Varkenshouderij

Achtergrond

Ierse varkenssector verkeert in ernstige nood

De varkenssector in Ierland is voor Europese begrippen maar bescheiden van omvang. De problemen zijn er echter net zo groot, waardoor de toekomst onzeker is geworden.

Het zijn er niet al te veel, varkenshouders in Ierland. Bij een goede 200 houdt het wel op, met alles bij elkaar 150.000 zeugen. Maar die toch al bescheiden varkenssector wordt nog verder in zijn voortbestaan bedreigd. “Op dit moment verliezen we gemiddeld € 3.500 per week, dat valt niet lang vol te houden. Als varkenshouders hebben we altijd al te kampen met wisselvallige omstandigheden, maar de situatie waarin we nu zijn beland is onhoudbaar”, zegt voorzitter Tom Hogan van de sectie varkenshouderij bij de Irish Farmers Association.

Rapport over prestaties op varkenshouderijen

Het vorige maand door de landbouwkundige onderzoeksdienst Teagasc gepubliceerde National Pig Herd Performance Report 2017 geeft gedetailleerde informatie over de prestaties op 107 varkenshouderijen met samen 77.000 zeugen. Dat vertegenwoordigt 52% van de nationale varkensstapel die, zo valt te berekenen, eind 2017 dus op een kleine 150.000 zeugen uitkwam.

Gemiddeld 728 zeugen

Het aantal onderzochte bedrijven lag slechts 4 lager dan in 2016, maar bijna 20 lager dan in het jaar daarvoor. Gemiddeld hadden de varkenshouders die aan het onderzoek over 2017 deelnamen 728 zeugen, waarbij het aantal varieerde van een honderdtal tot meer dan 2.200. Het aantal worpen lag op gemiddeld 2,36 per jaar met 13,5 levendgeboren biggen. Een gemiddeld geslacht gewicht van 84,6 kilo leidde tot 2.285 kilo varkensvlees per zeug per jaar, waarvoor dan 3,56 kilo voer per kilo vlees werd gebruikt.

Productiviteit gestaag opgevoerd

De laatste jaren slagen de Ierse varkenshouders er ondanks de soms moeilijke tijden wel in de productiviteit gestaag op te voeren. Werd in 2011 nog 1.889 kilo varkensvlees per zeug per jaar geproduceerd, 2 jaar later werd de 2 kilo overschreden om vorig jaar uiteindelijk op die 2.285 kilo uit te komen. Die productie is daarmee in 6 jaar tijd met 11% toegenomen, met vorig jaar de grootste sprong van 5% op jaarbasis.

Parknagheragh Farm in County Kerry, Ierland. Een gemiddeld Ierse varkensbedrijf leidt momenteel een verlies van € 3.500 per week. - Foto: Parknagheragh Farm
Parknagheragh Farm in County Kerry, Ierland. Een gemiddeld Ierse varkensbedrijf leidt momenteel een verlies van € 3.500 per week. - Foto: Parknagheragh Farm

Die tendens blijkt ook uit de uitvoer van Iers varkensvlees, die volgens de exportdienst Bord Bia vorig jaar in waarde met 14% is toegenomen naar € 712 miljoen, een sterkere groei dan de veel belangrijkere rundveesector laat zien.

Productiekosten hoger dan varkensprijs

Maar het heden en vooral de toekomst zien er een stuk somberder uit, blijkt uit de woorden van boerenleider Hogan. Hij wijst er vooral op dat de varkensprijs ook in Ierland de laatste maanden nauwelijks stijgt terwijl de kosten wel snel omhoog gaan. “De prijs is na een reeks dalingen eind 2017 en in januari 2018 al tijden min of meer stabiel op € 1,40 per kilo. De productiekosten liggen op dit moment echter op € 1,50 per kilo. Met een tekort van 10 cent per kilo levert een varkenskarkas van 83 kilo dus ruim € 8 minder op. Voor het gemiddelde Ierse varkensbedrijf resulteert dat in een werkelijk verlies van € 3.500 per week.”

Prijsverhoging niet in zicht

“Wij zijn gewend aan wisselvallige tijden, we werken op een wereldmarkt die altijd fluctueert. Maar de vooruitzichten zijn, na 6 maanden verlies, iets waar we ons werkelijk zorgen over maken. Hogere voerkosten, duurdere en minder beschikbare arbeid en de aanhoudende toename van de varkensvleesproductie in de wereld leiden er samen toe dat er geen enkele prijsverhoging in beeld komt, terwijl de kosten wel steeds verder toenemen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.