Varkenshouderij

Achtergrond

Zo testen deze varkenshouders noodinstallaties

Varkenshouders Van de Peut, Broeren en Oude Voshaar vertellen hoe zij hun noodinstallaties en alarmsystemen testen en ze gaan in op het belang daarvan.

Het belang van goed werkende noodinstallaties en alarmsystemen staat buiten kijf. Zodra de stroom of de ventilatie uitvalt, is het als varkenshouder zaak om snel te schakelen, om verstikking van de dieren te voorkomen. Martin van de Peut, Ruud Broeren en Wouter Oude Voshaar willen niets aan het toeval overlaten en testen hun noodinstallaties en alarmsystemen regelmatig. Dat zorgt voor een enige geruststelling en bedrijfszekerheid. Volgens IKB- en Beter Leven-voorschriften is het ook verplicht. Ruud Broeren, vleesvarkenshouder in Zeewolde (Fl.), heeft daar geen enkele moeite mee. “Wij hebben de plicht om goed voor onze dieren te zorgen. Goed werkende alarmsystemen en noodinstallaties zijn nodig om te voorkomen dat onze varkens iets overkomt.”

Meerdere back-upsystemen

Van de Peut in Marknesse (Fl.) kan bij stroomuitval terugvallen op meerdere back-upsystemen, zodat het alarm altijd tot hem komt. “Dat wordt door de verzekeraar verplicht gesteld”, zo zegt hij.

Wouter Oude Voshaar in Geesteren (Ov.) vreest met de opkomst van groene energie voor een wankeler elektriciteitsnetwerk. Hij zorgt ervoor dat zijn noodstroominstallatie bij stroomuitval voortaan automatisch wordt ingeschakeld.


‘We zijn heel voorzichtig en nemen geen risico’s’

Op het SPF-fokbedrijf van Martin van de Peut wordt niets aan het toeval overgelaten, zeker niet als het gaat om het elektrisch.

Martin van de Peut (57) heeft in Marknesse (Fl.) een SPF-fokbedrijf met 350 zeugen. Hij fokt voor Topigs de zuivere berenlijnen TN Tempo en TN Talent. Hij levert op jaarbasis 700 tot 900 beren af. Van de Peut werkt met een eigen vrachtwagencombinatie. Hij maakt zelf voer voor de dieren. Foto: Ruud Ploeg
Martin van de Peut (57) heeft in Marknesse (Fl.) een SPF-fokbedrijf met 350 zeugen. Hij fokt voor Topigs de zuivere berenlijnen TN Tempo en TN Talent. Hij levert op jaarbasis 700 tot 900 beren af. Van de Peut werkt met een eigen vrachtwagencombinatie. Hij maakt zelf voer voor de dieren. Foto: Ruud Ploeg

“Varkenshouders zijn zich over het algemeen heel erg goed bewust van het belang van het testen van noodinstallaties en alarmsystemen. Dat moet je niet onderschatten.” Martin van de Peut gelooft niet dat dit onderdeel van de bedrijfsvoering binnen de sector een ondergeschoven kindje is. Ventilatie is immers van levensbelang. “Brandveiligheid is daarbij ook een hot-item. Iedereen besteedt daar aandacht aan.”

Geen risico’s nemen

Hij doet er zelf alles aan om alle elektrische voorzieningen up-to-date te houden en verborgen gebreken voor te blijven. “Met het oog op brandveiligheid zijn we daar heel voorzichtig mee en nemen we geen risico’s.”

Alles in één keer vervangen

Naar aanleiding van de vijfjaarlijkse elektrakeuring liet Van de Peut vorig jaar alle stopcontacten en schakelaars in de stal vervangen. “Sommige stopcontacten waren verkleurd. Er was sprake van mindere geleidbaarheid”, zegt Van de Peut, die spreekt van een preventieve maatregel.

Ik heb geen zin in pappen en nathouden

“Ik investeer liever in één keer een paar duizend euro dan dat ik aan de gang blijf met vervangen. Dat is met kapotte lampen net zo. Ik ga niet telkens één lampje vervangen. Dan gaat meteen alles eruit. Daar ben ik heel rigoureus in. Ik heb geen zin in pappen en nathouden.”

Standaard protocol

De noodstroomvoorziening en de alarmsystemen worden iedere eerste dag van de maand getest. Het is onderdeel van het standaard protocol. “We hebben dat volgens IKB-voorschriften vast in ons schema opgenomen. Het kost telkens maar 15 minuten van m’n tijd.”

De alarmmeldingen komen binnen via de Fancom-computer en worden doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van Van de Peut. - Foto: Ruud Ploeg
De alarmmeldingen komen binnen via de Fancom-computer en worden doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van Van de Peut. - Foto: Ruud Ploeg

Op afstand meekijken

Van de Peut werkt met een Fancom-klimaatcomputer. Alarmmeldingen worden automatisch doorgeschakeld naar zijn mobiele telefoon. “Een goede koppeling is van groot belang”, aldus de varkenshouder, die op afstand mee kan kijken in de stal. Alarmsignalen kunnen op verschillende manieren doorkomen, via de kabel of de simkaart. Achter de alarmkast zit een accu, die 48 uur zonder stroomaanvoer doorgaat. “Dat is een driedubbele beveiliging. De verzekeraar verplicht ook dat we voor back-upsystemen zorgen.”

Eigen voerfabriek

Van de Peut heeft sinds 2010 zijn eigen voerfabriek. Mocht daar onverhoopt eens een storing zijn dan is er niet direct reden tot paniek. De varkenshouder – die wekelijks zo’n 45 ton voer maakt – produceert niet dagvers voer. “Dat zou stressvolle situaties op kunnen leveren”, aldus Van de Peut, die veel waarde hecht aan kwalitatief goed en gelijkmatig voeren.


‘We hebben een back-up voor het noodaggregaat’

Ruud Broeren checkt maandelijks de werking van zijn noodaggregaat.

Ruud Broeren (33) heeft in het varkensluwe Zeewolde (Fl.) een akkerbouw en vleesvarkensbedrijf. Hij verbouwt aardappelen, uien, suikerbieten en tarwe. De vleesvarkens (Deense zeug x PIC 408) krijgen droogvoer uit de eigen voerkeuken. Bij het bedrijf hoort een windmolen. - Foto: Herbert Wiggerman
Ruud Broeren (33) heeft in het varkensluwe Zeewolde (Fl.) een akkerbouw en vleesvarkensbedrijf. Hij verbouwt aardappelen, uien, suikerbieten en tarwe. De vleesvarkens (Deense zeug x PIC 408) krijgen droogvoer uit de eigen voerkeuken. Bij het bedrijf hoort een windmolen. - Foto: Herbert Wiggerman

“Wij hebben de plicht om goed voor onze dieren te zorgen. Goed werkende alarmsystemen en noodinstallaties zijn nodig om te voorkomen dat onze varkens iets overkomt. De verzekering stelt dat bovendien ook verplicht.” Ruud Broeren wil niets aan het toeval overlaten, zo vertelt hij. De ondernemer test iedere maand de werking van de noodaggregaat op het bedrijf. “We laten het aggregaat synchroon met het net draaien. Zo weten we niet alleen of het aggregaat het doet, maar wordt-ie ook meteen op spanning belast en op die manier extra getest.”

Aggregaat meteen startklaar

Het motorblok van het aggregaat is voorverwarmd. Zo is het aggregaat ook bij extreme kou meteen startklaar op bedrijfstemperatuur. De aggregaat wordt jaarlijks nagelopen door de leverancier. “Dan wordt-ie ook getest bij volledige belasting”, vertelt Broeren, die in 2013 in aanloop naar de schaalsprong van 4.800 naar 13.000 vleesvarkens investeerde in een nieuw aggregaat. “Ons aggregaat heeft overcapaciteit. Met een jaarlijkse check controleren we of alles klopt.”

Noodstroomvoorziening goed dichtgetimmerd

Indien het noodaggregaat onverhoopt niet werkt, dan kan de leverancier binnen 60 minuten voor een vervangend aggregaat zorgen. “Dat is onze back-up. Zo hebben we de noodstroomvoorziening goed dichtgetimmerd”, aldus Broeren, die daarbij een kanttekening plaatst. “In het ergste geval gaan ziekenhuizen voor. Maar de kans dat heel Nederland zonder stroom zit en ook de noodstroomvoorziening op meerdere plekken niet op orde is, acht ik niet zo heel groot.”

Ruud Broeren test maandelijks de werking van zijn noodstroomvoorziening. De aggregaat wordt jaarlijks nagelopen door de leverancier. - Foto: Herbert Wiggerman
Ruud Broeren test maandelijks de werking van zijn noodstroomvoorziening. De aggregaat wordt jaarlijks nagelopen door de leverancier. - Foto: Herbert Wiggerman

Alarmsysteem van Octalarm

Het ventilatiesysteem, de voerkeuken en de voermachine zijn aangesloten op een alarmsysteem van Octalarm. Broeren kan zelf instellen hoe hij de alarmen doorgeschakeld wil hebben. “Het alarm van het ventilatiesysteem is natuurlijk verreweg het belangrijkst. Die staat 24 uur per dag aan. Het voeralarm zet ik ’s nachts uit.”

Overstap van buzzer naar telefoon

Indien er problemen zijn met het ventilatiesysteem dan krijgt hij een melding op zijn mobieltje. Ook gaat er in huis een zoemer af. “Dat is een extra waarschuwing, voor het geval de telefoon uit staat.”

Voorheen kreeg Broeren stalalarmen binnen op een buzzer. Dat werkte prima. Toch stapte hij over op alarmering via de telefoon. “Die buzzer bleef weleens op tafel liggen. Een telefoon vergeet je niet.”

Broeren onderzoekt de mogelijkheden om een alarm voor branddetectie te installeren. Hij wil een melding ontvangen zodra de staltemperatuur in korte tijd snel oploopt.


‘Uit voorzorg automatisch over op noodstroomvoorziening’

Met de opkomst van zonne- en windenergie vreest Wouter Oude Voshaar dat de randjes van het elektriciteitsnetwerk worden opgezocht. Hij treft voorzorgsmaatregelen.

Wouter Oude Voshaar (34) heeft in Geesteren (Ov.) een vleesvarkensbedrijf. Hij runt het bedrijf samen met zijn broer Mark. Sinds 3 jaar werken ze volgens de eisen van het Beter Leven-concept (1 ster). Ze werken met nakomelingen van de kruising Topigs 70 x PIC 408. - Foto: Hans Prinsen
Wouter Oude Voshaar (34) heeft in Geesteren (Ov.) een vleesvarkensbedrijf. Hij runt het bedrijf samen met zijn broer Mark. Sinds 3 jaar werken ze volgens de eisen van het Beter Leven-concept (1 ster). Ze werken met nakomelingen van de kruising Topigs 70 x PIC 408. - Foto: Hans Prinsen

De broers Oude Voshaar in het Overijsselse Geesteren investeerden recent in zonne-energie. De vleesvarkenshouders lieten 1.800 zonnepanelen op hun staldaken leggen, waarbij ze profiteerden van SDE-subsidie.

Ik ben bang dat de randjes van het elektriciteitsnetwerk meer en meer worden opgezocht

Volgens Wouter Oude Voshaar is het niet ondenkbaar dat de opkomst van groene energie leidt tot een instabieler elektriciteitsnetwerk. “Hopelijk zit ik mis en is mijn vrees ongegrond. Maar ik ben bang dat de randjes van het elektriciteitsnetwerk meer en meer worden opgezocht. Een instabiel netwerk vergroot de kans op stroomstoringen. Ik vind het daarom belangrijk om voor een betere back-up te zorgen”, vertelt Oude Voshaar.

Automatisch overschakelen op noodstroomvoorziening

Hij kwam zelf tot het inzicht dat het beter is om in geval van een stroomstoring automatisch over te schakelen op de noodstroomvoorziening. “Ons noodaggregaat moest altijd handmatig worden ingesteld. We zijn er nu voor aan het zorgen dat dit straks automatisch gebeurt. Nog voor de jaarwisseling moet alles zijn aangekoppeld en doorgezet”, vertelt de varkenshouder, die spreekt van een voorzorgsmaatregel.

Alarmmeldingen komen binnen via deze computerkast, die hangt in de technische ruimte. “Het signaal wordt doorgestuurd naar mijn telefoon. Ook gaat er een sirene af op het erf.” - Foto: Hans Prinsen
Alarmmeldingen komen binnen via deze computerkast, die hangt in de technische ruimte. “Het signaal wordt doorgestuurd naar mijn telefoon. Ook gaat er een sirene af op het erf.” - Foto: Hans Prinsen

Mechanische ventilatie

Op het vleesvarkensbedrijf wordt gewerkt met mechanische ventilatie met centrale afzuiging. Een goed werkend ventilatiesysteem is van levensbelang, zegt Oude Voshaar. “Daar zijn we absoluut van afhankelijk.” Naast de vijfjaarlijkse elektrakeuring test de varkenshouder maandelijks de werking van zijn noodinstallaties en alarmsystemen. Daarmee voldoet hij niet alleen aan de IKB- en Beter Leven-voorschriften, maar bouwt hij bovendien bedrijfszekerheid in. In geval van een storing wil Oude Voshaar kunnen vertrouwen op zijn back-upsystemen.

Alarmmelding

Bij een storing aan het ventilatiesysteem komt er een alarmmelding binnen bij de computerkast in de technische ruimte. Die zendt vervolgens een signaal door naar de mobiele telefoons van de broers Oude Voshaar. Bovendien gaat er een sirene af op het erf.

Indien er iets mis is met het voersysteem, dan krijgen de varkenshouders automatisch een sms op hun telefoon. De sirene op het erf gaat dan ook af. “We voeren alleen overdag, dus daar worden we niet wakker van. De varkens kunnen bovendien wel een paar uurtjes zonder voer, al willen we dat vanuit gezondheidstechnisch oogpunt natuurlijk voorkomen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.