Varkenshouderij

Achtergrond 4 reacties

‘Bovengrens fosfaat dikke mestfractie achterhaald’

Varkenshouder Ronald Schieven vindt de bovengrens voor fosfaat in de dikke fractie van mest achterhaald. ‘Het kan niet zo zijn dat ik gestraft word voor goed scheiden van mest.’

Varkenshouder Ronald Schieven in Almen (Gld.) vindt de bovengrens die RvO.nl hanteert voor het fosfaatgehalte in de dikke fractie na mestscheiding onzinnig. Vrachten dikke mest met een fosfaatgehalte boven de norm tellen niet mee voor de afvoer. Dat is onacceptabel, vindt Schieven. De norm is gebaseerd op te veel aannames en de onafhankelijke monstername maakt fraude onmogelijk.

Wat is er mis met de norm?

“Ik vind het onzin om een maximale norm te stellen voor de hoeveelheid fosfaat in de dikke fractie. Het monster wordt genomen door een onafhankelijke monsternemer van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) om fraude uit te sluiten. Als er een analyse bij zit van 32 kilo fosfaat of meer dan is dat zo. Door zo’n vracht van 30 ton niet mee te tellen, mis je bijna 1.000 kilo fosfaat, terwijl je dat wel hebt afgevoerd.”

En wat is er mis met de onderbouwing van de norm?

“De norm is gebaseerd op onderzoek om mestmonsters te controleren door Wageningen University and Research (WUR). Daarin zijn vijf mestscheiders onderzocht. De decanter die wij gebruiken zit er niet bij. Eén van de conclusies luidt dat het fosfaatgehalte in de dikke fractie afhankelijk is van het type decanter, hoe die functioneert en van de samenstelling van de ingaande mest. De maximale fosfaatnorm die RvO.nl stelt, is dus gebaseerd op veel variabelen. Bovendien is hij in mijn ogen overbodig door de verplichte onafhankelijke monstername. Er klopt niets van.”

Tekst gaat verder onder foto

Varkenshouder Ronald Schieven vindt een maximale norm voor fosfaat in de dikke fractie onzin. - Foto: Jan Willem Schouten
Varkenshouder Ronald Schieven vindt een maximale norm voor fosfaat in de dikke fractie onzin. - Foto: Jan Willem Schouten

Zijn dergelijke gehaltes reëel?

“Dat denk ik wel. Ik heb ze nog niet gehad, maar zit af en toe dicht in de buurt. Voor de mest de decanter ingaat, mixen we hem. Daardoor lost elke keer een deel van de bezinklaag op. Die bevat veel meer fosfaat dan dunne mest. RvO.nl rekent met gehaltes tussen 20 en 40 kilo fosfaat per ton. Als er relatief veel bezinklaag in de decanter gaat, kun je de maximale norm makkelijk overschrijden.”

‘Als er 40 kilo fosfaat per ton in zit, heb ik goed gescheiden. Dan kan het niet zo zijn dat ik daarvoor gestraft word’

Maar dat is nog niet gebeurd?

Nee. Maar dat verwacht ik wel. We hebben bij warm weer mest gescheiden. We wachten met afvoeren van de dikke fractie tot het wat koeler is, om schade aan het asfalt te voorkomen. Ondertussen droogt de dikke fractie verder in, waardoor het fosfaatgehalte per ton stijgt. RvO.nl weegt dit niet mee in hun norm, terwijl in het onderzoeksrapport staat aangegeven dat er een directe relatie is tussen droge stof en fosfaat.”

Wat moet er gebeuren?

“De bovengrens moet weg. Ik vind die onzinnig omdat je als varkenshouder het analyseresultaat niet kunt beïnvloeden. De ingaande mest is zoals hij is. Het proces van mestscheiding is evenmin fraudegevoelig. Het enige wat overblijft is de monstername en die doet de NVWA. Als er 40 kilo fosfaat per ton in zit, heb ik goed gescheiden. Dan kan het niet zo zijn dat ik daarvoor gestraft word.”

Laatste reacties

 • De onafhankelijk monsternemer is is geen NVWA'er.

 • Hogman1

  maar de monsternemer is wel beedigd

 • Bennie Stevelink

  Als de gehaltes hoger zijn doordat de vaste fractie ingedroogd is moet hij ook het drogestofpercentage laten onderzoeken. Dan heeft hij een argument wat hout snijdt.

 • RIEN65

  Nodig de volgende keer NVWA uit en laat ze een officieel mestmonster nemen.
  Dan is er geen discussie.

Of registreer je om te kunnen reageren.