Varkenshouderij

Achtergrond

Geurnorm ROK-regeling aangepast

Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij – verantwoordelijk voor uitvoering van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) – heeft de geurnormen voor bedrijven buiten de bebouwde kom aangepast.

Binnen de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) is de zogenoemde norm voor voorgrondgeurbelasting op een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom bijgsteld naar <8,0 oue m³. de norm lag aanvankelijk op><5,0 ou m³. “we hebben de norm bijgesteld om het effect van het verlagen van de geurrendementen van luchtwassers te neutraliseren”, verklaart paul jansen, directeur van>Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ROK.

Openstelling ROK vanaf 15 september

De tweede fase van de ROK wordt opengesteld van 15 september tot 15 december. De ROK is bedoeld voor varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties gericht op duurzaamheid en verbetering van de leefomgeving van mens en dier.

Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij kocht in de eerste fase van de regeling 43.222 varkensrechten bij locaties met onvoldoende ontwikkelingsperspectief. In de tweede fase van de regeling wordt gestart met de heruitgifte van deze varkensrechten. De rechten worden met een korting van € 45,40 op de inkoopriijs aangeboden aan deelnemende varkenshouders. “Het gaat om financieel aantrekkelijke prijzen, die ruimschoots beneden de marktprijzen liggen. Die rechten raken we zo kwijt. Daar twijfel ik niet over”, zegt Jansen. Hij is benieuwd naar het aantal inschrijvers. “Daar durf ik geen voorspellingen over te doen. De regeling is relatief kort opengesteld.”

ROK pilot voor warme sanering varkenshouderij

Jansen beschouwt de ROK als een belangrijke pilot in aanloop naar de warme sanering van de varkenshouderij, die de komende jaren gaat plaatsvinden. Er is € 120 miljoen beschikbaar om bedrijven te faciliteren met beëindiging en voor het opkopen van varkensrechten, die wegvloeien uit de sector. Daarnaast is een budget van € 40 miljoen beschikbaar voor innovatie en brongerichte aanpak van emissies in de varkenshouderij.

Foto

  • Foto: Bert Jansen

    Foto: Bert Jansen

Of registreer je om te kunnen reageren.