Varkenshouderij

Achtergrond 11 reacties

Warme sanering varkenshouderij: vragen en antwoorden

Hoelang heb ik bedenktijd? Welke kans maak ik als ik me inschrijf? Wat is de vergoeding? Deze vragen en meer, plus antwoorden vind je hieronder.

De inhoud van de regeling warme sanering varkenshouderij was al een tijdje bekend. Nu zijn ook de opkoopbedragen voor de varkensrechten vastgesteld. Varkenshouders die overwegen te stoppen en gebruik te maken van de regeling moeten nu hun knopen tellen. Een moeilijke afweging. Hier een aantal vragen en antwoorden op een rij die van belang zijn bij het maken van een juiste keuze.

Hoelang duurt de openstelling van de regeling?

De regeling sanering varkenshouderijen gaat open op maandag 25 november 9.00 uur en de aanvraag moet op 15 januari 2020 binnen zijn bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Aanvragen gaat via de site van RVO.nl.

Hoeveel tijd heb ik om te beslissen?

Binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode krijgen inschrijvers bericht van RVO.nl, dus voor half april volgend jaar. Bij positief bericht dat je de subsidie kunt krijgen, krijg je ook meteen een overeenkomst toegestuurd die je moet invullen en terugsturen. Binnen 6 weken nadat de getekende overeenkomst binnen is bij RVO.nl, volgt al een eerste voorschot van 10% van de toegekende subsidie.

Wat zijn de opkooprijzen?

In regio Zuid € 151, in regio Oost € 52 per varkensrecht. Varkenshouders buiten deze regio’s kunnen niet meedoen aan de saneringsregeling.

Welke vergoeding krijg ik?

Allereerst de nu vastgestelde prijs voor het varkensrecht, zie hierboven. Daarnaast is er een vergoeding voor de vierkante meters te slopen staloppervlak. De vergoeding bedraagt 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Die wordt bepaald op basis van onder meer de leeftijd van de stal. Op RVO.nl staat een rekentool (zie ook bijlage onderaan dit artikel).

Hoeveel geld is beschikbaar voor de regeling?

In totaal is € 180 miljoen beschikbaar.

Hoe worden deelnemers geselecteerd?

Selectie is op basis van een geurscore, te maken door een extern bedrijf. RVO.nl regelt en betaalt dat. De geurscore moet minimaal 0,40 zijn. Hoe hoger de geurscore hoe groter de kans op toekenning van de subsidie. Er moet geuroverlast zijn op woningen binnen een straal van 1 kilometer van de locatie die je sluit.

Wat gebeurt er als het budget te klein is?

In principe is het budget niet meer dan € 180 miljoen. Het is aan de politiek om te beslissen over een eventueel vervolg.

Lees ook: ‘Schouten zet in op zekerheid met opkoopregeling’

Hoeveel tijd heb ik om te stoppen?

De stallen en mestopslagen en voersilo’s moeten binnen 14 maanden na ondertekening van de overeenkomst gesloopt zijn. De varkens moeten binnen 8 maanden na ondertekening weg zijn. Binnen 8 maanden dient ook de mestopslag leeg te zijn.

Zijn er andere voorwaarden?

Je mag niet tegelijk meedoen aan een andere saneringsregeling, zoals die in het kader van het Actieplan Ammoniak en Veehouderij. Deelname is ook niet mogelijk na een overtreding van de meststoffenwet of wetgeving voor dierenwelzijn.

Mag op mijn locatie iemand anders doorboeren?

Nee, de te slopen locatie moet ongeschikt worden gemaakt voor intensieve veehouderij. Een koper mag er ook niet verder met intensieve veehouderij. Een deelnemer mag ook niet elders een varkensbedrijf starten.

Wat moet ik doen voor deze stopperssubsidie?

De varkens moeten weg, de mest moet weg, de varkensrechten worden doorgehaald, en je moet je omgevingsvergunning laten wijzigen of intrekken. Ook moet een wijziging van het bestemmingsplan in werking zijn gezet. Stallen, silo’s en mestkelders moeten gesloopt en verwijderd worden.

Krijg ik een voorschot?

Binnen 6 weken is er een voorschot van 10%. Zodra de varkens weg zijn, de mestopslag leeg is, het varkensrecht is vervallen en de omgevingsvergunning is ingetrokken plus een aanvraag is gedaan voor de wijziging van het bestemmingsplan, wordt 70% overmaakt. Zodra de stallen zijn gesloopt wordt het restant betaald.

Wat zijn de fiscale gevolgen?

Over de subsidie wordt geen btw geheven. De subsidie behoort wel tot de winst. Verder geldt de fiscale wet- en regelgeving op het gebied van bedrijfsbeëindiging.

Medeauteur: Kees van Dooren

Klik hieronder op de link voor de rekentool.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Als ik het goed begrijp, zal er belasting worden geheven over de uitkoop gelden (subsidie). Lijkt me niet slim als we deze bedrijven wegens algemeen belang weg saneren. Moet ik mijn bedrijf sluiten wegens stadsuitbreiding o.i.d. dan zijn de bedragen van totaal andere orde en mag ik elders een nieuw bedrijf opstarten, waarbij fiscaal afrekenen in een ander daglicht komt te staan. Ik vrees dan ook dat er van de Warme sanering weinig Hitte overblijft als de laatste Blauwe envelop op de deurmat is gevallen.

 • Klaas Bouwman

  @agratax (1):
  Niet iedere varkenshouder heeft te maken met stadsuitbreiding.
  Niet iedere varkenshouder heeft een opvolger.
  Niet iedere varkenshouder wil nog een nieuw bedrijf opstarten.
  Dan moet je een afweging maken, of nu deelnemen aan de subsidieregeling of over kortere of langere tijd je bedrijf verkopen. De mogelijkheden van een rood voor rood (ruimte voor ruimte) regeling kunnen daarbij ook een rol spelen.
  De sloopkosten, de boekwaarde van de in te leveren varkensrechten en de boekwaarde van de te slopen stallen komt in mindering op de subsidie alvorens belasting wordt geheven.
  Mocht er nog een bedrag resteren waarover belasting wordt geheven, dan zijn er ook nog mogelijkheden dit uit te stellen en/of te verlagen.
  Kortom, voor een aantal varkenshouders is deze subsidieregeling een goede manier om het bedrijf te beëindigen.

 • wimschaap

  ien pluimveehouders komt daar ook een regeling voor?

 • bankivahoen

  Wim, inderdaad over pluimvee hoor ik ook niets in de warme sanering,terwijl er vaak grote hoeveelheden nh3 op de vergunning staan.

 • ericvanzutphen

  Het kromme in Brabant is dat je half april te horen krijgt of je wel of niet kan deel nemen
  denk dat er toch nogal wat bedrijven afvallen ,maar dan moet je wel voor 1 april aangeven wat je wil doorgaan (nieuwe vergunning aanvragen ) of alsnog stoppen voor 2022
  met andere woorden weer een reden van opschorten 1 april en 2022 aanpassing stallen

 • Net nu de varkentjes goud waard zijn.

 • Peerke1

  De Amer centrale heeft net voor de Pas invoering in 2015 een vergunning gekregen voor ruim 82700 kg NH3 en de nodige duizenden kg CO2. Hoe kon dat toch gebeuren. Vraagtekens!!!!

 • breukers1

 • Tinus1

  @klaas Bouwman, m.a.w. de adviseurs en advocaten zijn de lachende derde, geen risico, niks geen veer laten maar wel dik beuren. Cirkeltje is rond en de overheid heeft bijna al zijn centen weer terug! Enigste probleem deze keeris dat gedeelte van de periferie ook omvalt na enige tijd. En dat kan wel eens een negatieve spiraal worden!!

 • De hele economie gaat naar de bliksem!

 • Klaas Bouwman

  @Tinus1
  Niemand verplicht u een advocaat (waarvoor?) of een adviseur in te schakelen.
  Als u er zeker van bent dat u zonder adviseurs de juiste keuzes kunt maken en de goede beslissingen kunt nemen, hebt u toch geen adviseur nodig?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.