Varkenshouderij

Achtergrond 3 reacties

SP en VIN willen overheidsingrijpen bij aanpak biggensterfte

SP-Kamerlid Frank Futselaar en Varkens in Nood (VIN) vinden dat de overheid maatregelen moet nemen om de biggensterfte terug te brengen.

Via Kamervragen roept Futselaar minister Carola Schouten van landbouw op om aanvullende maatregelen te nemen. Futselaar vindt dat het punt is bereikt dat vrijblijvende afspraken met de sector geen optie meer zijn. Hij verwijst hierbij naar uitingen van toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam die in 2016 zei dat er een punt kan komen waarin de overheid zegt dat ze het hebben geprobeerd met afspraken met de sector, maar dat dit niet gewerkt heeft. Ook toen werd al er weinig voortgang geboekt bij het verlagen van de biggensterfte.

Futselaar vindt dat de doelstelling om de biggensterfte te verlagen is mislukt, aangezien het sterftepercentage sinds 2009 is gestegen. Volgens experts kan het aanpassen van fokprogramma’s bijdragen aan het terugdringen van biggensterfte. POV-voorzitter Linda Jansen zegt dat er zeker is ingezet op bigvitaliteit, maar dat de ambitie voor het verlagen van biggensterfte te ambitieus is.

Varkens in Nood stuurt brandbrief

Varkens in Nood (VIN) roept haar achterban op om de overheid te laten ingrijpen in zake de hoogte van de biggenuitval in de kraamstal. Frederiek Schouten van VIN geeft op radio 1 aan dat de politiek in actie moet komen om het percentage biggenuitval te verlagen door een vast streefgetal. Op de website van VIN staat een voorbeeldbrief die naar landbouwminister Schouten gestuurd wordt.

Lees ook: Minder uitval door extra zorg

Biggensterfte als criterium in marktconcepten

De Dierenbescherming bekijkt of er mogelijkheden zijn om criteria te stellen voor het percentage biggenuitval binnen het Beter Leven Keurmerk. De Dierenbescherming vindt een biggensterfte boven 13% onacceptabel en wil dat er meer aandacht is in de fokkerij waarbij er minder en robuustere biggen gefokt worden. “Niet alleen voor de gangbare varkenshouderij, maar juist ook voor de biologische sector is het goed om te kijken naar de genetica en de mogelijkheden om hier nadere eisen aan te stellen om de biggensterfte terug te dringen”, zegt Bert van den Berg, programma manager veehouderij bij de Dierenbescherming.

Oplossing met marktconcepten
Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) geeft in een debat op Radio 1 aan dat het geen zin heeft een vast percentage van biggenuitval door de overheid te laten vastleggen, maar ziet meer in een oplossing met marktconcepten.

Biggensterfte als vast criteria in marktconcepten lijkt op korte termijn niet realistisch, blijkt uit een belronde bij verschillende marktconcepten. John Lorist, van Frievar gelooft meer in een groepsaanpak, zoals dat ook bij antibioticagebruik het geval is. “De huidige afnemer van het vlees vinden het een vanzelfsprekendheid dat je verantwoord produceert”, aldus Lorist die aangeeft dat je als marktconcept wellicht wel meer mogelijkheden hebt in de bewustwording van bigvitaliteit. Bij de Friverdizeug is naast vleeskwaliteit ook bigoverleving een belangrijk selectiecriterium in het fokdoel.

Plan van aanpak
Vanuit de Stuurgroep Bigvitaliteit, waarbij in 2016 een plan van aanpak verlaging biggenuitval is gelanceerd, is ook opgenomen dat men gaat kijken naar fokkerij, al dan niet in relatie met marktconcepten. “Dit punt staat geagendeerd voor het werkplan van de Begeleidingscommissie bigvitaliteit voor de komende periode, zegt Van den Berg die namens de Dierenbescherming kritisch en constructief hieraan meewerkt.

In een uitzending van Nieuwsuur was aandacht voor biggensterfte.

Medeauteur: Judith Waninge

Laatste reacties

  • Komt goed

    Topigs 50 misschien toch zo gek nog niet??

  • A.B.J. Pippel

    komt het niet door dat het aandeel biologische zeugen toe neemt. die hebben een nog veel hogere uitval uitval als de gangbare varkenshouderij. en trekken zo het gemiddelde mee om hoog

  • boer a

    mogelijk ook een relatie met meer dan een halvering van het antibiotica gebruik in dezelfde periode??

Of registreer je om te kunnen reageren.