Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Willy Wolfkamp is opgelucht na zijn faillissement

Oud NVV-bestuurder en actievoerder voor een gelijke verdeling in de varkensketen, de eigenzinnige varkenshouder Willy Wolfkamp (60) in Haarle (Ov.) is gestopt met de varkens en gaat verder als asbestsaneerder. Toekomst met het zeugenbedrijf met 600 zeugen zat er niet meer in, met de huidige marges was het alleen maar uitstel van executie, zoals Wolfkamp het noemt. Aan de keukentafel zit een opgelucht mens.

Niet veel bedrijven gaan failliet, hoe is dat gekomen?

“De beslissing om te stoppen is half oktober 2018 genomen. Het sociale leven, een ongeluk met mijn been en de aanwezigheid van kleinkinderen heeft de doorslag gegeven. Of we nu zouden stoppen of over 5 of 7 jaar, het bedrijf stond al vanaf 2011 onder water en het is onmogelijk om daar nu nog uit te komen. Ik heb altijd rente en aflossing kunnen betalen, maar met een biggenprijs van € 30 is er geen buffer meer. Daarnaast ligt er nog voor € 50.000 asbest op het dak en is er een serieuze dreiging van Afrikaanse varkenspest. Ik ben nu nog gezond en kan nog een nieuwe start maken.”

Als je besluit om te stoppen, is meteen al het plezier om in de stallen te werken verdwenen

Er lagen nog uitbreidingsplannen. Kwamen die te laat?

“Toen we eenmaal de vergunning voor uitbreiding naar 1.400 zeugen in 2012 rond hadden, haakte Rabobank af. Sinds het bedrijf onder bijzonder beheer valt, moest er € 130.000 extra aan rente betaald worden. De bank wilde het in december nog onderhands verkopen, zoals in veel gevallen gebeurt, maar we hebben ons eigen plan getrokken, de zeugen verkocht en onze trouwe crediteurs kunnen betalen.”

Willy Wolfkamp (60) in Haarle (Ov.) is inmiddels noodgedwongen met het zeugenbedrijf gestopt en gaat verder als asbestsaneerder. - Foto: Michel Velderman
Willy Wolfkamp (60) in Haarle (Ov.) is inmiddels noodgedwongen met het zeugenbedrijf gestopt en gaat verder als asbestsaneerder. - Foto: Michel Velderman

De varkens zijn meteen vertrokken?

“Binnen een maand waren 90% van alle dieren weg. Als je besluit om te stoppen, is meteen al het plezier om in de stallen te werken verdwenen. De eerste 200 guste zeugen en gelten zijn meteen naar de slacht gegaan en alle gespeende biggen verkocht. De hoogdrachtige zeugen zijn naar een ander bedrijf gegaan, afgebigd en daarna gust naar de slacht gegaan.”

Je bent altijd naast het bedrijf actief geweest: in het bestuur van de NVV en je hebt een actiegroep voor een eerlijke prijs en de boerenvarkensprijs opgezet. Heeft dat invloed gehad op de bedrijfsvoering?

“Als je naast het bedrijf bestuurlijk actief bent, kost het altijd tijd en geld. Dat was vooral in de NVV- tijd het geval, maar toen al draaide ik boven de 30 gespeende biggen. Ik heb daar geen spijt van, je leert ook veel van het bestuurswerk, zoals verder in de toekomst kijken. Hierdoor neem ik sneller besluiten, zoals nu om te stoppen.”

Ik ga met plezier een nieuwe toekomst in en het voelt als een opluchting dat ik weer vooruit kan

Je streven was om 60% van de varkens te verhandelen via de boerenvarkensprijs, dat heb je nog niet gehaald, ga je nog door met de notering?

“Zolang ik nog voldoende informatie krijg om een goede prijs te bepalen, ga ik er mee door. Die 60% is misschien niet haalbaar, maar ik hoop bij te dragen aan een eerlijke varkensprijs waarbij varkenshouders zelf een vinger in de pap hebben. Momenteel ben ik opleiding tot asbestsaneerder, hiervoor moet ik onderaan beginnen. Dus ook het dak op in het pak, in de rusttijd is er nog wel tijd om te bellen. Stilzitten is niets voor mij. Ik ga met plezier een nieuwe toekomst in en het voelt als een opluchting dat ik weer vooruit kan.”

Je bent heel open met je verhaal, helpt dat in de verwerking?

“Door mijn verhaal te vertellen, wil ik laten zien dat er een toekomst is, ook als deze niet op het varkensbedrijf ligt. Er zijn veel ondernemers om ons heen gestopt, ook jonge varkenshouders bij wie de bank de stekker eruit heeft getrokken. Ik wil laten zien dat je de keuze ook zelf kunt maken. Als ik met mijn verhaal steun kan bieden aan andere ondernemers die in hetzelfde schuitje zitten, ben ik tevreden. We krijgen als gezin veel steunbetuigingen vanuit de sector, maar ook van de omgeving en van diverse sociale contacten, dat is heel erg fijn.”

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.