Varkenshouderij

Achtergrond

‘Zwaartepunt Hypor-fokkerij verschuift naar Canada’

Nederlandse varkenshouders profiteren van genetische vooruitgang op nucleusfokkerijen in Canada, varkensluw met de hoogste gezondheidsstatus.

Hypor werkt verder aan de uitvoering van Visie 2020 waarbij modernisering en uitbreiding van de nucleuspopulatie voorop staat. Na de vernieuwing en uitbreiding van de capaciteit in Frankrijk worden in maart dit jaar de eerste fokzeugen verwacht op het nieuwe nucleusbedrijf Bon Accord in Canada, in de provincie Saskatchewan. “Het zwaartepunt van de nucleusfokkerij komt nog meer dan voorheen in Noord-Amerika te liggen, een gunstig gebied om dieren met de allerhoogste gezondheidsstatus te houden”, vertelt Jeroen van de Camp, Director Global Operations & Services bij Hypor (Hendrix Genetics).

Jeroen van de Camp, Director Global Operations & Services bij Hypor (Hendrix Genetics). Hypor bouwt een nieuw nucleusfokbedrijf in Canada. - Foto: Van Assendelft Fotografie
Jeroen van de Camp, Director Global Operations & Services bij Hypor (Hendrix Genetics). Hypor bouwt een nieuw nucleusfokbedrijf in Canada. - Foto: Van Assendelft Fotografie

Welke dieren worden gehouden op het nieuwe kernfokbedrijf Bon Accord?

“Op het nucleusbedrijf Bon Accord in Canada is ruimte voor 1.200 zeugen. Op dit nucleusfokbedrijf komen de zeugenlijnen Large White en Landrace te liggen. Bon Accord wordt 1 van de 5 nucleusbedrijven in eigendom binnen de Hypor-fokkerijpiramide in Canada, Frankrijk, Spanje en de VS en de satelliet-nucleusbedrijven in Canada, de VS, Duitsland en Frankrijk. Samen vormen deze het hart van onze fokkerij.”

Waarom een nucleusbedrijf in Canada?

“Het opstarten en ook behouden van (nucleus)populaties op het allerhoogste gezondheidsniveau, is iets wat in onze ogen voor de professionele varkensfokkerij vandaag de dag een license to produce is. We hebben enorm goede ervaringen in Canada. Bon Accord wordt gebouwd in de middle of nowhere van de provincie Saskatchewan, waar de varkensdichtheid met 100.000 zeugen heel laag is en meer dan de helft hiervan is ook nog eens klant van Hypor. Vanwege het landklimaat, met temperaturen van -40 tot +30 graden Celsius, ligt het niet voor de hand dat er veel varkensbedrijven bijkomen.”

Is een nucleusbedrijf in Nederland of Europa niet mogelijk?

“Het continue streven naar vermindering van antibioticagebruik of zelfs antibioticavrije productie, begint bij fokkerij met het allerhoogste gezondheidsniveau. Dit bepaalt immers de mogelijkheden voor de gezondheidsstatus van de hele achterliggende productiepiramide. Het kunnen waarborgen van deze gezondheid, is dan ook van cruciaal belang en dat begint met het kiezen van de meest veilige locaties. In Nederland is de varkensdichtheid te hoog en in Engeland is kernfokkerij na uitbraken van MKZ en varkenspest opgegeven. Wel hebben we voor risicospreiding nucleusbedrijven in Zuid-Spanje, Midden-Frankrijk en Oost-Duitsland, waarbij de genetica maandelijks wordt uitgewisseld met Canada om deze op een lijn te houden en snelle genetische vooruitgang te waarborgen in alle locaties op de wereld.”

Wat zijn de voordelen van deze nieuwe nucleusbedrijven voor de Europese varkenshouder?

“Via intensieve uitwisseling van genen via sperma is ook deze nucleus verbonden met de Europese nucleus- en subfokbedrijven, dus in die vorm zeer belangrijk voor de vooruitgang ook in Europa. Daarnaast komen van hieruit ook extra GGP-beren en -zeugen beschikbaar met de allerhoogste gezondheidsstatus voor klanten in de hele wereld, en dus zeker ook voor Europa.”

Of registreer je om te kunnen reageren.