Varkenshouderij

Achtergrond

Slachtzeugen steeds beter betaald

De slachtzeugenprijs zit flink in de lift. In ruim een maand tijd is de notering met 30% gestegen.

De afgelopen weken gaat de zeugenprijs in gelijke tred omhoog met de vleesvarkensnoteringen. In 6 weken tijd is de Duitse Vereinigungspreis voor zeugen met € 0,33 gestegen naar € 1,28 per kilo. Soms ging dat met stappen van 9 en 10 cent per week. Deze week kwam er net als bij de vleesvarkens 3 cent bij.

€ 0,32 per kilo meer

En net als bij de vleesvarkens volgen de Nederlandse prijzen in het kielzog van de Duitse noteringen. Vion noteert nu € 1,38 (€ 1,27 exclusief btw) per kilo geslacht gewicht. Dat is € 0,32 per kilo meer dan 5 weken geleden en ook ruim boven de uitbetaalprijs van vorig jaar. Omgerekend naar een prijs zonder btw bracht een kilo zeug toen €1,03 per kilo op. Nu is dat €1,27 per kilo.

Aanbod neemt af

Het aanbod van slachtzeugen neemt duidelijk af, zo merken varkenshandelaren. Door de hoge biggenprijzen worden vermeerderaars selectiever in de uitstoot. Een deel van de zeugen die anders vervangen worden, worden nu weer geïnsemineerd.

Slachterijen bevestigen dat de aanvoer inderdaad wat terugloopt, maar stellen daarbij dat dit niet in extreme mate gebeurt. Het aantal slachtingen ligt een paar procent lagen dan een aantal weken geleden. Dat is te verklaren doordat bij bedrijven met eigen aanfok de cyclus gewoon door gaat. En bedrijven die fokgelten aankopen blijven dat vaak ook in deze tijd blijven doen om hun zeugenstapel jong en energiek te houden.

Nu de opmars van de varkensprijs lijkt te gaan stagneren, is de verwachting dat ook de stijgende lijn in de zeugenprijs zal afnemen. De piek lijkt voorlopig bereikt.

Prognose: stabilisatie

Of registreer je om te kunnen reageren.