geen dieren boven de markt hangen. Handelaren verwachten dan ook alom dat de stabiele situatie van korte duur is en dat de prijs over een paar weken weer gaat stijgen.

Verwachting slachterijen

Ook slachterijen hebben deze verwachting. De afgelopen weken hebben de slachterijen marge gehaald uit het leegrijden van de vrieshuizen. Ook de verwerkers hebben eerst ingeteerd op hun voorraden. Nu moet het uit de markt komen, en die markt kan zich door deze stabiele periode rond de feestdagen goed zetten.

Onderhandelingen met China

Het kat-en-muisspel met China is volop aan de gang. Door de mogelijkheid van opnieuw stijgende prijzen willen de Europese exporteurs zich niet voor al te lange tijd binden aan een prijs. De onderhandelingen lopen over levering in de maanden mei en juni. Doordat die maanden al zo voor de deur staan, zal er op korte termijn naar een akkoord gewerkt moeten worden. Exporteurs hebben goede hoop dat China daarom snel met een beter bod op tafel zal komen.

En dat zijn nog lang niet de laatste onderhandelingsronden. Wanneer herbevolking kan beginnen zal China naar schatting zeker anderhalf jaar nodig hebben om de eigen varkenshouderij weer enigszins op gang te krijgen. Ook voor de langere termijn zijn de vooruitzichten dus gunstig zolang de markt hier verschoond blijft van calamiteiten.

Prognose: stabiele prijs

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.