Varkenshouderij

Achtergrond

Stofvrij luchtkanaal met behulp van megastofzuiger

De familie Beulink zet de loonwerker met giertank in om het centrale afzuigkanaal stofvrij te maken. Ze willen zo het brandrisico beperken en de ruimte begaanbaar houden, mocht er een monteur in moeten. De volgende stap is een brandblusinstallatie in het kanaal.

De familie Beulink in Zelhem (Gld.) heeft een aanpak bedacht om het stof te verwijderen uit het centrale afzuigkanaal van de varkensstal. Ze willen geen dik pak stof in het kanaal omdat dit het risico vergroot op brand, met mogelijk een stofexplosie tot gevolg. Ook bij onderhoud of reparatie aan een ventilator moet een elektricien fatsoenlijk zijn werk kunnen doen en niet in een soort van maanlandschap terechtkomen, legt Bennie Beulink uit.

De 150 meter lange vleesvarkensstal die door een brandmuur in 2 eenheden is verdeeld. - Foto: Henk Riswick
De 150 meter lange vleesvarkensstal die door een brandmuur in 2 eenheden is verdeeld. - Foto: Henk Riswick

Schoonmaken in 2 stappen

Het schoonmaken van het luchtkanaal boven de 150 meter lange stal gebeurt in 2 stappen. Eerst wordt het stof op de schuine wand met behulp een schuif naar beneden getrokken. Als alles op de bodem van het luchtkanaal ligt, wordt het stof eruit gezogen. Daarbij helpt de loonwerker, die komt met een grote giertank. De tank blijft half vol water; er mag geen stof in de vacuümpomp komen. Dan wordt de zuigslang verticaal naar boven geleid tot boven de tank, zodat de inhoud nooit kan teruglopen. Er wordt op deze wijze een zwanenhalsvorm gemaakt met de zuigslang.

In het luchtkanaal staat iemand die de zuigslang bedient. De slang is aan het eind voorzien van vast stuk pvc dat als zuigmond dient. Als zuigslang wordt gebruik gemaakt van een gewapende, flexibele slang die ook wordt gebruikt op mestinjecteurs. Deze slangen zijn te koop in lengtes van 50 meter, zodat koppelingen overbodig zijn.

Het idee leeft om een regenleiding door het afzuigkanaal aan te leggen, met grote sproeiers van de regeninstallatie

Dag werk met 2 man

Het schoonmaken van het luchtkanaal is inmiddels 3 keer zo uitgevoerd, met een tussentijd van enige jaren. Het vraagt een dag werk met 2 man. Niettemin willen de varkenshouders dat het luchtkanaal begaanbaar blijft.

Enorme plens water in afzuigkanaal

Het idee leeft om een regenleiding door het afzuigkanaal aan te leggen, met grote sproeiers van de regeninstallatie. De leiding wordt aangesloten op de bron met pomp die naast de stal zit. Mocht er brand uitbreken, dan is de familie Beulink in staat in korte tijd om een enorme plens water in het afzuigkanaal te sproeien en het vuur te doven.

Plannen om aantal branden te beperken

De discussie over stalbranden is actueel en de familie Beulink vindt dat de veehouderij met plannen moet komen om het aantal branden te beperken. Hun stal is door middel van een brandmuur in 2 secties verdeeld. Met deze aanpak om het luchtkanaal schoon te houden, willen ze alvast hun bijdrage leveren om te komen tot brandveiliger stallen in de veehouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.