Varkenshouderij

Achtergrond

Vliegende start voor Vlaamse hightech SPF-stal

Een jaar na opstart van de SPF-zeugenstal van de familie Talpe gaat het boven verwachting. Er zijn slechts enkele verbeterpunten.

Vorig jaar zomer pakte de Vlaamse familie Talpe groot uit met de opening van hun nieuwe zeugenstal. De stal trok veel belangstelling vanwege SPF, de automatisering en technische snufjes. Nu, ruim een jaar later, is het een stuk rustiger op het erf. Het bedrijf heeft een mengvoertak dus er is altijd bedrijvigheid, ook vandaag. In het bureel vertellen Veronique en zoon Dries over de eerste ervaringen. “De start is eigenlijk heel goed verlopen”, vat Veronique kort en bondig samen. “En de keuze voor SPF is een goede geweest.”

Dries (24), Veronique (53) en Lieven (58) Talpe in Beselare (België)


 • Met de nieuwbouw is het bedrijf SPF opgestart met Hypor-genetica. De familie Talpe heeft naast de varkens een klein mengvoerbedrijf met klanten in de regio. - Foto’s: Peter Roek

  Met de nieuwbouw is het bedrijf SPF opgestart met Hypor-genetica. De familie Talpe heeft naast de varkens een klein mengvoerbedrijf met klanten in de regio. - Foto’s: Peter Roek

 • Vliegende start voor Vlaamse hightech SPF-stal
 • Veronique is hoofdverantwoordelijke in de stal, Dries springt een aantal dagen per week bij. Hij doet het meeste met data.

  Veronique is hoofdverantwoordelijke in de stal, Dries springt een aantal dagen per week bij. Hij doet het meeste met data.

Bedrijfsgegevens

230 zeugen

600 vleesvarkens aan huis

1.600 vleesvarkens op tweede locatie

14,29 levend geboren biggen per worp

8,3% uitval in kraamstal

32,7 gespeende biggen per jaar

De resultaten die Dries laat zien, spreken boekdelen. Bijna 33 biggen gespeend per zeug met een uitval in de kraamstal van iets meer dan 8%. Dat is gerealiseerd met een jonge zeugenstapel. De uitvoering van de kraamhokken met biggennesten voor de zeug en de algehele goede gezondheid spelen zeker een rol, verwachten ze. Maar er is nog iets anders. Dries: “Alle biggen worden na de geboorte gesorteerd. We maken drie groepen op basis van gewicht.” Elke groep heeft een eigen kleur. Over het algemeen wordt zo’n systeem afgeraden vanwege besmettingsgevaar. Hij verwacht dat het hier wel werkt, omdat de ziektedruk zeer laag is. Met name de kleine biggen profiteren. “Alle biggen worden gewogen. Het komt regelmatig voor dat de groep kleine biggen zwaarder is bij spenen dan de zwaarste biggen bij geboorte.”

Monitoring wateropname

Bij alle afdelingen liggen twee voer- en waterleidingen. Daarmee kunnen ze groepen zeugen opvolgen met verschillende voeders of verschillende additieven in het water. Dat wordt gebruikt voor eigen optimalisatie, maar ook voor algemene kennis over de werking van voeders. Ook bij de biggen wordt de wateropname continu gemonitord. Daarvoor ontwierp een andere zoon, die industrieel ingenieur is, een eigen systeem. De data zijn continu te raadplegen. “We kijken er elke dag wel eens naar, maar we doen er verder nog niet veel mee.” Hetzelfde geldt voor het wegen van de zeugen; alle zeugen gaan over een weegplateau. De gewichten worden genoteerd, maar krijgen meerwaarde als de zeugenstapel wat ouder en gevarieerder is. “We kijken nog om het proces van wegen te automatiseren.”

Lees verder onder de foto’s.


 • De zeugen worden gehouden in een vijfwekenproductiesysteem. De groep gaat in een grote kraamstal met slimme voertechniek. - Foto’s: Dries Talpe

  De zeugen worden gehouden in een vijfwekenproductiesysteem. De groep gaat in een grote kraamstal met slimme voertechniek. - Foto’s: Dries Talpe

 • Dragende zeugen zitten in drie groepen met per groep vier voerstations om gezamenlijk te vreten. Bevuiling van de ligruimte wordt nu aangepakt.

  Dragende zeugen zitten in drie groepen met per groep vier voerstations om gezamenlijk te vreten. Bevuiling van de ligruimte wordt nu aangepakt.

De zeugen in de kraamstal kunnen via een automatisch doseersysteem na een ingestelde periode met curve altijd maximaal vreten. Twee sondes per voerbak meten of er voer in de bak zit en geven over de dag heen kleine porties van circa 100 gram voer. Het werkt prima, alleen de waterverstrekking verdient nog wat aandacht. “De zeugen drinken tijdens hete dagen iets te weinig.” Mogelijk is de afgifte te traag.

Bij de huisvesting moet bij de dragende zeugen nog wat worden aangepast; daar vond wat bevuiling van de ligruimte plaats. De boosdoener blijkt het luchtkanaal onder deze ruimte waardoor de koude naar boven trekt. “We gaan de bovenkant van het kanaal extra isoleren.”

Gelten aanvoeren

Luchtkanalen zijn er genoeg op het bedrijf, dankzij de keuze voor SPF. Verse lucht gaat door filters en wordt via kunststof bakken met gestuurde kleppen in de afdelingen geblazen. De stallucht verlaat de afdelingen via de roosters. Technisch werkt het prima en ook praktisch levert SPF geen problemen op. “We douchen wat af”, lacht Veronique. Alleen mensen die per se in de stal moeten zijn, komen erin.

Lees verder onder de foto’s.


 • Een pakket met drie filters voorkomt dat kiemen via de lucht de stal inkomen. Tot nu toe is de SPF-status maximaal. - Foto’s: Peter Roek

  Een pakket met drie filters voorkomt dat kiemen via de lucht de stal inkomen. Tot nu toe is de SPF-status maximaal. - Foto’s: Peter Roek

 • Een deel van het zogenoemde biobed dat met hulp van besproeien van houtsnippers ammoniak en stank uit de lucht haalt.

  Een deel van het zogenoemde biobed dat met hulp van besproeien van houtsnippers ammoniak en stank uit de lucht haalt.

Een risico zit bij de aanvoer van gelten. Dat is nodig omdat de omvang te klein is om zelf aan te fokken. Twee tot drie keer per jaar komen SPF-gelten van een Duits fokbedrijf. Met veilig transport en quarantaine willen ze de risico’s beperken. Het lossen van gelten vraagt wel aandacht; er wordt dan over een vast ijzeren geraamte een zeil gespannen waardoor de dieren van de overdruk in vrachtwagen in de stal kunnen zonder dat kiemen naar binnen schieten.

Dat goed is nagedacht over de interne routing, geeft profijt. Een stal bevat alle biggen, de andere stal de zeugen. Waar ze elkaar raken, zitten de hygiënesluis en interne omkleedruimte. Elk deel heeft een eigen kleur bedrijfskleding. Later is een extra poortje geplaatst om te voorkomen dat toch een snelle route wordt genomen. “Zelf zijn we er wel bewust van, maar er komen ook andere mensen in de stal.”

De vraag is of de investeringen in SPF op een vermeerderingsbedrijf uit kunnen. Een concrete calculatie is niet voorhanden, maar ze verwachten van wel. Veronique: “We besparen tienduizenden euro’s op vaccinaties en medicijnen. Ook zien we de biggen en vleesvarkens harder groeien bij een geringe uitval.” Niet in geld uit te drukken noemen ze de rust in de stal en het arbeidsgemak en vooral -plezier. De resultaten lopen al voor op de verwachting en dat is nog met jonge zeugen. “We denken dat de technische resultaten bij de vleesvarkens nog verder verbeteren, omdat dit allemaal biggen van gelten en jonge zeugen zijn.”

Of registreer je om te kunnen reageren.