Varkenshouderij

Achtergrond 7 reacties

Wat gebeurt er als varkenspest Nederland bereikt?

In het zwartste scenario wordt morgen varkenspest in Nederland aangetroffen. Wat is dan het draaiboek? Een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Voor de bestrijding van varkenspest heeft de overheid een draaiboek met scenario’s, maatregelen en verantwoordelijkheden gemaakt. Veel is gebaseerd op Europese regels en ervaringen met de epidemie in 1996.

Ondanks de verschillen met klassieke varkenspest (KVP) hanteert de overheid voor Afrikaanse varkenspest (AVP) hetzelfde draaiboek. Er is één uitzondering: noodvaccinatie is niet mogelijk omdat een vaccin tegen AVP ontbreekt.

Sectormaatregelen zijn niet standaard dezelfde. Dat hangt er van af of varkenspest bij wilde zwijnen of op een varkensbedrijf wordt aangetroffen - foto: ANP.
Sectormaatregelen zijn niet standaard dezelfde. Dat hangt er van af of varkenspest bij wilde zwijnen of op een varkensbedrijf wordt aangetroffen - foto: ANP.

Binnen de maatregelen die de sector mag verwachten, maakt de overheid een belangrijk onderscheid: wordt het virus in een wilde zwijnenpopulatie aangetroffen of op een varkensbedrijf.

In het eerste geval, zoals nu in België, wordt een besmet gebied ingesteld. Daarin geldt een jachtverbod en wordt voorkomen dat wilde zwijnen het gebied verlaten. Buiten de Veluwe en Meinweg vindt afschot plaats.

Varkensbedrijven in het gebied worden gescreend. Er gelden strikte regels rondom bezoek en buitenvarkens blijven binnen. In het gebied geldt een tijdelijk vervoersverbod.

Uitbraak op een bedrijf

Groter zijn de gevolgen bij een uitbraak op een varkensbedrijf. Bij een besmetting of ernstige verdenking wordt een algeheel vervoersverbod van 72 uur afgekondigd. Dat geldt voor alle transporten, behalve die van kadavers.

Pas 30 dagen na reiniging en ontsmetting van het laatste besmette bedrijf kan de overheid beperkingen opheffen

Het getroffen bedrijf en alle bedrijven in een omtrek van 1 kilometer worden geruimd. Contactbedrijven worden direct onderzocht en mogelijk geruimd. Er komt een beschermingsgebied in een straal van 3 kilometer om het bedrijf. En in een straal van 10 kilometer komt een toezichtsgebied. In deze gebieden gelden strikte regels, waaronder geen vervoer van varkens.

Pas 30 dagen na reiniging en ontsmetting van het laatste besmette bedrijf kan de overheid de beperkingen opheffen. Wel zijn al eerder versoepelingen mogelijk.

Onmiddellijk na het constateren van varkenspest moet rondom een getroffen bedrijf een quarantainegebied komen te liggen - foto: Henk Riswick.
Onmiddellijk na het constateren van varkenspest moet rondom een getroffen bedrijf een quarantainegebied komen te liggen - foto: Henk Riswick.

Regio’s samengevoegen bij uitbraak

Verder vindt regionalisering plaats. Nederland is opgedeeld in 20 ‘slapende’ deelregio’s, voornamelijk langs natuurlijke grenzen. Bij een uitbraak worden regio’s samengevoegd zodat 5 tot 6 regio’s ontstaan: één besmette regio en de rest vrij.

In eerste instantie mogen alleen transporten naar andere bedrijven en bedrijfsbezoeken binnen een regio plaatsvinden. Vervoer naar de slachterij buiten een regio is onder voorwaarden toegestaan. Voor afvoer van mest is ontheffing mogelijk. Later ook voor varkensvervoer tussen vrije regio’s.

Herbevolken van geruimde bedrijven mag vanaf 30 dagen na reiniging en ontstmetting, mits vervoer in de die regio is toegestaan

Tijdens de varkenspestperiode kunnen bedrijven te maken krijgen met een fokverbod en slacht- en opkoopregelingen. Voorwaarden en termijnen hangen volledig af van de situatie en van verwachtingen hoe de epidemie zich ontwikkelt. Herbevolken van geruimde bedrijven mag vanaf 30 dagen na reiniging en ontsmetting, mits vervoer in de regio is toegestaan.

Grote consequenties voor handel

Een uitbraak van varkenspest heeft grote consequenties voor de handel. Bij varkenspest bij wilde zwijnen gelden buiten het getroffen gebied formeel geen beperkingen. Dat is mondiaal afgesproken binnen gezondheidsorganisatie OIE.

Landen kunnen echter wel stoppen met de invoer van levend vee. Ook uitvoer van varkensvlees naar derde landen kan wegvallen. Zoals nu veel Aziatische landen geen varkensvlees uit België en Hongarije willen. Het hangt er ook vanaf wat in exportcertificaten is omschreven.

Als er een uitbraak op een varkensbedrijf komt, ligt de handel in varkens en varkensvlees met andere landen compleet direct stil.

Bij een uitbraak op een bedrijf wordt alle handel in varkens en varkensvlees tussen Nederland en andere landen stilgelegd. Dat is vastgelegd in EU-richtlijnen. Vanuit vrije regio’s is later wel uitvoer toegestaan, mits aan een reeks voorwaarden is voldaan.

Derde landen zullen een algeheel importverbod van dieren en varkensvlees instellen. Nederland kan zelf ook een exportverbod uitvaardigen. Later is vanuit vrije regio’s export wél toegestaan, maar daarover beslist het importerende land.

Laatste reacties

 • vos

  Hr Stevens
  Hoe zit het met eventuele ruiming bij zowel preventief als besmet ,met de
  uitbetaling.
  Is dit ook precies bekend?

 • boerkebrabant

  en als het dan door wide zwijnen komt,? we hebben een nulstand, en een varkensboeren hatende van hout en collega s in het provincie huis zitten.
  die hebben naar mijn mening bewust de populatie laten groeien, ik mag aan nemen dat die voor de rekening op mogen draaien

 • 8911077012

  boerke brabant mee eens
  als wij teveel dieren houden en op de verkeerde plaats worden we al beboet
  en overheid kan zijn gang maar gaan
  klopt niet
  pest bij zwijnen in 0 stand gebied van hout en de zijne voor schade op laten draaien!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  kijken of van hout nog zo gelieft blijft

 • boerkebrabant

  ik weet zeker dat wij een hele vervelende tijd krijgen als de pest ons land bereikt,
  maar ik denk dat dat hetzelfde geld voor van hout en zijn maatjes

 • massy

  Zijn er nu geen andere dingen waar je over kan schijven ! rene stevens

 • Komt goed

  Hallo de Laat
  Lijkt mij toch redelijk belangrijk om in deze situatie goed geïnformeerd te zijn
  Theo Menting

 • marco-vdb

  Snel naar de rechter om nulstand af te dwingen met dwangsom. Klusje voor LTO of POV?

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.