Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Trend 11: Grenzen aan varkenshouderij

Wat zijn de trends van 2019? Trend 11: Wetgeving en een warme sanering leiden tot een kleinere varkenshouderij met meer oog voor milieu en dierenwelzijn.

Niet alleen het aantal varkenshouders, maar voor het eerst sinds jaren zal ook het aantal varkens in Nederland afnemen. De krimp van de varkensstapel zet dit jaar in. Varkenshouders met stallen die niet voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting mogen daar na 31 december 2019 geen dieren meer in houden. Deze varkenshouders zitten in de zogeheten stoppersregeling.

Warme sanering

Nog voor de zomer wil landbouwminister Schouten haar plannen bekendmaken voor een warme sanering van de varkenshouderij. De hoofdlijn is duidelijk. Er is € 120 miljoen beschikbaar om varkensrechten te kopen en deze rechten verdwijnen van de markt. Het is koffiedik kijken. Niettemin houdt Rabobank er rekening mee dat de opkoopregeling leidt tot een afname van de jaarlijkse varkensproductie van 1,8 miljoen biggen en 1 miljoen vleesvarkens. De omvang van de krimp hangt af van de prijs van de rechten en de bijdrage van de provincies, bijvoorbeeld om stallen te slopen. De verwachting is dat Nederland over 10 jaar 1.000 varkenshouders telt, die op meerdere bedrijven dieren houden. Het aantal varkenshouders zit nu op 3.500.

Lees ook: Nog eens 15 opmerkelijke trends

Dierenwelzijn

Varkensbedrijven hebben te maken met een groeiende maatschappelijke en politieke druk om het dierenwelzijn te verbeteren overlast van geur en fijn stof verder te verminderen. Dit vraagt om een omslag. Meer vraaggerichte varkensvleesproductie, meer duurzaamheid en meer dierenwelzijn is de enige richting voor de varkenshouderij. Dat zei een hoge ambtenaar van het ministerie van LNV tijdens de opening van het kantoor van de Producenten Organisatie Varkenshouderij in Ede, vorig voorjaar. En hij zei er expliciet bij dat duurzaamheid, welzijn en marktgericht produceren alleen maar meer wordt komende jaren.

Communicatie met burgers

Flexibiliteit wordt een belangrijke eigenschap van varkenshouders. Zij dienen nauw samen te werken met ketenpartners. Maar communicatie naar burgers is ook belangrijk. Het risico van meer regels is groot als de de kloof tussen boer en burger niet verkleint, meent Rabobank.

Minister Schouten wil toe naar varkens met krulstaarten

Minister Schouten (LNV) wil begin 2019 met de varkenssector in gesprek over een einddatum om te stoppen met het couperen van varkensstaarten. Dat meldde zij een jaar geleden in een brief aan de Tweede Kamer. De Europese Commissie is kritisch dat vrijwel alle varkenshouders couperen.

Eén reactie

  • truusjetrap

    Red bull geeft je vleugels!!!!!!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.