Varkenshouderij

Achtergrond

Beter rendement met analyse van zeugengewichten

Zeugen wegen om het resultaat op het varkensbedrijf te sturen. Ruth van der Haar doet het.

Ruth van der Haar weegt al 2 jaar alle zeugen de kraamstal in en de kraamstal uit. Het is een tijdrovende bezigheid, maar de varkenshouder gaat door met wegen, omdat ze overtuigd is dat je met deze data het resultaat op het varkensbedrijf kunt sturen. Na analyse blijken nog te veel zeugen te zwaar te zijn en deze zeugen leveren meer doodgeboren biggen.

Lees verder onder de foto.

Ruth van der Haar (42) heeft een gesloten zeugenbedrijf met 240 TN50-zeugen in Collendoorn (Ov.). De zeugen worden de kraamstal in en de kraamstal uit gewogen. Na analyse blijken nog te veel zeugen te zwaar te zijn en deze zeugen leveren meer doodgeboren biggen. - Foto: Jan Willem Schouten
Ruth van der Haar (42) heeft een gesloten zeugenbedrijf met 240 TN50-zeugen in Collendoorn (Ov.). De zeugen worden de kraamstal in en de kraamstal uit gewogen. Na analyse blijken nog te veel zeugen te zwaar te zijn en deze zeugen leveren meer doodgeboren biggen. - Foto: Jan Willem Schouten

Wat heb je kunnen concluderen uit de analyse van twee jaar zeugen wegen?

“Uit recente analyse van de zeugengewichten gekoppeld aan de productieresultaten van deze zeugen blijkt dat de te zware zeugen gemiddeld 1 doodgeboren big per worp meer krijgen dan de zeugen met een normaal gewicht. Deze extra big had ik liever ook door de zeugen grootgebracht zien worden. Daarnaast blijkt dat er te veel zware zeugen op het bedrijf rondlopen. Bij de TN50-zeug is het moeilijk op het oog te zien of deze te zwaar is. In overleg met de voerleverancier hebben we het voerschema inmiddels aangepast. Nu duurt het weer een cyclus voordat hiervan de resultaten merkbaar zijn en opnieuw geanalyseerd kunnen worden.”

Op welke wijze registreer je de gewichten van de zeugen?

“Alles op het bedrijf registreren we digitaal. Hierdoor is de kans op fouten minimaal, papier wordt smerig, raakt kwijt of het is onduidelijk welk cijfer opgeschreven is. Ik weeg de zeugen op een individuele zeugenweegschaal. Een hoogfrequent RFID-oormerk wordt met een reader uitgelezen. Samen met het gewicht van de zeug, dat via een bluetooth-verbinding naar een app (RedVan) op de smartphone wordt gestuurd, komen de data in een online database (in the cloud). Het analyseprogramma PigVision Analytics heeft de gegevens van de zeugengewichten die in de cloud staan met de data uit het managementprogramma gecombineerd en dit heeft 5 pagina’s met analyses opgeleverd.”

Ik ben ervan overtuigd dat deze gegevens op termijn de bedrijfsvoering ten goede komen

Hoe analyseer je de gegevens?

“Het registreren doe ik zelf, analyses laat ik maken door een specialist van Agrovision en de resultaten van de analyses bespreek ik samen met de voeradviseur. Ik vind het belangrijk om met goede analyses de juiste conclusies te kunnen trekken.”

Je hebt ook een Nuffield Scholarship gekregen om je verdiepen in dataverzameling, wat ga je doen?

“Met de Nuffield Scholarschip heb ik de mogelijkheid om de komende 2 jaar te onderzoeken hoe in andere landen omgegaan wordt met het verzamelen van data en de analyse ervan. Misschien ontdek ik wel nieuwe kengetallen die geschikt zijn voor een goede analyse. In de sector is de afgelopen jaren flink gestimuleerd om de zeugen te wegen, maar vervolgens wordt er nog weinig gedaan met de vastgelegde data. Het wegen van de zeugen is een arbeidsintensieve klus, het kost me dubbel zo veel tijd om de zeugen in en uit de kraamstal te krijgen. Toch blijf ik hiermee doorgaan, omdat ik ervan overtuigd ben dat deze gegevens op termijn de bedrijfsvoering ten goede komen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.