Varkenshouderij

Achtergrond

Westfleisch zoekt aansluiting bij Europese topslachterijen

De Duitse varkenssector krimpt en de binnenlandse vleesconsumptie staat zwaar onder druk. Voor coöperatieve vleesverwerker Westfleisch aanleiding de efficiency op te voeren.

Voor de Duitse vleesverwerker Westfleisch was de varkensmarkt het zorgenkind in 2018. Dat zei directielid Steen Sönninchsen tijdens een ledenbijeenkomst van de coöperatie deze maand.

De Duitse varkensstapel krimpt, zodat landelijk het aanbod 3% daalde in 2018. Desondanks wist Westfleisch de haken behoorlijk gevuld te krijgen. Het bedrijf slachtte 7,78 miljoen varkens in 2018. Dat is een daling van 4,6%, omdat het minder minder loonslachtingen deed. De aanvoer van ‘eigen’ varkens stijgt met 1,6% afgelopen jaar.

Consumptie varkensvlees daalt

Een andere zorg is de steeds verder afnemende varkensvleesconsumptie in Duitsland. Sinds 2011 is de varkensvleesconsumptie 12,7% gezakt, tot 35 kilo per hoofd van de bevolking in 2018. Dat heeft diverse redenen. Denk aan de vergrijzing, de toestroom van immigranten die doorgaans geen varkensvlees eten, het slechte imago van de varkenshouderij en de groeiende voorkeur voor rund- en pluimveevlees.

Hoop gericht op Azië

Voor het aantrekken van de varkensmarkt is de hoop gericht op Azië, en met name China. Sönnichsen verwacht dat de Afrikaanse varkenspest in China een grote factor gaat spelen in 2019. Sönnichsen: “Ze hebben totaal geen grip op de ziekte. De Chinese varkensstapel krimpt. Ik ben overtuigd dat de varkensmarkt aantrekt door groeiende Chinese vraag.”

Westfleisch investeert miljoenen in slachterijen

Westfleisch maakte in 2018 € 11,7 miljoen winst op een omzet van € 2,6 miljard. Om deze marge vast te houden of liever te vergroten, moet het efficiënter. Het bedrijf gaat daarom miljoenen investeren in de slachterijen in Oer-Erkenschwick en Coesfeld. In eerstgenoemde slachterij wordt de capaciteit uitgebreid tot 100.000 varkens wekelijks. In Coesfeld is het doel wekelijks 70.000 varkens te slachten. De directie heeft zich georiënteerd in Europa. De uitkomst is dat toonaangevende Europese slachterijen wekelijks 100.000 varkens aan de haak krijgen. Met dergelijke aantallen speel je Champions League. Voor slachtconcern Westfleisch betekent dit dat het 2 vrijwel nieuwe slachterijen gaan bouwen.

Het gros van de varkens krijgt Westfleisch van contractboeren. Afgelopen jaar slachtte het bedrijf 5,5 miljoen contractvarkens. Een derde van de varkens komt van bedrijven die niet meer castreren.

Het bedrijf wil met hulp van het nieuwe welzijnslabel van de regering de binnenlandse voorkeur voor Duits vlees versterken. De consument krijgt de keuze voor meer dierenwelzijn en wordt geacht daarvoor te betalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.