Varkenshouderij

Achtergrond

Mee- en tegenvallers innovatieve vleesvarkensstal

De nieuwe vleesvarkensstal van Bart Vanackere kent een aantal innovaties. Hij is tevreden, maar verbeteringen zijn nog wel mogelijk.

De vleesvarkensstal van Bart en Mieke Vanackere is niet de eerste of enige met grote groepen, maar het blijft een bijzonder gezicht; zo’n 450 varkens bij elkaar die volop ruimte hebben om hun ding te doen. Sommigen aan het sjouwen, anderen proberen wat te slapen of zijn de selectie/weegunit doorgegaan en vreten van een portie verse brij. De stal voor ruim 5.000 varkens is nu twee jaar in gebruik.

In Nederland zijn grote groepen nooit doorgebroken, mede door de eis voor een dichte vloer. In België is dat niet nodig. De varkenshouder koos voor het systeem vanwege de (dier)vriendelijke uitstraling en de mogelijkheid aan een concept deel te nemen en een meerprijs uit de markt te halen. “Daar zijn we nog niet mee bezig, maar we bekijken de mogelijkheden.”

Lees verder onder de foto.

Het controleren van de varkens heeft varkenshouder Bart Vanackere goed in vingers. Vergeleken met de traditionele werkwijze verwacht hij iets meer arbeid. - Foto's: Atelier 68
Het controleren van de varkens heeft varkenshouder Bart Vanackere goed in vingers. Vergeleken met de traditionele werkwijze verwacht hij iets meer arbeid. - Foto's: Atelier 68

Voerconversie niet top maar groei is goed

De ervaringen zijn over het algemeen goed. Technische resultaten zijn zoals verwacht; de voerconversie is niet top, maar de groei is goed.

Het is wel wat sleutelen aan het beste klimaat. Dat heeft met name te maken met software van de automatische inlaatventielen met luchtdrukmeting.

Het controleren van de varkens lijkt een hele klus, maar gewapend met een drijfpeddel en behandelattributen valt het Bart Vanackere alles mee. “Een varken moet direct behandeld worden. Naderhand vind je hem nooit meer terug.”

Varken strak op gewicht levert 2 cent extra per kilo op

Het grootste voordeel ervaart hij bij het selecteren van de dieren; doordat dit automatisch gebeurt, kan de mester zeer dichtbij het ideale gewichtstraject leveren. Dat levert hem gemiddeld 2 cent per kilo extra opbrengst per varken op.

Slechts een paar varkens leren het nooit, om door het poortje te gaan. Deze zet de varkenshouder in een aparte ruimte.

De continue weging levert ook managementinformatie waarmee Vanackere het voerregime optimaliseert.

Lees verder onder de foto.

De varkens gaan door een weeg-/selectiepoort om te vreten. Deze wordt ook gebruikt bij de selectie van slachtrijpe varkens.
De varkens gaan door een weeg-/selectiepoort om te vreten. Deze wordt ook gebruikt bij de selectie van slachtrijpe varkens.

Mestschuif onder rooster

Met het ontwikkelen van de vleesvarkenslocatie heeft de ondernemer meerdere innovatieve keuzes gemaakt. Een opvallende is het emissiearme systeem; een luchtwasser had niet zijn voorkeur vooral omdat het niets aan het binnenklimaat doet. Hij ontwierp een eigen systeem met onder de roostervloer een mestschuif die vaste mest bij elkaar veegt en gleuven in de vloer voor afvoer van urine. Daardoor ontstaat minder ammoniak en geur.

Ik kan wel officiële metingen aan het emissiearme systeem doen, maar dat kost veel geld en er blijft onzekerheid

Uit eigen metingen blijkt een reductie van ammoniak van 50% en 20 tot 50% geur. De geurreductie is echter te mager om het systeem te mogen gebruiken. “Ik kan wel officiële metingen gaan doen, maar dat kost veel geld en er blijft onzekerheid.” Daarom plaatst hij binnenkort alsnog een luchtwasser of biobed.

Lees verder onder de foto.

Het varkensbedrijf van Vanackere.
Het varkensbedrijf van Vanackere.

Investering van € 140.000 ‘geen weggegooid geld’

Jammer van de extra investering van zo’n € 140.000, maar weggegooid is het geld volgens hem niet. “Het klimaat in de stal is beter en de gescheiden mest is ook goed bruikbaar.” De dunne fractie gaat op het eigen land. De dikke fractie gebruikt de ondernemer in de nieuwe monovergister; de tweede bijzonderheid van het bedrijf.

De installatie draait sinds vorige zomer en een ronkende gasmotor in een ruimte in de stal levert zo’n 25 kWh aan stroom. Het gaat goed, maar het potentieel wordt niet benut. “Het probleem is het schuimen van de mest.”

In totaal gaat er nu in 12 voerbeurten 8,5 ton mest per dag in, terwijl hij 10 tot 11 ton per dag produceert. Er is nog gekeken om een en ander te optimaliseren of toevoegmiddelen te gebruiken maar dat biedt geen soelaas. Toch is de varkenshouder niet negatief. “Technisch werkt het goed. Het omslagpunt ligt bij een stroomproductie van 17 kWh dus de investering verdient zich wel terug.”

Lees verder onder de foto.


 • Onder de roosters zit het systeem met mestschuiven dat de mest scheidt. Dat werkt goed; de emissiebeperking valt echter wat tegen.

  Onder de roosters zit het systeem met mestschuiven dat de mest scheidt. Dat werkt goed; de emissiebeperking valt echter wat tegen.

 • In de brijvoerkeuken staan drie ketels te wachten om aangesloten te worden. Daarmee gaat Vanackere groenteafval verwerken.

  In de brijvoerkeuken staan drie ketels te wachten om aangesloten te worden. Daarmee gaat Vanackere groenteafval verwerken.

 • De mestvergister verwerkt dagelijks 8,5 ton dikke mest. De digestaat gaat wekelijks naar een verwerkingsinstallatie.

  De mestvergister verwerkt dagelijks 8,5 ton dikke mest. De digestaat gaat wekelijks naar een verwerkingsinstallatie.

Bewerken groenteafval

De energie van de mestvergister wordt niet alleen in stroom omgezet, maar wordt ook gebruikt voor de derde bijzonderheid op het bedrijf: het bewerken van groenteafval tot product om via de brijvoerinstallatie aan de varkens te voeren. In de regio zitten veel groentetelers die dagelijks tonnen aan afval in de aanbieding hebben. In drie ketels wil Vanackere het spul verwarmen tot 80 graden, afkoelen naar 40 graden en fermenteren. Hij verwacht tot 30% op basis van droge stof te vervangen.

Of het zo gaat werken moet nog blijken want de installatie moet nog worden aangesloten en ingeregeld. Begin volgend jaar moet die draaien. Hij verwacht voor weinig of geen geld de producten aangeleverd te krijgen. Omwille van de stabiliteit van het rantsoen wil hij een uniforme aanvoer van gelijke producten.

Het groenteproduct komt straks naast de vijf natte producten, CCM en gemalen tarwe die hij nu al voert. Ook dat was even wennen want de varkenshouder had nog geen ervaring met het voeren van bijproducten. Het is hem goed meegevallen, van het inkopen van de producten tot aan het uitdoseren in de trog met sensor. “Technisch werkt de installatie probleemloos. En de rantsoenen probeer ik zo stabiel mogelijk te houden.”

Lees verder onder de foto.

Bart Vanackere heeft met zijn echtgenote Mieke twee locaties met varkens en 25 hectare akkerbouw. De varkens (PIC en Deense zeug x PIC 408) worden geleverd aan Vion in Duitsland.
Bart Vanackere heeft met zijn echtgenote Mieke twee locaties met varkens en 25 hectare akkerbouw. De varkens (PIC en Deense zeug x PIC 408) worden geleverd aan Vion in Duitsland.

Bart Vanackere (43), varkenshouder in Ardooie (B) – Bedrijfsgegevens:

 • 550 zeugen
 • 5.200 vleesvarkens
 • 25 hectare grond
 • 2 locaties
 • 4 afdelingen van 1.350 varkens in nieuwe stal
 • 25 kWh stroom opwekken (33 kWh maximaal)

Of registreer je om te kunnen reageren.