Varkenshouderij

Achtergrond

Losse grondstoffen malen en mengen in nieuwe stal

Dekker AgrOn in Almelo en Vriezenveen (Ov.) ziet de voordelen van losse grondstoffen malen en mengen en wil daarvan profiteren.

Na de open dag op 20 december 2018 – waar zo’n 1.000 bezoekers op afkwamen – nam Dekker AgrOn onlangs een nieuwe stal met 1.980 vleesvarkens- en 3.700 biggenplaatsen in gebruik. De stal bestaat uit 17 afdelingen: 8 voor vleesvarkens, 7 voor gespeende biggen en er zijn 2 ziekenboegen. “De productie is de laatste jaren sterk gestegen. We konden de extra biggenplaatsen goed gebruiken”, vertelt Gerben Dekker.

Over uitbreiding en nieuwvestiging van agrarische bedrijven is in de regio een slepende politieke discussie gevoerd. De stalbouw liet door een lang vergunningstraject 13 jaar op zich wachten. Intussen werkten de varkenshouders met huurstallen om extra biggenplaatsen te creëren.

Lees verder onder de foto.

Arjan (36) en Gerben (30) Dekker runnen met hun ouders Henk (63) en Geertje (62) Dekker AgrOn. Ze hebben een varkensbedrijf met een akkerbouw- en loonwerktak. - Foto's: Henk Riswick
Arjan (36) en Gerben (30) Dekker runnen met hun ouders Henk (63) en Geertje (62) Dekker AgrOn. Ze hebben een varkensbedrijf met een akkerbouw- en loonwerktak. - Foto's: Henk Riswick

Bedrijfsgegevens

1.000 Deense zeugen (x PIC 408)
34,5 gespeende biggen per zeug in 2018
26 dagen speenleeftijd
7.700 biggenplaatsen (op 2 locaties)
1.980 vleesvarkensplaatsen
85 hectare mais en granen

Insleep ziektes

De varkenshouders vervoeren hun biggen met eigen transport naar de nieuwe stal. Dat verkleint het risico op insleep van ziektes, bespaart kosten en zorgt voor flexibiliteit in de planning. Het gros van de speenbiggen blijft maar even in de nieuwe stal en gaat via een handelaar de Duitse markt op. Sinds de uitbreiding kan Dekker iets meer dan 20% van de eigen biggen zelf aanhouden. “Met deze serieuze vleesvarkenstak kunnen we onze biggen verwaarden”, aldus Dekker, die tegelijk zijn positie op de Duitse markt kan verstevigen. “Misschien kunnen we nog iets zwaardere biggen afleveren”, aldus de varkenshouder, die nu stuurt op een gewicht van 28 kilo.

De ondernemers staan positief tegenover een nog meer gesloten bedrijfsvoering. “Het is de vraag of dat op korte termijn realistisch is. Het blijft ook mooi om een goed en gezond koppel biggen af te leveren.”

Lees verder onder de foto.

De nieuwe stal is 80 meter lang en 50 meter breed. Links staan de 60 kuubs silo's voor losse grondstoffen. Rechts zijn de silo's voor aanvullend mengvoer zichtbaar.
De nieuwe stal is 80 meter lang en 50 meter breed. Links staan de 60 kuubs silo's voor losse grondstoffen. Rechts zijn de silo's voor aanvullend mengvoer zichtbaar.

Automatisch maal- en mengsysteem

Dekker AgrOn koos in de nieuwe stal voor een automatisch maal- en mengsysteem op droogvoerbasis in combinatie met een computergestuurde droogvoerinstallatie. “We kunnen losse grondstoffen flexibel en op het juiste moment inkopen, bewerkingskosten besparen en vers bewerkte producten voeren. Bovendien kunnen we snel en gemakkelijk sturen door het mengsel aan te passen.”

Lees verder onder de foto.

Gerben Dekker bedient de voercomputer in de voerkeuken. De speenbiggen en vleesvarkens worden gevoerd met een CDI.
Gerben Dekker bedient de voercomputer in de voerkeuken. De speenbiggen en vleesvarkens worden gevoerd met een CDI.

Brijvoer

Voor Dekker AgrOn is het een nieuwe manier van voeren. Op de zeugenlocatie wordt brijvoer gevoerd. Begin maart ligt de nieuwe stal op drie afdelingen na vol. Dekker vindt het na een paar maanden nog te vroeg om de eerste resultaten te delen. “De voordelen moeten nog blijken. Het is afwachten wat er mogelijk is qua voederconversie, groei en gezondheid.”

Lees verder onder de foto.

Centraal op de foto zijn de 2 hamermolens zichtbaar. Steentjes worden afgevangen en het kaf wordt van het koren gescheiden.
Centraal op de foto zijn de 2 hamermolens zichtbaar. Steentjes worden afgevangen en het kaf wordt van het koren gescheiden.

Hamermolens en een lintmenger

Aan de voorzijde van de nieuwe stal staan 12 voersilo‘s. De 6 silo’s voor losse grondstoffen hebben ieder een capaciteit van 60 kuub. Dekker laat op dit moment gerst, tarwe, mais en soja aanrukken, deels afkomstig van eigen grond. De varkenshouder betrekt voer van Coops Mengvoeders en heeft de inkoop van losse grondstoffen aan dat bedrijf uitbesteed.

De 6 mengvoersilo’s hebben een inhoud van 16 kuub. Op dit moment bestaat 25% van het rantsoen van de biggen en de vleesvarkens uit mengvoer. Dekker: “Daarbij moet gezegd dat we aanvullend speenvoer betrekken.”

Lees verder onder de foto.

Na het bewerken van de losse grondstoffen worden de verschillende voercomponenten gemengd in deze lintmenger.
Na het bewerken van de losse grondstoffen worden de verschillende voercomponenten gemengd in deze lintmenger.

Voerkeuken

De losse grondstoffen worden bewerkt in de voerkeuken. Met een afzuigreiniger worden steentjes afgevangen, waarna ook het kaf van de graankorrels wordt gescheiden. Dekker investeerde in 2 hamermolens voor het malen van de grondstoffen. Hij heeft ze verschillend afgesteld. De linker molen maalt de grondstoffen fijn tot deeltjes van 2,75 millimeter. De rechter molen bewerkt iets grovere delen: 4 millimeter. “Zo kan ik net iets meer structuur voeren.”

De gemalen grondstoffen worden met lucht gekoeld, om broei te voorkomen. Vervolgens gaan de gemalen producten naar de lintmenger, waar ze worden gemengd met de aanvullende voeders.

Lees verder onder de foto.

Op de verdiepingsvloer staan 6 dagvoorraadsilo's. Dekker kan 6 voersoorten tegelijk voeren. Hij werkt met 2 voermachines.
Op de verdiepingsvloer staan 6 dagvoorraadsilo's. Dekker kan 6 voersoorten tegelijk voeren. Hij werkt met 2 voermachines.

Zes voersoorten tegelijk voeren

Dekker kan 6 verschillende voersoorten tegelijk voeren. Op de verdiepingsvloer staan 6 dagvoorraadsilo‘s. Daarin kan Dekker een gereed product klaarzetten. De silo’s hebben een capaciteit van 5,5 ton. Ze zijn boven de centrale gang geplaatst, zodat er voldoende draagkracht is. Op dit moment voert Dekker al 6 verschillende soorten voer: 3 voersoorten bij de gespeende biggen en 3 voersoorten bij de vleesvarkens. Dekker heeft 2 voermachines, 1 voor de biggen en 1 voor de vleesvarkens. “Dat verhoogt de voersnelheid.”

Lees verder onder de foto.

Zijkant van de nieuwe stal.
Zijkant van de nieuwe stal.

Controle

De meerkosten van de hamermolens, de lintmenger, de silocapaciteit en de vijzel- en elektrotechniek raamt Dekker op zeker € 150.000. De terugverdientijd is afhankelijk van de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en de efficiëntie van het gebruik. De voerproducten zijn nu in 6 uur per dag gemalen en gemengd. Er is sprake van ondercapaciteit. “Qua voertechniek hebben we alvast rekening gehouden met een eventuele uitbreiding.”

Het voerproces is grotendeels geautomatiseerd. Dekker is per dag zo’n 45 minuten bezig met het checken van de instellingen en controlewerk. “Het gaat niet vanzelf. Ieder stukje techniek heeft aandacht nodig.”

Of registreer je om te kunnen reageren.