Varkenshouderij

Achtergrond

‘Over drie jaar twaalf emissiearme demobedrijven’

Een gezonde leefomgeving is een van de ambities van de Coalitie vitale varkenshouderij. Om dit te bereiken worden de krachten gebundeld voor schone stallen.

De Coalitie vitale varkenshouderij organiseert donderdag 31 oktober een bijeenkomst voor varkenshouders en stalinrichters die stalsystemen willen ontwikkelen die emissies bij de bron aanpakken. De bedoeling is om mensen met ideeën voor emissiebeperking te koppelen aan andere die daar ook mee bezig zijn en dan de krachten te bundelen. Een deel van de middag is daarom ingeruimd om te speeddaten, legt projectleider Paul Jansen uit.

Paul Jansen (66) is projectleider innovatie leefomgeving van de Coalitie vitale varkenshouderij. - Foto: Twan Wiermans
Paul Jansen (66) is projectleider innovatie leefomgeving van de Coalitie vitale varkenshouderij. - Foto: Twan Wiermans

Hoe weten jullie dat hier behoefte aan is?

“Tijdens contacten met varkenshouders en stalinrichters merken we dat er mensen zijn met ideeën over emissiearme stalsystemen. Tot uitwerking komt het dikwijls niet omdat er veel geld en kennis nodig is om een techniek erkend te krijgen. Zonder hulp en organisatie is daarom de kans groot dat een goed idee een stille dood sterft. Een innovatie moet worden gemaakt en onderhouden, zodra het in de stal zit. We willen met deze middag een indruk krijgen van de plannen die er zijn en stimuleren dat ze versneld beschikbaar komen.”

Welke ideeën zijn er zoal?

“Dat is een breed scala aan innovaties. Denk aan vormen van dagontmesting door te spoelen met de dunne fractie, mestschuiven, mestpannen en deelfacetten, zoals sprayen in de stal. Ik zie niet een stalconcept dat alle emissies in een klap wegneemt. Een mestschuif verlaagt de emissies hooguit 60% à 70%. Daarom is het nodig meer technieken te combineren om tot het gewenste resultaat te komen. Nieuwe stallen verrijzen er weinig. Daarom wordt gezocht naar oplossingen voor bestaande stallen.”

Zonder integrale oplossing blijf je achter de feiten aanlopen

“Onze ambitie is over drie jaar twaalf demobedrijven te hebben die met verschillende technieken voor diverse diergroepen emissies bij de bron aanpakken. Dan kunnen varkenshouders kiezen voor een techniek die het beste bij hen past en waar ze het meeste vertrouwen in hebben. Uitgangspunt is een brongerichte aanpak die alle emissies voorkomt: ammoniak, fijn stof, broeikasgassen en geur. Zonder integrale oplossing blijf je achter de feiten aanlopen.”

Is er genoeg tijd voor deze ontwikkeling?

“Ja, mits overheden, boeren en periferie deze ontwikkeling blijven omarmen. Iedereen vindt dat een brongerichte aanpak de juiste is. Alleen de gekoelde mestpan voor kraamstallen is tot dusver erkend. Het kost echter minimaal vijf jaar om een innovatie praktijkrijp en erkend te hebben. We moeten daarom opschieten.”

Kan het beter en goedkoper dan met een luchtwasser?

“Ja, het kan beter, zonder dat de kostprijs van de boer stijgt. Brongerichte technieken om emissies te verlagen zijn duurder dan luchtwassers. De extra investering moet daarom worden terugverdiend met lagere mestafzetkosten en een beter stalklimaat. Dat laatste leidt tot gezondere dieren en dus betere technische resultaten. Bijkomend voordeel is dat gezondheid van de boer en het werkplezier toeneemt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.